???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tarptautinė prekyba paslaugomis 2018 m. trečiajį ketvirtį


Paslaugų eksportas 2018 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,7 mlrd. EUR, importas – 1,5 mlrd. EUR, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis sudarė 1,1 mlrd. EUR, arba 9,5 proc. BVP, ir, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 236,2 mln. EUR, arba 26,2 proc. Tai lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas – paslaugų importas didėjo 16,1 ir eksportas – 20,2 proc.

Sparčiausiai – 33,2 proc., palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, augo finansinių paslaugų eksportas ir statybos paslaugų importas – 3,8 karto.

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį sudarė transporto paslaugos (atitinkamai 58,7 ir 53,2 proc.). Trečiąjį šių metų ketvirtį didžiausias (556,9 mln. EUR) buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis, o didžiausias deficitas (70,0 mln. EUR) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 64,9 proc. viso paslaugų eksporto, į NVS šalis – 19,8 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 63,4 proc. viso paslaugų importo, iš NVS – 19,7 proc.

Paslaugų eksportas į ES valstybes 2018 m. trečiajį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 20,7 proc., į NVS – 12,1 proc. Per metus paslaugų importas iš ES valstybių išaugo 14,9 proc., iš NVS – 11,4 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2018 m. trečiąjį ketvirtį buvo Vokietija. Paslaugų eksportas į šią šalį per metus padidėjo 29,5 proc. Paslaugų eksportas į Rusiją – antrą pagal eksporto apimtį šalį – padidėjo 4,1 proc. Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją ir Rusiją dalį sudarė transporto paslaugos ir kelionių paslaugos: atitinkamai 72,9 ir 9,1 proc. – į Vokietiją, o 62,9 ir 31,4 proc. – į Rusiją.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė 2018 m. trečiąjį ketvirtį buvo Baltarusija. Paslaugų importas iš šios šalies per metus padidėjo 7,8 proc. Importas iš antroje vietoje buvusios partnerės Lenkijos padidėjo 18,4 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Baltarusijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos – atitinkamai 72,0 ir 22,5 proc., iš Lenkijos – atitinkamai 61,5 ir 26,2 proc.
 


2018 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra

 

Eksportas

Importas

mln. EUR

dalis, %

palyginti su 2017 m. III ketv., %

mln. EUR

dalis, %

palyginti su 2017 m. III ketv., %

Paslaugos, iš viso

2684,5

100,0

20,2

1547,7

100,0

16,1

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

69,6

2,6

1,8

25,1

1,6

–18,6

Transporto paslaugos

1576,4

58,7

26,0

823,9

53,2

18,0

     Keleivių vežimas

99,3

3,7

16,9

55,5

3,6

21,0

     Krovinių vežimas

833,0

31,0

22,4

363,9

23,5

15,1

     Kitos transporto paslaugos

644,1

24,0

32,8

404,5

26,1

20,2

Kelionės

372,4

13,9

2,6

281,4

18,2

1,1

Statyba

80,3

3,0

–4,1

28,5

1,8

3,8 k.

Finansinės paslaugos

41,4

1,5

33,2

39,5

2,6

15,3

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

136,1

5,1

20,1

71,1

4,6

19,9

     Telekomunikacijų paslaugos

19,2

0,7

–11,1

21,3

1,4

–4,2

     Kompiuterinės paslaugos

111,7

4,2

28,1

44,3

2,9

29,8

     Informacinės paslaugos

5,2

0,2

14,7

5,5

0,3

84,8

Kitos verslo paslaugos

234,1

8,7

16,8

221,6

14,3

27,2

     Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros  paslaugos

12,1

0,4

17,7

1,0

0,1

–24,6

     Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

71,4

2,7

–3,7

48,4

3,1

1,5

     Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

150,6

5,6

29,8

172,2

11,1

37,6

Kitos nepaskirstytos paslaugos

174,2

6,5

41,9

56,6

3,7

13,2


Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas.
 

 

Išsamią 2018 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.


2018 m. ketvirtojo ketvirčio statistinę informaciją apie paslaugų eksportą ir importą skelbsime 2019 m. kovo 29 d.


Sąvokos

Paslaugų eksportas – Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams.

Paslaugų importas – nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams.

Rezidentas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra tam tikros šalies ekonominėje erdvėje ir kurio vykdoma ekonominė veikla toje šalyje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus).Kontaktinė informacija :

Violeta Kazlauskienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0408
El. p. vkazlauskiene@lb.lt
www.lb.lt

Eigirdas Griškevičius
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4730
El. p. eigirdas.griskevicius@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.