???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tiesioginės užsienio investicijos


Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2018 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje sudarė 85,3 mln. EUR. 2018 m. trečiąjį ketvirtį užfiksuotos išaugusios reinvesticijos, kurios sudarė 464,3 mln. EUR. Didžiausios reinvesticijos buvo Švedijos (127 mln. EUR) ir Honkongo (74,2 mln. EUR) kapitalo įmonėse, o pagal ekonomines veiklas – apdirbamosios gamybos (159,2 mln. EUR) bei finansinės ir draudimo veiklos (99,3 mln. EUR) įmonėse. Nuosavybės ir skolos priemonių srautai buvo neigiami ir sudarė atitinkamai –120,4 mln. EUR ir –258,5 mln. EUR.

TUI pajamos, gautos iš nerezidentų investicijų Lietuvoje, 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 566,3 mln. EUR. Didžiausia TUI pajamų dalis teko Švedijos (131,2 mln. EUR), Honkongo (74,2 mln. EUR) ir Lenkijos (54,7 mln. EUR) investuotojams. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų į apdirbamosios gamybos įmones (208,2 mln. EUR).

Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 4,1 proc. ir 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 35,1 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 544 EUR TUI (2017 m. rugsėjo  30 d. – 5 293 EUR). Pirmaujančias pozicijas, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, tarp investuotojų išlaikė Švedija ir Nyderlandai.

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2018 m. trečiąjį ketvirtį mažėjo ir sudarė –1,2 mln. EUR, tai nulėmė mažėjusios investicijos į nuosavybės ir skolos priemones. Didžiausi investicijų srautai fiksuoti Latvijoje (18,5 mln. EUR) ir Nyderlanduose (10,2 mln. EUR), pagal ekonominės veiklos rūšis – didėjo investicijos į apdirbamosios gamybos įmones (12,5 mln. EUR).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 26,3 mln. EUR. Didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos (18,5 mln. EUR). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (20,8 mln. EUR), Nyderlanduose (6,1 mln. EUR) ir Estijoje (5,3 mln. EUR).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus išaugo 19 proc. ir 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3,7 mlrd. EUR. Lietuvos TI ES valstybėse sudarė 90 proc., euro zonos šalyse – 65,1 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Nyderlanduose (705,7 mln. EUR), Kipre (647,1 mln. EUR), Latvijoje (519,2 mln. EUR) ir Lenkijoje (423 mln. EUR).

 

 

2019 m. kovo mėn. bus paskelbti 2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenys.


Sąvokos

Nuosavybės priemonės – įmonės nuosavas kapitalas, kurį sudaro nuosavybės vertybiniai popieriai, reinvesticijos, rezervai, įtraukiami į nuosavą kapitalą.

Reinvesticijos – tiesioginiam investuotojui priklausančio pelno (nuostolio) dalis, kuri buvo nepaskirstyta dividendų forma ir liko įmonėje (proporcingai pagal nerezidentų dalies įmonės įstatiniame kapitale), ir užsienio filialų įplaukos, nepervestos tiesioginiam investuotojui.

Skolos priemonės – paskolos, skolos vertybiniai popieriai, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kitos mokėtinos ir gautinos sumos.

Tiesioginių investicijų pajamos – paskelbti dividendai už turimas nuosavybės priemones, reinvesticijos ir skolos priemonių palūkanos.Kontaktinė informacija :

Lina Volbikaitė
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4682
El. p. lina.volbikaite@stat.gov.lt

Sigutė Samaitienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0414
El. p. ssamaitiene@lb.lt
www.lb.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.