???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis


2018 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 45,2 mlrd. EUR, įvertinęs pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m., realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,6 proc. (nepašalinus – 3,5 proc.).

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 12,0 mlrd. EUR. Palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 1,6 proc.

Ketvirtąjį ketvirtį teigiamam BVP pokyčiui didžiausią įtaką turėjo apdirbamosios gamybos, statybos ir didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė sumažėjusi nekilnojamojo turto operacijų įmonių sukurta pridėtinė vertė.

1 pav. Bendrojo vidaus produkto realūs pokyčiai1
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu

Created with Highcharts 6.1.4Procentai1,21,20,70,70,30,30,20,20,50,50,80,80,70,70,10,10,30,30,60,61,21,21,31,31,11,10,80,81,01,00,80,80,90,90,90,90,40,41,31,32014K12014K22014K32014K42015K12015K22015K32015K42016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K400,250,50,7511,251,5

______________________________
1 Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURNepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakosPašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką2014K12014K22014K32014K42015K12015K22015K32015K42016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K470007500800085009000950010 00010 500

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išsamesniais duomenimis ir įvertinęs pridėtinę vertę pagal detalesnį ekonominės veiklos rūšių sąrašą, patikslino 2018 m. trečiojo ketvirčio BVP įvertį.

2018 m. trečiąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 12,0 mlrd. EUR. Patikslintais duomenimis, palyginti su antruoju 2018 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 0,1 proc. (anksčiau skelbtas – neigiamas pokytis 0,3 proc.). Palyginti su atitinkamu 2017 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,3 proc. (anksčiau skelbtas – 2,9 proc.).

Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Detalesnį 2018 m. ketvirtojo ketvirčio BVP įvertį skelbsime 2019 m. vasario 28 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2019 m. rugsėjo 30 d. Oficialiosios statistikos portale.Kontaktinė informacija :

Jūratė Petrauskienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. jurate.petrauskiene@stat.gov.lt

Jurijus Sluka
Nacionalinių sąskaitų skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 236 1403
El. p. jurijus.sluka@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: