???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2018 m. lapkričio mėn.


2018 m. lapkričio mėn. prekių eksportuota už 2,65 mlrd. EUR, importuota – už 2,79 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,59 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,14 mlrd. EUR.

Per mėnesį (lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn.) eksportas sumažėjo 2,2 proc., importas – 8,4 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs naftos produktų (3,1 proc.), javų (47,2 proc.), farmacijos produktų (11 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (37,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,4 proc., importas – 3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,8 proc., be mineralinių produktų – 2,1 proc.

Per metus (2018 m. lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. lapkričio mėn.) eksportas padidėjo 6,6 proc., importas – 5,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (9,8 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 15,6 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (61,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (18 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs organinių chemijos produktų (43,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (5,2 proc.), žuvų ir vėžiagyvių (31,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6 proc., importas – 6,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 5,2 proc.

2018 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 8,3 proc., importas – 9,6 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (11,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,5 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (46,8 proc.), įvairių chemijos produktų (49,4 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (36 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,9 proc.), organinių chemijos produktų (22,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,6 proc., importas – 6,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10,9 proc., be mineralinių produktų – 9,1 proc.

2018 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,9 proc.), Latviją (9,8 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,4 proc.), o importavo iš Rusijos (15 proc.), Vokietijos (11,9 proc.), Lenkijos (11,3 proc.) ir Latvijos (6,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (8 proc.), Latviją (7,8 proc.) ir Švediją (7,1 proc.).

2018 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,1 ir 21,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,1 ir 17,2 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,6 ir 11,5 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

2017 m. sausis–lapkritis

24 054,1

14 301,5

26 099,3

–2 045,1

I ketvirtis

6 129,7

3 720,9

6 691,6

–561,9

II ketvirtis

6 506,2

3 787,6

7 101,0

–594,8

III ketvirtis

6 571,9

3 916,0

7 152,8

–580,9

lapkritis

2 488,7

1 489,2

2 648,3

–159,5

IV ketvirtis

7 202,7

4 267,7

7 570,8

–368,1

2017 m.

26 410,5

15 692,2

28 516,2

–2 105,7

2018 m. sausis–lapkritis

26 053,2

15 863,1

28 613,9

–2 560,7

sausis

2 110,0

1 348,8

2 373,4

–263,4

vasaris

2 061,4

1 239,4

2 298,7

–237,3

kovas

2 389,6

1 420,6

2 614,9

–225,3

I ketvirtis

6 561,0

4 008,8

7 287,0

–726,0

balandis

2 075,4

1 187,2

2 346,9

–271,5

gegužė

2 333,0

1 419,6

2 702,8

–369,8

birželis

2 472,9

1 531,6

2 615,4

–142,5

II ketvirtis

6 881,3

4 138,4

7 665,1

–783,8

liepa

2 403,6

1 466,7

2 546,7

–143,2

rugpjūtis

2 555,7

1 576,5

2 711,7

–156,0

rugsėjis1

2 286,3

1 426,1

2 565,3

–279,0

III ketvirtis1

7 245,6

4 469,3

7 823,7

–578,2

spalis1

2 712,5

1 655,0

3 047,7

–335,1

lapkritis

2 652,8

1 591,7

2 790,4

–137,6

________________________
1 Patikslinti duomenys.

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2018 m. sausio–lapkričio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

26 053,2

100,0

8,3

28 613,9

100,0

9,6

Investicinės prekės

3 254,8

12,5

3,1

4 635,5

16,2

3,9

Tarpinio vartojimo prekės

13 513,6

51,9

10,8

16 481,3

57,6

14,8

Vartojimo prekės

7 576,0

29,1

5,1

6 386,2

22,3

1,3

Benzinas

1 249,0

4,8

11,3

62,5

0,2

14,4

Lengvieji automobiliai

306,9

1,2

12,6

1 005,4

3,5

13,5

Kita

152,9

0,6

47,8

43,0

0,2

18,5


3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais2 struktūra ir pokyčiai 2018 m. sausio–lapkričio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

26 053,2

100,0

60,9

8,3

Iš viso

28 613,9

100,0

9,6

ES28

15 353,8

58,9

69,7

8,4

ES28

19 423,2

67,9

5,2

Euro zona

9 581,8

36,8

65,9

7,7

Euro zona

12 935,8

45,2

3,9

Rusija

3 610,6

13,9

7,9

2,9

Rusija

4 305,8

15,0

33,8

Latvija

2 551,6

9,8

48,2

5,6

Vokietija

3 404,1

11,9

5,3

Lenkija

2 134,2

8,2

68,0

7,5

Lenkija

3 228,0

11,3

14,6

Vokietija

1 921,4

7,4

75,4

7,5

Latvija

1 950,9

6,8

3,9

Jungtinės Valstijos

1 367,3

5,2

92,7

10,6

Italija

1 424,7

5,0

7,4

Estija

1 305,0

5,0

51,8

9,2

Nyderlandai

1 385,6

4,8

4,5

Švedija

1 277,0

4,9

88,4

8,3

Švedija

1 074,9

3,8

5,4

Jungtinė Karalystė

1 000,6

3,8

82,5

15,5

Prancūzija 

943,5

3,3

–3,9

Baltarusija

974,2

3,7

14,4

6,5

Belgija

889,2

3,1

3,2

Nyderlandai

873,6

3,4

79,9

2,3

Estija

880,7

3,1

4,4

Ukraina

797,8

3,1

75,5

19,9

Kazachstanas

862,5

3,0

1,0

Norvegija

744,2

2,9

88,1

6,0

Jungtinė Karalystė

803,7

2,8

–6,0

Prancūzija

653,8

2,5

78,6

13,2

Kinija

795,9

2,8

4,1

Danija

652,4

2,5

83,4

5,3

Baltarusija

699,8

2,4

15,0

Italija

575,5

2,2

80,2

3,1

Suomija

695,3

2,4

0,9

Kitos šalys

5 614,0

21,5

70,0

12,6

Kitos šalys

5 269,3

18,5

9,2

________________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

26 053,2

100,0

60,9

8,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 936,3

15,1

27,9

5,1

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 160,4

8,3

17,3

4,3

V

Mineraliniai produktai

3 921,2

15,1

89,0

12,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 879,0

14,9

89,6

12,4

   2710

Naftos produktai

3 461,8

13,3

94,6

11,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 752,0

10,6

44,5

12,8

31

Trąšos

676,3

2,6

80,1

1,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 161,3

8,3

83,2

10,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 982,2

7,6

88,0

10,1

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

2 039,7

7,8

72,0

15,9

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

682,2

2,6

98,4

46,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 760,5

6,8

72,5

11,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 643,2

6,3

76,7

12,5

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 603,4

6,2

53,7

13,5

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

659,0

2,5

64,1

10,4

 

Kita

7 878,8

30,1

58,9

2,6


5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

15 863,1

100,0

10,9

V

Mineraliniai produktai

3 491,2

22,0

17,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 475,3

21,9

18,4

   2710

Naftos produktai

3 275,8

20,7

18,6

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 799,1

11,3

7,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 744,7

11,0

7,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 469,2

9,3

18,8

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

671,1

4,2

48,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 276,7

8,0

18,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 260,4

7,9

18,0

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 223,5

7,7

19,9

31

Trąšos

541,6

3,4

–4,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 099,5

6,9

11,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

725,4

4,6

12,8

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

1 073,6

6,8

–4,1

04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

467,2

2,9

–5,6

 

Kita

4 430,3

28,0

4,9


6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m. sausio–lapkričio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

28 613,9

100,0

9,6

V

Mineraliniai produktai

6 135,9

21,4

24,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

5 895,3

20,6

25,8

   2709

Žalia nafta

4 187,6

14,6

36,0

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 918,9

17,2

2,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 821,2

9,9

3,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 279,3

11,5

7,4

30

Farmacijos produktai

918,9

3,2

–1,4

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 824,8

9,9

12,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 749,3

9,6

13,9

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 943,6

6,8

13,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

695,0

2,4

20,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 532,6

5,4

3,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 276,5

4,5

3,4

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 455,3

5,1

5,5

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

408,8

1,4

7,8

 

Kita

6 523,5

22,7

4,4


Eksporto ir importo dinamika 2014–2018 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2017-11

2 488,7

5,6

1 489,2

7,3

59,8

2 648,3

5,7

−159,5

2017-12

2 356,4

−5,3

1 390,7

−6,6

59,0

2 416,9

−8,7

−60,5

2018-01

2 110,0

−10,5

1 348,8

−3,0

63,9

2 373,4

−1,8

−263,4

2018-02

2 061,4

−2,3

1 239,4

−8,1

60,1

2 298,7

−3,1

−237,3

2018-03

2 389,6

15,9

1 420,6

14,6

59,4

2 614,9

13,8

−225,3

2018-04

2 075,4

−13,1

1 187,2

−16,4

57,2

2 346,9

–10,3

−271,5

2018-05

2 333,0

12,4

1 419,6

19,6

60,8

2 702,8

15,2

−369,8

2018-06

2 472,9

6,0

1 531,6

7,9

61,9

2 615,4

–3,2

−142,5

2018-07

2 403,6

−2,8

1 466,7

−4,2

61,0

2 546,7

–2,6

−143,2

2018-08

2 555,7

6,3

1 576,5

7,5

61,7

2 711,7

6,5

−156,0

2018-09

2 286,3

−10,5

1 426,1

−9,5

62,4

2 565,3

−5,4

−279,0

2018-10

2 712,5

18,6

1 655,0

16,1

61,0

3 047,7

18,8

−335,1

2018-11

2 652,8

−2,2

1 591,7

−3,8

60,0

2 790,4

−8,4

−137,6

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

2018 m. gruodžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. vasario 8 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.