???warnOperationFailedBecauseWarning???

Įmonių finansiniai rodikliai


2018 m. trečiąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 22,9 mlrd. EUR, arba jos buvo 4,1 proc. didesnės nei šių metų antrąjį ketvirtį ir 12,3 proc. didesnės nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Trečiąjį šių metų ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,6 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, įmonių ikimokestinis pelnas padidėjo 14 proc., o palyginti su šių metų ankstesniu ketvirčiu – sumažėjo 18 proc. Trečiojo ketvirčio ikimokestinio pelno sumažėjimą, palyginti su antruoju ketvirčiu, kaip ir kasmet lėmė sumažėjęs pelnas, gautas iš finansinės ir investicinės veiklos. Trečiąjį ketvirtį jis sudarė 107 mln. EUR ikimokestinio pelno, arba, 6,6 proc., antrąjį ketvirtį – 638 mln. EUR, arba 32,3 proc. Neįskaitant šio pelno, šalies nefinansinių įmonių ūkinės veiklos pelnas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 13 proc.

Daugiausia pajamų – 5,4 mlrd. EUR – uždirbo didmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos bei sausumos transporto įmonės uždirbo atitinkamai 2,8 mlrd. ir 1,5 mlrd. EUR.

Daugiausia pelno uždirbo didmeninės prekybos bei sausumos transporto įmonės – atitinkamai 208,8 mln. ir 159,2 mln. EUR. Iš apdirbamosios gamybos įmonių daugiausia pelno uždirbo chemikalų ir chemijos produktų gamybos įmonės – 77,4 mln. EUR. Maisto produktų gamybos įmonės uždirbo beveik 41 mln. EUR pelno, baldų gamybos įmonės – 26,6 mln. EUR.

Daugiausia nuostolių patyrė elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos įmonės – 26 mln. EUR.

Pelningai dirbusių įmonių dalis 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 59,6 proc. ir buvo mažesnė nei praėjusių metų trečiąjį (61, proc.) ir šių metų antrąjį (61,4 proc.) ketvirtį.

Vidutinis įmonių pelningumas2 sudarė 7,1 proc. Vienos iš pelningiausių buvo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos (30,7 proc.) bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos (30,4 proc.) įmonės, o nuostolingiausios – odos ir odos dirbinių gamybos (–6,2 proc.) įmonės.

Per devynis šių metų mėnesius šalies įmonės gavo beveik 65 mlrd. EUR pajamų, o jų ikimokestinis pelnas siekė 4,6 mlrd. EUR. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pajamos padidėjo 11,9 proc., pelnas – 5 proc.

_______________

1 AB, UAB, valstybės (savivaldybės) įmonės, kooperatinės bendrovės (be žemės ūkio veiklos įmonių).
2 Ikimokestinio pelno (nuostolio) ir pajamų, gautų pardavus prekes ir paslaugas, santykis.

2018 m. ketvirtojo ketvirčio įmonių finansinius rodiklius skelbsime kovo 13 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Vera Bevziuk
Įmonių statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4793
El. p. vera.bevziuk@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: