???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai


2018 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų,  chemikalų ir chemijos produktų kainų padidėjimas bei gėrimų, guminių ir plastikinių gaminių kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,1 proc. Labiausiai – 9,3 proc. – pabrango žalios naftos gavybos produkcija. Daugiausia – 4,8 proc. – atpigo gėrimai. Iš maisto produktų ypač pabrango vaisių, uogų ir daržovių sultys – 12,4 proc., paukštienos ir kitos mėsos gaminiai  – 3,8 proc., cukrus – 2,9 proc., tačiau atpigo perdirbti ir konservuoti vaisiai ir daržovės – 3,9 proc., kakava, šokoladas, ir cukraus saldumynai – 3,8 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 3,6 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,2 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., ne euro zonos rinkoje – beveik nepasikeitė.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

__________
* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka,
proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

1,7

+0,390

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,9

+0,358

Maisto produktų gamyba

0,2

+0,036

Žalios naftos gavyba

7,4

+0,011

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

0,5

+0,010

Drabužių siuvimas

–1,1

–0,026

Baldų gamyba

–0,6

–0,044

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–0,6

–0,051

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

–2,1

–0,091

Gėrimų gamyba

–3,8

–0,100

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Rafinuotų naftos produktų gamyba

5,2

+0,700

Maisto produktų gamyba

0,8

+0,178

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,9

+0,154

Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba

1,0

+0,041

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

1,2

+0,033

Baldų gamyba

–0,7

–0,043

Drabužių siuvimas

–2,0

–0,049

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

–2,3

–0,090

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

–0,6

–0,127

Gėrimų gamyba

–4,8

–0,235

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

3,9

+0,495

Rafinuotų naftos produktų gamyba

0,6

+0,182

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

1,6

+0,022

Kita gamyba

0,5

+0,006

Žalios naftos gavyba

4,6

+0,005

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

–6,1

–0,019

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–1,3

–0,023

Baldų gamyba

–0,6

–0,045

Maisto produktų gamyba

–0,5

–0,060

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

–3,0

–0,150

__________

1 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Per metus (2018 m. spalio mėn., palyginti su 2017 m. spalio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 9,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,4 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 5,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,6 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 11,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 4,1 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 10,1 proc., ne euro zonos rinkoje – 12,1 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

__________
* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. spalio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji

svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2018 m. spalio mėn., palyginti su

2018 m. rugsėjo mėn.

2017 m.

gruodžio mėn.

spalio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,4

6,7

9,1

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

0,5

4,3

10,8

Apdirbamoji gamyba

90,3

0,6

6,8

9,3

Rafinuotų naftos produktų gamyba

20,8

1,7

21,2

32,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,0

–0,6

6,7

7,1

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,8

–2,1

–1,4

–0,7

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,2

0,1

2,9

3,4

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

69,5

0,2

2,5

2,9

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,6

5,1

5,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,3

1,4

6,1

9,4

Apdirbamoji gamyba

77,6

0,9

4,7

5,5

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,9

5,2

24,8

30,8

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

19,7

–0,6

6,7

7,1

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,4

–0,8

2,5

2,4

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,1

–0,1

2,5

2,6

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,7

0,0

1,1

1,1

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,3

7,8

11,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

–1,0

1.2

14,2

Apdirbamoji gamyba

99,1

0,4

7,9

11,5

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,0

0,6

20,1

32,7

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

–6,1

–12,3

–10,0

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,0

0,2

3,3

4,1

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,1

0,3

3,4

4,1

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,9

5,7

10,1

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,0

9,1

12,1

__________

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.

 

2018 m. lapkričio mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime gruodžio 11 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: