???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. sausį padidėjo 5 procentiniais punktais

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. sausį buvo 5 ir, palyginti su gruodžiu, padidėjo 5 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis nuo 2019 m. sausio Europos Komisijos sprendimu skaičiuojamas pagal naują metodiką, t. y. buvo pakeistos dvi sudedamosios dalys, atitinkamai perskaičiuotos rodiklio reikšmės nuo 2013 m.

2019 m. sausį vartotojų pasitikėjimo rodiklis yra didžiausias nuo 2013 m. pradžios.

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2019 m. sausio mėn.

2018 m. gruodžio mėn.

2018 m. sausio mėn.

2013 m. sausio–2019 m. sausio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

5
 

–1
 

–1
 

−3,6
 

5
(2019-01)

−11
(2014-09)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

0
 

−4
 

−11
 

−11,8
 

0
(2019-01)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

8
 

1
 

4
 

−0,5
 

8
(2019-01)

−12
(2014-09)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

6
 

−2
 

0
 

−1,2
 

7
(2013-08)

−19
(2014-09)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

4
 

3
 

3
 

−1,2
 

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

Sausį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino geriau nei 2018 m. gruodį: gyventojų, teigiančių, kad jų finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis padidėjo 3 procentiniais punktais (nuo 20 iki 23 proc.), manančių, kad padėtis pablogėjo – sumažėjo nuo 25 iki 22 proc.

Sausį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, padaugėjo gyventojų, optimistiškai vertinančių tiek namų ūkio finansinės, tiek šalies ekonominės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn.: gyventojų, manančių, kad gerės namų ūkio finansinė padėtis, dalis padidėjo nuo 19 iki 27 proc., o manančių, kad gerės šalies ekonominė padėtis – nuo 24 iki 31 proc.

Sausį, kaip ir gruodį, 27 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (gruodį – 17 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime sausį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė 5, kaime – 4. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, tiek mieste, tiek kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą ir mieste, ir kaime sausį lėmė optimistiškesnės namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties prognozės. Gyventojų, besitikinčių namų ūkio finansinės padėties pagerėjimo per ateinančius 12 mėn. mieste padaugėjo nuo 20 iki 25 proc., kaime – nuo 18 iki 28 proc. Šalies ekonominės padėties gerėjimo per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 31 proc. miesto gyventojų ir 32 proc. kaimo gyventojų (gruodį – atitinkamai 24 ir 23 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

Per metus (2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. sausiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais.

Tai lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai, o didžiausios įtakos turėjo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimo per praėjusius 12 mėn. vertinimas. Gyventojų, teigiančių, kad per praėjusius 12 mėn. jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 16 iki 23 proc., o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 32 iki 22 proc.  

Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, palyginti su 2018 m. sausiu, dalis padidėjo nuo 27 iki 31 proc., prognozuojančių savo namų ūkio finansinės padėties gerėjimą – nuo 23 iki 27 proc.

Gyventojų nuomonė apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika pasikeitė nedaug: kaip ir prieš metus, 27 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. šiems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (prieš metus – 18 proc.).

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. sausį gyventojai vertino geriau nei gruodį: 31 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 27 proc. – kad pablogėjo (gruodį – atitinkamai 24 ir 31 proc.).

Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, 46 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 6 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (gruodį – atitinkamai 45 ir 8 proc.

Sausį 44 proc. gyventojų tikėjosi nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn., 19 proc. gyventojų teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (gruodį – atitinkamai 41 ir 20 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis nuo 2019 m. sausio mėn. Europos Komisijos sprendimu skaičiuojamas pagal naują metodiką, t. y. buvo pakeistos dvi sudedamosios dalys. Skaičiuojant rodiklį atsisakyta klausimų apie bedarbių skaičiaus kitimą per ateinančius 12 mėn. ir tikimybę nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn., vietoje jų įtraukti klausimai apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. ir ketinimus išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn. Pagal naująją formulę perskaičiuota rodiklio laiko eilutė nuo 2013 m.

2 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio skaičiavimas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (iki 2019 m.)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (nuo 2019 m.)

(K1 + K2 - K3 + K4) / 4

(K1 + K2 + K5 + K6) / 4

K1. Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

K5. Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

K2. Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

K1. Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

K3. Bedarbių skaičiaus kitimas per ateinančius 12 mėn.

K2. Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

K4. Tikimybė nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn.

K6. Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

 

Pranešimo priede pateikiame vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčius. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo vasario rezultatus skelbsime 2019 m. vasario 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

_______________________________________

Priedas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2013–2019 m.
Balansas

 

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Visi gyventojai

–1

–2

–1

0

1

0

2

2

2

–1

2

–1

5

Moterys

–2

–4

–2

–1

0

–1

0

0

0

–3

1

–2

4

Vyrai

1

0

1

2

4

1

5

3

4

2

3

1

5

Miesto gyventojai

–1

–2

–2

–1

2

1

2

2

3

0

2

0

5

Kaimo gyventojai

0

-2

2

2

1

-2

2

0

0

-2

2

–1

4

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

15

15

19

20

20

20

20

18

20

18

20

19

22

nepasikeitė

52

48

47

49

50

48

52

54

52

53

53

55

54

truputį pablogėjo

26

28

28

23

24

25

23

23

23

23

21

22

18

labai pablogėjo

6

7

6

6

5

6

4

4

4

5

4

3

4

Balansas

-11

-13

-10

-7

-6

-8

-5

-5

-5

-7

-4

-4

0

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius
12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

truputį pagerės

23

21

22

26

24

22

20

21

24

21

21

19

26

išliks nepakitusi

56

59

56

55

57

58

58

60

58

59

59

59

54

truputį pablogės

12

12

13

13

12

13

13

10

11

12

12

13

9

labai pablogės

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

Balansas

4

3

3

5

5

3

3

4

5

3

4

1

8

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Šalies ekonominė
padėtis per artimiausius
12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

truputį pagerės

27

26

28

32

30

28

30

30

31

26

27

24

31

išliks nepakitusi

46

45

44

43

45

47

46

46

45

47

44

46

45

truputį pablogės

20

20

20

17

17

17

17

17

16

19

21

22

16

labai pablogės

3

4

4

3

4

3

2

2

4

4

4

3

2

Balansas

0

–1

1

5

3

2

5

5

4

0

0

–2

6

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirki­niams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

5

5

5

3

4

5

7

5

4

4

6

4

4

Truputį didesnė

22

22

21

22

21

19

24

22

21

20

24

23

23

Tokia pati

47

49

50

47

52

51

47

50

54

53

51

49

51

Truputį mažesnė

9

8

8

8

7

9

7

8

8

9

8

8

9

Daug mažesnė

9

9

8

12

8

8

9

10

7

9

6

9

7

Balansas

3

3

3

-2

3

2

6

3

3

1

7

3

4Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.