???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai


Statybos sąnaudų elementų kainos 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 2 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo darbo užmokesčio padidėjimas 6,3 proc. ir statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 0,4 proc. Vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio padidėjimą lėmė didesnės vienkartinės išmokos, priedai, priemokos bei mažesnis gruodžio darbo valandų skaičius.

Iš statybinių medžiagų ir gaminių labiausiai – 1,4 proc. – pabrango vamzdžiai, o labiausiai – po 0,3 proc. – atpigo elektrotechninės ir izoliacinės medžiagos.

Iš statinių per mėnesį daugiausia – 2,6 proc. – pabrango inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statyba. Pastatų remontas pabrango 2,6 proc.

1 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
Procentai

Per metus (2018 m. gruodžio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 4,3 proc. Tai lėmė darbo užmokesčio (10,8 proc.), statybinių medžiagų ir gaminių kainų (2,1 proc.) bei mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (0,9 proc.) padidėjimas.

Iš statinių per metus daugiausia – 4,8 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba; inžinerinių statinių statyba – 4,5 proc. Pastatų remontas pabrango 5,2 proc.

2 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu
Procentai

1 lentelė. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai pagal statinių tipus
Procentais

Statinių tipai pagal CC1

Atliktų statybos darbų pagal statinių tipus lyginamoji dalis bendroje atliktų naujos statybos darbų vertėje

Kainų padidėjimas 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su

2018 m. lapkričio mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

Visi statiniai

100

2,0

4,3

Gyvenamieji pastatai

16,8

2,5

4,8

Negyvenamieji pastatai

38,2

1,8

3,8

Administraciniai

7,7

2,1

4,4

Pramoniniai

20,3

1,7

3,7

Prekybos

10,2

1,8

3,7

Inžineriniai statiniai

45,0

2,0

4,5

Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)

26,9

2,6

5,2

Nuotekų šalinimo tinklai

4,5

2,2

5,5

Keliai ir gatvės

13,6

1,0

2,9

Pastatų remontas

x

2,6

5,2

x – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas.

 

2 lentelė. Pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupių kainų pokyčiai
Procentais

Statybos sąnaudų elementų grupės

Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamoji dalis bendroje statinių statybos vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (−) 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su

2018 m. lapkričio mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

Visos statybos sąnaudos

100,0

2,0

4,3

Medžiagos ir gaminiai

60,9

0,4

2,1

Mašinų ir mechanizmų darbas

6,5

0,0

0,9

Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos

32,6

5,5

9,2

Darbo užmokestis

28,0

6,3

10,8

Pridėtinės išlaidos

4,6

0,2

–0,4

______________________________________
1 Statinių pagal tipą klasifikatorius (angl. Classification of types of Construction – CC).


2019 m. sausio mėn. statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius skelbsime 2019 m. vasario 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Nijolė Grigaravičienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4792
El. p. nijole.grigaraviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: