???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai


2018 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų padidėjo 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų, maisto produktų kainų sumažėjimas bei chemikalų ir chemijos produktų, gėrimų kainų padidėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų kainos beveik nepasikeitė. Labiausiai – 9,6 proc. – atpigo rafinuoti naftos produktai. Daugiausia – 2,9 proc. – pabrango variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės. Iš maisto produktų ypač atpigo vaisių, uogų ir daržovių sultys – 17,4 proc., duona ir švieži konditerijos kepiniai – 8 proc., paruošti valgiai ir patiekalai – 6,9 proc., tačiau pabrango grūdų malimo produktai – 3,7 proc., žuvys ir žuvų produktai – 3 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 4,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – padidėjo 0,2 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,4 proc., ne euro zonos rinkoje – 5,7 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

____________________________
* Išankstiniai duomenys.

** Patikslinti duomenys.

1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Įtaka, proc. punktais

Visa parduota pramonės produkcija

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2,1

+0,196

Gėrimų gamyba

2,1

+0,052

Baldų gamyba

0,4

+0,030

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

1,3

+0,027

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

0,5

+0,015

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

–0,3

–0,011

Tekstilės gaminių gamyba

–1,1

–0,020

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–2,0

–0,032

Maisto produktų gamyba

–1,2

–0,187

Rafinuotų naftos produktų gamyba

–13,2

–3,126

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Gėrimų gamyba

1,7

+0,081

Baldų gamyba

1,0

+0,058

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

2,0

+0,054

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

1,0

+0,040

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

2,3

+0,036

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

–0,4

–0,015

Drabužių siuvimas

–0,7

–0,016

Tekstilės gaminių gamyba

–2,0

–0,019

Maisto produktų gamyba

–1,3

–0,281

Rafinuotų naftos produktų gamyba

–9,6

–1,359

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

2,3

+0,302

Gėrimų gamyba

3,1

+0,033

Drabužių siuvimas

1,3

+0,030

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

1,5

+0,020

Baldų gamyba

0,2

+0,012

Tekstilės gaminių gamyba

–0,9

–0,020

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

–2,3

–0,040

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

–2,4

–0,053

Maisto produktų gamyba

–1,0

–0,123

Rafinuotų naftos produktų gamyba

–14,4

–4,320

____________________________
1
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).


Per metus (2018 m. lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. lapkričio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 3,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 3,3 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,2 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos bei neįskaitant rafinuotų naftos produktų kainos per metus padidėjo – po 4,3 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 4,9 proc., ne euro zonos rinkoje – 4 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

____________________________
* Išankstiniai duomenys.

** Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. lapkričio mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2018 m. lapkričio mėn., palyginti su

2018 m. spalio mėn.

2017 m.

gruodžio mėn.

lapkričio mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

–3,0

3,6

3,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,9

–0,3

4,0

5,7

Apdirbamoji gamyba

90,3

–3,3

3,3

3,7

Rafinuotų naftos produktų gamyba

20,8

–13,2

5,1

6,1

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

8,0

0,0

7,7

6,6

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,8

0,3

–1,1

–0,3

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

79,2

0,1

3,2

3,3

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

69,5

0,2

2,7

2,9

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

–1,3

3,9

3,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,3

0,4

6,5

8,4

Apdirbamoji gamyba

77,6

–1,7

2,9

2,5

Rafinuotų naftos produktų gamyba

11,9

–9,6

12,7

12,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

19,7

0,0

7,7

6,6

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,4

0,3

2,9

2,6

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

88,1

0,0

2,7

2,2

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,7

0,0

1,2

0,7

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

4,2

3,4

4,3

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

–1,6

0,4

0,9

Apdirbamoji gamyba

99,1

4,2

3,4

4,4

Rafinuotų naftos produktų gamyba

27,0

14,4

2,8

4,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

0,5

–11,9

–9,2

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

73,0

0,2

3,5

4,3

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

72,1

0,2

3,7

4,4

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,4

4,2

4,9

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

5,7

2,9

4,0

____________________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.


2018 m. gruodžio mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime 2019 m. sausio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: