???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis


Per 2018 metus eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 8,6 proc.

  • 2018 m. gruodžio mėn. prekių eksportuota už 2,30 mlrd. EUR, importuota – už 2,46 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,16 mlrd. EUR.

  • Per gruodį eksportas sumažėjo 13,4 proc., importas – 12,1 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs baldų (30,7 proc.), naftos produktų (10,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (19,9 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (29 proc.), antžeminio transporto priemonių (14 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 13,7 proc., importas – 15 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 16,3 proc., be mineralinių produktų – 18,6 proc.

  • 2018 m. gruodį, palyginti su 2017 m. gruodžiu. eksportas sumažėjo 2,5 proc., importas – padidėjo 1,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs javų (53,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,8 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs organinių chemijos produktų (41,5 proc.), žalios naftos (3,8 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 0,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,6 proc., importas – padidėjo 0,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,5 proc., be mineralinių produktų – 3,1 proc.

  • Per 2018 m. eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 8,6 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (9,4 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,7 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (47,5 proc.), įvairių chemijos produktų (48,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (27,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,1 proc.), organinių chemijos produktų (24,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,8 proc., importas – 5,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 9,8 proc., be mineralinių produktų – 8,3 proc.

  • 2018 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14 proc.), Latviją (9,7 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,3 proc.), o importavo iš Rusijos (14,8 proc.), Vokietijos (11,9 proc.), Lenkijos (11,3 proc.) ir Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (7,9 proc.), Latviją (7,6 proc.) ir Švediją (7,1 proc.).

  • 2018 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,1 ir 21 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,2 ir 17,3 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,7 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,8 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,2 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2017 m.

26 410,5

15 692,2

28 516,2

–2 105,7

I ketvirtis

6 129,7

3 720,9

6 691,6

–561,9

II ketvirtis

6 506,2

3 787,6

7 101,0

–594,8

III ketvirtis

6 571,9

3 916,0

7 152,8

–580,9

gruodis

2 356,4

1 390,7

2 416,9

–60,5

IV ketvirtis

7 202,7

4 267,7

7 570,8

–368,1

2018 m.1

28 331,5

17 236,6

30 955,4

–2 623,9

sausis2

2 106,0

1 350,9

2 358,5

–252,5

vasaris2

2 056,8

1 240,5

2 275,7

–218,8

kovas2

2 384,7

1 420,2

2 585,0

–200,3

I ketvirtis2

6 547,5

4 011,6

7 219,2

–671,7

balandis2

2 067,2

1 189,4

2 331,9

–264,7

gegužė2

2 343,4

1 436,2

2 680,8

–337,3

birželis2

2 471,6

1 531,1

2 595,3

–123,6

II ketvirtis2

6 882,2

4 156,6

7 607,9

–725,7

liepa2

2 397,3

1 460,1

2 557,0

–159,7

rugpjūtis2

2 547,9

1 573,2

2 703,8

–155,9

rugsėjis2

2 290,9

1 430,9

2 562,3

–271,4

III ketvirtis2

7 236,1

4 464,2

7 823,2

–587,1

spalis2

2 714,2

1 657,5

3 049,7

–335,5

lapkritis2

2 653,7

1 604,4

2 796,5

–142,8

gruodis

2 297,7

1 342,3

2 458,9

–161,2

IV ketvirtis

7 665,6

4 604,2

8 305,2

–639,6

____________________________
1
Negalutiniai duomenys.
2 Patikslinti duomenys.

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2018 m.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

Iš viso

28 331,5

100,0

7,3

30 955,4

100,0

8,6

Investicinės prekės

3 583,0

12,6

0,9

5 025,9

16,2

2,6

Tarpinio vartojimo prekės

14 675,3

51,8

10,0

17 707,7

57,2

13,0

Vartojimo prekės

8 217,6

29,0

5,1

6 985,1

22,6

1,8

Benzinas

1 354,5

4,8

8,1

63,6

0,2

11,2

Lengvieji automobiliai

340,4

1,2

16,1

1 121,7

3,6

15,1

Kita

160,8

0,6

7,4

51,5

0,2

–8,2


3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres3 2018 m.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viš­kos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

Iš viso

28 331,5

100,0

60,8

7,3

Iš viso

30 955,4

100,0

8,6

ES 28

16 599,0

58,6

69,8

7,7

ES 28

21 107,7

68,2

4,8

Euro zona

10 355,9

36,6

65,9

6,4

Euro zona

14 102,3

45,6

3,6

Rusija

3 974,3

14,0

7,8

1,4

Rusija

4 580,6

14,8

27,6

Latvija

2 747,9

9,7

47,7

4,7

Vokietija

3 684,5

11,9

5,0

Lenkija

2 331,5

8,2

68,3

8,5

Lenkija

3 507,5

11,3

14,7

Vokietija

2 080,5

7,3

75,3

7,6

Latvija

2 120,9

6,9

3,5

Jungtinės Valstijos

1 461,2

5,2

92,6

6,3

Italija

1 546,5

5,0

4,2

Estija

1 411,2

5,0

51,5

7,9

Nyderlandai

1 521,7

4,9

5,5

Švedija

1 374,2

4,9

88,4

8,4

Švedija

1 163,2

3,8

5,6

Baltarusija

1 079,9

3,8

14,3

7,5

Prancūzija

1 034,5

3,3

–4,8

Jungtinė Karalystė

1 073,0

3,8

82,6

15,4

Belgija

970,2

3,1

4,1

Nyderlandai

948,4

3,3

81,0

2,2

Estija

959,5

3,1

4,4

Ukraina

870,1

3,1

75,3

18,2

Jungtinė Karalystė

857,3

2,8

–8,5

Norvegija

790,5

2,8

88,5

5,6

Kinija

855,3

2,8

3,9

Prancūzija

707,9

2,5

79,2

7,0

Kazachstanas

849,3

2,7

–5,1

Danija

705,6

2,5

83,4

4,8

Baltarusija

764,7

2,5

16,3

Italija

615,6

2,2

80,8

1,9

Suomija

762,7

2,5

2,5

Kitos šalys

6 159,7

21,7

70,7

11,0

Kitos šalys

5 777,0

18,6

9,2

____________________________
Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

 

Iš viso

28 331,5

100,0

60,8

7,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 305,8

15,2

27,5

3,4

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 375,7

8,4

17,1

2,1

V

Mineraliniai produktai

4 274,5

15,1

89,7

10,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

4 229,4

14,9

90,2

10,2

2710

Naftos produktai

3 785,2

13,4

94,8

9,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 019,3

10,7

44,5

13,3

31

Trąšos

745,3

2,6

80,6

4,2

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 319,5

8,2

83,1

10,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

2 127,9

7,5

87,9

9,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

2 223,8

7,8

71,8

16,1

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

737,8

2,6

98,3

47,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 896,7

6,7

72,5

11,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 769,6

6,2

76,7

12,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 729,8

6,1

53,8

12,5

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

709,5

2,5

64,2

9,0

 

Kita

8 562,1

30,2

58,9

1,5


5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

 

Iš viso

17 236,6

100,0

9,8

V

Mineraliniai produktai

3 832,3

22,2

15,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 815,3

22,1

16,2

2710

Naftos produktai

3 588,7

20,8

15,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 928,2

11,2

7,6

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 870,9

10,9

7,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 597,2

9,3

19,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

725,5

4,2

48,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 375,6

8,0

17,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 358,1

7,9

17,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 343,2

7,8

20,7

31

Trąšos

600,4

3,5

–1,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 186,0

6,9

9,6

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

780,2

4,5

11,5

I

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

1 172,2

6,8

–3,2

04

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

507,6

2,9

–3,7

 

Kita

4 801,7

27,9

2,6


6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2018 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2017 m., %

 

Iš viso

30 955,4

100,0

8,6

V

Mineraliniai produktai

6 500,4

21,0

19,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

6 232,0

20,1

20,4

2709

Žalia nafta

4 379,3

14,1

27,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

5 367,9

17,3

1,8

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3 088,6

10,0

2,0

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 579,2

11,6

7,7

30

Farmacijos produktai

1 008,1

3,3

–0,5

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

3 052,4

9,9

12,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 970,3

9,6

13,1

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

2 095,6

6,8

12,5

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

743,8

2,4

19,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 654,5

5,3

3,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 380,5

4,5

3,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 598,1

5,2

5,5

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

455,7

1,5

8,7

 

Kita

7 107,4

23,0

4,6


Eksporto ir importo dinamika 2014–2018 m.
Tūkst. eurų

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2017-12

2 356,4

−5,3

1 390,7

−6,6

59,0

2 416,9

−8,7

−60,5

2018-01

2 106,0

−10,6

1 350,9

−2,9

64,1

2 358,5

−2,4

−252,5

2018-02

2 056,8

−2,3

1 240,5

−8,2

60,3

2 275,7

−3,5

−218,8

2018-03

2 384,7

15,9

1 420,2

14,5

59,6

2 585,0

13,6

−200,3

2018-04

2 067,2

−13,3

1 189,4

−16,3

57,5

2 331,9

−9,8

−264,7

2018-05

2 343,4

13,4

1 436,2

20,8

61,3

2 680,8

15,0

−337,3

2018-06

2 471,6

5,5

1 531,1

6,6

61,9

2 595,3

−3,2

−123,6

2018-07

2 397,3

−3,0

1 460,1

−4,6

60,9

2 557,0

−1,5

−159,7

2018-08

2 547,9

6,3

1 573,2

7,8

61,7

2 703,8

5,7

−155,9

2018-09

2 290,9

−10,1

1 430,9

−9,0

62,5

2 562,3

−5,2

−271,4

2018-10

2 714,2

18,5

1 657,5

15,8

61,1

3 049,7

19,0

−335,5

2018-11

2 653,7

−2,2

1 604,4

−3,2

60,5

2 796,5

−8,3

−142,8

2018-12

2 297,7

−13,4

1 342,3

−16,3

58,4

2 458,9

−12,1

−161,2


Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. sausio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. kovo 12 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.