???warnOperationFailedBecauseWarning???

Ūkio subjektai


VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIUS PER METUS BEVEIK NEPAKITO

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 105 093 ūkio subjektai, jie sudarė 45 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2018 m. sausio 1 d. duomenimis, veikiančių ūkio subjektų skaičius išliko beveik nepakitęs.

Beveik ketvirtadalis ūkio subjektų (23,5 proc.) užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu.

1 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis, metų pradžioje

Ekonominės veiklos rūšys

2018 m.

2019 m.

Subjektų skaičius

%

Subjektų skaičius

%

Iš viso

104 117

100,0

105 093

100,0

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2 416

2,3

2 335

2,2

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

129

0,1

129

0,1

Apdirbamoji gamyba

7 789

7,5

7 899

7,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1 010

1,0

1 015

1,0

Vandens tiekimas, nuotekų valymas atliekų tvarkymas ir regeneravimas

426

0,4

405

0,4

Statyba

8 029

7,7

8 420

8,0

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

24 813

23,8

24 743

23,5

Transportas ir saugojimas

8 118

7,8

8 361

8,0

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas

3 546

3,4

3 562

3,4

Informacija ir ryšiai

3 452

3,3

3 497

3,3

Finansinė ir draudimo veikla

891

0,9

931

0,9

Nekilnojamojo turto operacijos

4 940

4,7

5 190

4,9

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

10 902

10,5

11 103

10,6

Administracinė ir aptarnavimo veikla

3 382

3,2

3 499

3,3

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas

519

0,5

466

0,4

Švietimas

4 000

3,8

4 001

3,8

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

3 628

3,5

3 649

3,5

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

5 115

4,9

4 839

4,6

Kita aptarnavimo veikla

11 012

10,6

11 049

10,5


2 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai regionuose ir apskrityse, metų pradžioje

 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje

2018 m.

2019 m.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

62 493

63 276

Tauragės apskritis

2 251

2 270

Utenos apskritis

2 946

2 947

Marijampolės apskritis

3 178

3 308

Telšių apskritis

3 595

3 644

Alytaus apskritis

3 741

3 811

Panevėžio apskritis

6 394

6 406

Šiaulių apskritis

7 493

7 571

Klaipėdos apskritis

11 746

11 797

Kauno apskritis

21 149

21 522

Sostinės regionas

41 624

41 817

Vilniaus apskritis

41 624

41 817


Dauguma (82 proc.) veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 18 proc. visų šalies dirbančiųjų.

1 pav. Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičių 2019 m. pradžioje

2 pav. Šalies darbuotojų skaičius pagal veikiančių ūkio subjektų darbuotojų skaičiaus grupes 2019 m. pradžioje

Daugumos šalies ūkio subjektų metinės pajamos sudaro iki 0,3 mln. EUR. Ūkio subjektai, per metus gaunantys daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,3 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.

3 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai pagal pajamas, metų pradžioje

Pajamų dydžio grupė

2018 m.

2019 m.

Subjektų skaičius

%

Subjektų skaičius

%

Iš viso

104 117

100,0

105 093

100,0

iki 0,29 mln. EUR

85 017

81,7

84 524

80,4

0,3–1,9 mln. EUR

14 047

13,5

15 079

14,4

2–6,9 mln. EUR

3 458

3,3

3 706

3,5

7–39,9 mln. EUR

1 336

1,3

1 495

1,4

40 mln. EUR ir daugiau

259

0,2

289

0,3


VĮ Registro centro duomenimis, 2018 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 11 771 ūkio subjektai, arba beveik 4 proc. daugiau negu 2017 m. Daugiausia naujai įregistruotų ūkio subjektų buvo Vilniaus apskrityje, o mažiausiai – Tauragės.

3 pav. Regionuose ir apskrityse įregistruoti ūkio subjektai 2017–2018 m.
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys

VĮ Registro centro duomenimis, 2018 m. Lietuvoje buvo išregistruoti 4 725 ūkio subjektai. 1 200 (25,4 proc.) išregistruotų ūkio subjektų užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, 480 (10,2 proc.) – statyba, 352 (7,5 proc.) – transporto ir saugojimo, 343 (7,3 proc.) – profesine, moksline ir technine veikla, 453 (9,6 proc.) išregistruoti ūkio subjektai nebuvo nurodę veiklos.

4 lentelė. Išregistruoti ir bankrutavę ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.

Ekonominės veiklos rūšys

Išregistruotų ūkio subjektų skaičius

Bankrutavusių ūkio subjektų skaičius

Iš viso

4 725

1 566

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

130

30

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

2

1

Apdirbamoji gamyba

332

130

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

41

12

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

14

4

Statyba

480

244

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

1 200

511

Transportas ir saugojimas

352

139

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas

251

93

Informacija ir ryšiai

125

38

Finansinė ir draudimo veikla

47

7

Nekilnojamojo turto operacijos

187

42

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

343

97

Administracinė ir aptarnavimo veikla

144

51

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomas socialinis draudimas

55

Švietimas

100

11

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

81

6

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

98

15

Kita aptarnavimo veikla

290

56

Nenurodyta veikla

453

79


Sąvokos

Veikiantis ūkio subjektas – Juridinių asmenų registre įregistruotas, vykdantis ekonominę veiklą, turintis darbuotojų ir (ar) pajamų subjektas. Į įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų sąrašą neįtraukiami įmonių filialai (išskyrus užsienio įmonių filialus) ir atstovybės.

Bankrutavęs ūkio subjektas – ūkio subjektas, kurį teismas (arba kreditorių susirinkimas) yra pripažinęs bankrutavusiu ir priėmęs nutartį likviduoti dėl bankroto, tačiau likvidavimo procedūra dar nėra atlikta.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Maksim Lata
Ūkio subjektų registro skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 236 4798
El. p. maksim.lata@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: