???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai


2018 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,2 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų padidėjimas bei chemikalų ir chemijos produktų kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,5 proc. Labiausiai – 3,4 proc. – pabrango rafinuoti naftos produktai. Daugiausia – 3,7 proc. – atpigo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija. Iš maisto produktų ypač pabrango duona ir švieži konditerijos kepiniai – 7,4 proc., paruošti valgiai ir patiekalai – 3,1 proc., tačiau atpigo vaisių, uogų ir daržovių sultys – 12,9 proc., užgardai ir pagardai – 10 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – beveik nepasikeitė.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., ne euro zonos rinkoje – sumažėjo 0,2 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka, proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

1,3

+0,291

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1,5

+0,122

Maisto produktų gamyba

0,4

+0,070

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

7,3

+0,068

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

1,2

+0,055

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–0,4

–0,007

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–0,5

–0,008

Tekstilės gaminių gamyba

–0,5

–0,008

Drabužių siuvimas

–1,2

–0,029

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

–1,6

–0,154

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

3,4

+0,447

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1,5

+0,304

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2,9

+0,113

Maisto produktų gamyba

0,4

+0,085

Gėrimų gamyba

1,0

+0,050

Baldų gamyba

–0,3

–0,018

Drabužių siuvimas

–0,8

–0,019

Tekstilės gaminių gamyba

–2,1

–0,021

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

–1,2

–0,044

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–3,7

–0,062

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

0,6

+0,188

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

7,6

+0,113

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

1,9

+0,097

Maisto produktų gamyba

0,5

+0,060

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

1,2

+0,057

Pagrindinių metalų gamyba

–1,8

–0,007

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

–1,0

–0,014

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–0,6

–0,014

Drabužių siuvimas

–1,5

–0,035

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

–2,5

–0,333

__________________________
1
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Per metus (2018 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 8,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,3 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 5,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,8 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 11,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,7 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 8,9 proc., ne euro zonos rinkoje – 12,7 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

** Patikslinti duomenys.

2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. rugsėjo mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2018 m. rugsėjo mėn., palyginti su

2018 m. rugpjūčio mėn.

2017 m.

gruodžio mėn.

rugsėjo mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,5

6,2

8,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

0,9

3,8

11,5

Apdirbamoji gamyba

90,3

0,4

6,2

9,0

Rafinuotų naftos produktų gamyba

20,8

1,3

19,2

31,8

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,0

1,5

6,8

8,0

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,8

0,4

0,7

0,8

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,2

0,2

2,8

3,3

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

69,5

0,1

2,3

2,7

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,9

4,4

5,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,3

0,3

4,6

9,4

Apdirbamoji gamyba

77,6

0,7

3,8

4,8

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,9

3,4

18,6

26,3

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

19,7

1,5

6,8

8,0

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,4

0,5

3,3

2,8

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,1

0,5

2,5

2,8

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,7

0,2

1,1

1,2

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,2

7,5

11,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

2,0

2,3

16,2

Apdirbamoji gamyba

99,1

0,2

7,5

11,4

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,0

0,6

19,4

33,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

0,0

–6,6

–5,2

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,0

0,0

3,0

3,7

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,1

0,0

3,1

3,7

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,9

4,7

8,9

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,2

9,1

12,7

__________________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.


2018 m. spalio mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime lapkričio 12 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: