???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis 2017 m.


2017 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėjo visose apskrityse, remdamasis negalutiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 2017 m. daugiausia – 40,7 proc. – BVP sukurta Vilniaus apskrityje, Kauno apskrityje sukurta 20,4 proc. šalies BVP, Klaipėdos apskrityje – 11,4 proc. Kaip ir 2016 m., kiekvienos iš šių apskričių – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos – indėlis į šalies BVP neviršijo 4 proc.

Daugiausia BVP vienam gyventojui, kaip ir įprasta, teko Vilniaus apskrityje, ir sudarė – 143 proc. šalies vidurkio. Klaipėdos apskrityje vienam gyventojui tenkantis BVP sudarė 101,4 proc. Kauno apskrityje – 101,7 proc., likusiose apskrityse jis nesiekė šalies vidurkio, o mažiausias buvo Tauragės apskrityje – 54,7 proc.

2017 m. BVP, tenkančio vienam gyventojui, atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų regionų nesumažėjo – Vilniaus apskrityje šis rodiklis daugiau nei du kartus viršijo Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Utenos apskričių rodiklius.

2018 m. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo rengti ir skelbti rodiklius pagal naujus statistinius regionus – Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos.

Išankstiniais duomenimis, 2017 m. Sostinės regione buvo sukurta 40,7 proc. viso šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Sostinės regione sukurtas BVP vienam gyventojui 1,7 karto viršijo Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono lygį. Palyginti su 2016 m., BVP Sostinės regione padidėjo 4,3 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 4 proc., vertinant regionų BVP praėjusių metų kainomis.

BVP* ir gyventojai pagal du regionus ir apskritis 2017 m.

 

BVP, mln. EUR

BVP dalis, palyginti su šalies BVP, %

BVP, tenkantis vienam gyventojui, tūkst. EUR

BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, %

Vidutinis metinis gyventojų skaičius, tūkst.

Lietuvos Respublika

42 190,8

100,0

14,9

100,0

2 828,4

Sostinės regionas

17 176,8

40,7

21,3

143,0

805,3

Vilniaus apskritis

17 176,8

40,7

21,3

143,0

805,3

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

25 014,0

59,3

12,4

82,9

2 023,1

Alytaus apskritis

1 309,7

3,1

9,4

62,8

139,9

Kauno apskritis

8 596,3

20,4

15,2

101,7

566,5

Klaipėdos apskritis

4 821,2

11,4

15,1

101,4

318,9

Marijampolės apskritis

1 310,1

3,1

9,1

61,3

143,3

Panevėžio apskritis

2 451,4

5,8

11,0

74,1

221,9

Šiaulių apskritis

3 082,3

7,3

11,5

77,1

268,0

Tauragės apskritis

793,0

1,9

8,2

54,7

97,2

Telšių apskritis

1 453,3

3,4

10,7

71,7

136,0

Utenos apskritis

1 196,7

2,8

9,1

61,0

131,6

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________
* Išankstiniai duomenys.


BVP vienam gyventojui pagal 2 regionus ir apskritis

_________________________
* Išankstiniai duomenys.


Sostinės regionas yra sudarytas iš Vilniaus apskrities savivaldybių.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas yra sudarytas iš likusių – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos – apskričių.


Daugiau informacijos šia tema pagal naujus statistinius regionus – Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos nuo 2010 iki 2017 m. rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jūratė Šinkūnienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4844
El. p. jurate.sinkuniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.