???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis


2018 m. gruodžio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu

Ekonominių vertinimų rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 4 ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, statybos – 2, vartotojų ir paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais: paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11, pramonės – 3, vartotojų ir statybos – 2, prekybos – 1 procentiniu punktu.

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

2017

2018

Didžiausias nuo 2003 m.

Mažiausias nuo 2003 m.

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ekonominių vertinimų rodiklis

0

–1

0

4

6

10

9

10

10

9

8

7

5

4

18
(2007-04)

–44
(2009-01)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

–6

–9

–7

–6

1

3

0

3

2

1

–1

–2

–6

–6

14
(2007-04)

–38
(2008-12)

Statybos pasitikėjimo rodiklis

–23

–28

–24

–15

–3

–2

–4

–4

–2

–10

–13

–18

–24

–26

20
(2007-05)

–84
(2009-04)

Prekybos pasitikėjimo rodiklis

5

5

4

7

6

9

11

11

11

11

11

10

10

6

42
(2007-04)

–58
(2009-02)

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

18

18

17

28

22

31

30

32

31

32

31

29

30

29

33
(2006-07)

–46
(2009-03)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis*

–10

–8

–8

–7

–6

–5

–3

–5

–3

–3

–2

–5

–5

–6

9
(2007-03)

–56
(2009-01)


* Daugiau informacijos šia tema rasite informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

Pramonės įmonių vadovų apklausa parodė, kad gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., verslo tendencijos mažai keitėsi. Pramonės pasitikėjimo rodiklis buvo minus 6, t. y. liko toks pat kaip ir praėjusį mėnesį.

Tačiau gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo geresnis gaminamos produkcijos paklausos vertinimas: dauguma (75 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 3 proc. teigė, kad ji per didelė, 22 proc. – kad per maža (prieš metus – atitinkamai 70, 1 ir 29 proc.).

Be to, 2018 m. gruodį, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, augo ir produkcijos gamyba: 31 proc. respondentų atsakė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 12 proc. – kad sumažėjo (prieš metus – atitinkamai 25 ir 16 proc.).

Produkcijos gamybos prognozė šiek tiek pesimistiškesnė nei prieš mėnesį: per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 19 proc. apklaustų įmonių vadovų, tiek pat – mažinti (prieš mėnesį – atitinkamai 21 ir 18 proc.). Gaminių eksporto prognozė panaši kaip prieš mėnesį: 18 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą, 13 proc. – mažėjimą. Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 10 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (84 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Kainų didėjimą prognozavo 20 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 5 proc. (prieš mėn. – atitinkamai 12 ir 4 proc., prieš metus – atitinkamai 18 ir 9 proc.).

Pagrindiniai veiksniai, ribojantys gamybą, buvo nepakankama paklausa (36 proc.) ir darbuotojų trūkumas (17 proc.). 39 proc. respondentų atsakė, kad jų gamybos niekas neriboja.  

1 pav. Pramonės pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Statybos pasitikėjimo rodiklis gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn. sumažėjo 2 procentiniais punktais, bet, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2 procentiniais punktais.

Gruodžio mėn. statybos darbų paklausos vertinimas buvo šiek tiek blogesnis nei lapkričio mėn., bet geresnis nei prieš metus: 69 proc. įmonių vadovų paklausą vertino kaip pakankamą, 31 proc. – kaip nepakankamą (prieš mėn. – atitinkamai 71 ir 29 proc., prieš metus  – atitinkamai 64 ir 36 proc.). Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su lapkričio mėn. bei su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pablogėjo: 18 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 14 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėn. – atitinkamai 24 ir 7 proc., prieš metus – atitinkamai 23 ir 10 proc.).

Dauguma (60 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 9 proc. – numatė priimti naujų, o 31 proc. manė, kad darbuotojų skaičius mažės. Statybos darbų užsakymų prognozė blogesnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 10 proc. apklaustų įmonių vadovų, 32 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėn. – atitinkamai 9 ir 24 proc.). Dauguma (75 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 19 proc. – kad didės.

Pasak įmonių vadovų, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai buvo nepakankama paklausa ir nepalankios oro sąlygos (nurodė po 24 proc. įmonių vadovų) bei darbuotojų trūkumas (25 proc.). 27 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Mažmeninės prekybos** įmonių vadovų apklausa parodė, kad 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, verslo tendencijos prekyboje šiek tiek pagerėjo. 2018 m. gruodį daugiau nei du trečdaliai (67 proc.) respondentų savo įmonės verslo padėtį vertino gerai, tik 2 proc. – blogai (prieš metus – atitinkamai 63 ir 2 proc.).

Tačiau gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė prekybos verslo padėties prognozė: 15 proc. įmonių vadovų tikėjosi, kad per artimiausius mėnesius jų verslo padėtis gerės, 5 proc. prognozavo, kad blogės (lapkričio mėn. – atitinkamai 22 ir 4 proc.). Blogesnė ir prekių įsigijimo prognozė: kad įsigys daugiau prekių teigė 19 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 13 proc. (lapkričio mėn. – atitinkamai 30 ir 8 proc.).

Dauguma (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 14 proc. – numatė priimti naujų. 85 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 9 proc. – kad didės.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklą labiausiai ribojo konkurencija (nurodė 65 proc. įmonių), nepakankama paklausa (36 proc.), netobuli įstatymai (25 proc.), darbuotojų trūkumas (17 proc.). 15 proc. įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

** Įskaitomas variklinių transporto priemonių pardavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas, motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas.

3 pav. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad pasitikėjimo rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 29, arba 1 procentiniu punktu mažesnis nei prieš mėnesį, bet 11 procentinių punktų didesnis nei 2017 m. gruodį, o palyginti su kitais sektoriais, jis išlieka didžiausias.

Tiek per mėnesį (nuo 33 iki 37 proc.), tiek per metus (nuo 25 iki 37 proc.) padaugėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis pagerėjo. Didėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: 2018 m. gruodžio mėn. 44 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 9 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 38 ir 8 proc., prieš metus – atitinkamai 31 ir 6 proc.).

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėnesiams buvo pesimistiškesnė: 33 proc. įmonių vadovų numatė paklausos didėjimą, 12 proc. – mažėjimą (lapkričio mėn. – atitinkamai 40 ir 7 proc.). Beveik du trečdaliai (64 proc.) respondentų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28 proc. – planavo priimti naujų. Teikiamų paslaugų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 12 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 3 proc.

Įmonių vadovų teigimu, paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai ribojo nepakankama paklausa (31 proc. įmonių) ir darbo jėgos stoka (15 proc. įmonių). Tačiau net 43 procentų apklaustųjų teigė, kad jų įmonės veiklos neriboja niekas.

4 pav. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

Sąvokos

Atsakymų balansas – rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į pateiktus anketoje klausimus procentinio pasiskirstymo skirtumas. Skaičiuojant balansus naudojami įmonių dydžio svoriai (metinės pardavimo pajamos). Balansas gali įgyti reikšmes nuo –100, kai visi respondentai pasirenka kraštinį neigiamą atsakymo variantą, iki +100, kai visi pasirenka teigiamą atsakymo variantą. Balanso pokyčiai atskirais mėnesiais parodo reiškinio tendenciją.

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (svoriai pagal suderintą ES programą sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30 proc.).

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos vertinimo, gamybos prognozės ir atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, verslo padėties prognozės ir prekių atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos vertinimo ir darbuotojų skaičiaus prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, nedarbo lygio kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. sausio mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime sausio 31 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: