???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis


2019 m. sausio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu

Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. sausį buvo 6 ir, palyginti su gruodžiu, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Vartotojų ir statybos pasitikėjimo rodikliai padidėjo 6 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, pramonės ir paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.

Palyginti su 2018 m. sausiu, ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais: paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11, vartotojų – 6, statybos – 4 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

2017

2018

2019

Didžiausias nuo 2013 m.

Mažiausias nuo 2013 m.

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Ekonominių vertinimų rodiklis*

0

1

5

7

11

10

11

11

10

9

7

6

5

6

11
(2018-06)

–13
(2014-12)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

–9

–7

–6

1

3

0

3

2

1

–1

–2

–6

–6

–7

3
(2018-04)

–16
(2013-11)

Statybos pasitikėjimo rodiklis

–28

–24

–15

–3

–2

–4

–4

–2

–10

–13

–18

–24

–26

–20

–2
(2014-05)

–43
(2015-12)

Prekybos pasitikėjimo rodiklis

5

4

7

6

9

11

11

11

11

11

10

10

6

3

15
(2016-05)

–18
(2013-01)

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

18

17

28

22

31

30

32

31

32

31

29

30

29

28

32
(2018-06)

–10
(2015-01)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis**

–3

–1

–2

–1

0

1

0

2

2

2

–1

2

–1

5

5
(2019-01)

–11
(2014-09)

 

* Nuo 2019 m., pasikeitus vartotojų pasitikėjimo rodiklio skaičiavimo metodikai, ekonominių vertinimų rodiklis buvo perskaičiuotas.
** Daugiau informacijos šia tema rasite informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad 2019 m. sausį pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, nepasikeitė, o palyginti su 2018 m. gruodžiu, jis sumažėjo 1 procentiniu punktu.

Tam įtakos turėjo blogesnis gaminamos produkcijos paklausos vertinimas bei padidėjusios produkcijos atsargos. Daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip per mažą, 74 proc. – kaip pakankamą (prieš mėnesį – atitinkamai 22 ir 75 proc.). Nors dauguma (86 proc.) įmonių vadovų gaminamos produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, tačiau 9 proc. teigė, kad jos – per didelės (prieš mėnesį – atitinkamai 92 ir 4 proc.). Be to, sausį, palyginti su gruodžiu, sulėtėjo ir gamybos augimas: nuo 31 iki 26 proc. sumažėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad gamyba padidėjo.

Produkcijos gamybos bei gaminių eksporto prognozė optimistiškesnė nei prieš mėnesį. Per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 25 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 16 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai po 19 proc.). Gaminių eksporto augimą prognozavo 25 proc. įmonių vadovų, 11 proc. – mažėjimą. Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 13 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (83 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

1 pav. Pramonės pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Statybos pasitikėjimo rodiklis 2019 m. sausį, palyginti su gruodžiu, padidėjo 6 procentiniais punktais, o palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Sausį dauguma (71 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 13 proc. – numatė priimti naujų, (prieš mėnesį – atitinkamai 60 ir 9 proc., prieš metus – atitinkamai 66 ir 12 proc.). Statybos darbų užsakymų prognozė panaši kaip ir prieš metus, bet geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 16 proc. apklaustų įmonių vadovų, 19 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 10 ir 32 proc.). Dauguma (76 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 19 proc. – kad didės.

Sausį statybos darbų paklausos vertinimas buvo blogesnis nei gruodį, bet šiek tiek geresnis nei prieš metus: 63 proc. įmonių vadovų paklausą vertino kaip pakankamą, 37 proc. – kaip nepakankamą (prieš mėnesį – atitinkamai 69 ir 31 proc., prieš metus  – atitinkamai 62 ir 38 proc.). Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su gruodžiu bei su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pablogėjo: 17 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 22 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 18 ir 14 proc., prieš metus – atitinkamai 17 ir 19 proc.).

2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Mažmeninės prekybos*** įmonių vadovų apklausa parodė, kad 2019 m. sausį, palyginti su gruodžiu bei praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, verslo tendencijos prekyboje pablogėjo. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis: sausį 14 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų verslo padėtis gerėjo, 7 proc. – kad blogėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 15 ir 4 proc., prieš metus – atitinkamai 17 ir 5 proc.).

Pesimistiškesnė ir prekybos verslo padėties prognozė: 11 proc. įmonių vadovų tikėjosi, kad per artimiausius mėnesius jų verslo padėtis gerės, 6 proc. prognozavo, kad blogės (gruodį – atitinkamai 15 ir 5 proc.). Blogesnė ir prekių įsigijimo prognozė: kad įsigys daugiau prekių teigė 12 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 15 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 19 ir 13 proc.).

Dauguma (85 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 11 proc. – numatė priimti naujų. 91 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 7 proc. – kad didės.

3 pav. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

*** Įskaitomas variklinių transporto priemonių pardavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas, motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas.

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad pasitikėjimo rodiklis 2019 m. sausį buvo 28, arba 1 procentiniu punktu mažesnis nei prieš mėnesį, bet 11 procentinių punktų didesnis nei 2018 m. sausį, o palyginti su kitais sektoriais, jis išlieka didžiausias.

Tiek per mėnesį (nuo 37 iki 39 proc.), tiek per metus (nuo 27 iki 39 proc.) padaugėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis pagerėjo. Sausį, kaip ir praėjusį mėnesį, 44 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 9 proc. – kad sumažėjo. Palyginti su 2018 m. sausiu, respondentų, teigiančių, kad paklausa padidėjo, dalis padidėjo nuo 33 iki 44 proc.

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė buvo pesimistiškesnė nei prieš mėnesį: 24 proc. įmonių vadovų numatė paklausos didėjimą, 11 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 33 ir 12 proc.). Beveik du trečdaliai (65 proc.) respondentų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 26 proc. – planavo priimti naujų. Teikiamų paslaugų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 10 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 2 proc.

4 pav. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys


Sąvokos

Atsakymų balansas – rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į pateiktus anketoje klausimus procentinio pasiskirstymo skirtumas. Skaičiuojant balansus naudojami įmonių dydžio svoriai (metinės pardavimo pajamos). Balansas gali įgyti reikšmes nuo –100, kai visi respondentai pasirenka kraštinį neigiamą atsakymo variantą, iki +100, kai visi pasirenka teigiamą atsakymo variantą. Balanso pokyčiai atskirais mėnesiais parodo reiškinio tendenciją.

Ekonominių vertinimų rodiklis yra penkių sudėtinių dalių – vartotojų, pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų sektorių pasitikėjimo rodiklių – aritmetinis svertinis vidurkis (svoriai pagal suderintą ES programą sudaro atitinkamai 20, 40, 5, 5, 30 proc.).

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, teikiamų paslaugų paklausos pasikeitimo ir jos prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis – produkcijos paklausos vertinimo, gamybos prognozės ir atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis – verslo padėties pasikeitimo, verslo padėties prognozės ir prekių atsargų lygio vertinimo (su priešingu ženklu) balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Statybos pasitikėjimo rodiklis – statybos darbų paklausos vertinimo ir darbuotojų skaičiaus prognozės balansų paprastasis aritmetinis vidurkis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – 4 atsakymų balansų įverčių aritmetinis vidurkis (kaip pasikeitė namų ūkio finansinė padėtis palyginti su buvusia prieš 12 mėn.; kaip pasikeis namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.; kaip pasikeis šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.; kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.).


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. vasario verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime vasario 28 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: