???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai


2018 m. paskutinį ketvirtį statybos darbų atlikta 2,1 proc. mažiau

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 889,8 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,1 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 2,8 proc.).
  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 2,8 proc., inžinerinių statinių statybos darbų – 1,2 proc. mažiau (nepašalinus – atitinkamai 1,5 proc. daugiau ir 7,3 proc. mažiau).
  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 6 proc. (nepašalinus – 5,9 proc.). Pastatų statybos darbų, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, atlikta 5,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, inžinerinių statinių statybos darbų – 6,3 proc. daugiau.
  • 2018 m. statybos darbų atlikta už 3 mlrd. EUR to meto kainomis, arba 13,7 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2017 m. (pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos).  
  • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis 2018 m. sudarė 44,5 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 1,3 mlrd. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 17,5 proc. daugiau nei 2017 m. (nepašalinus – 17,4 proc.). Didžiausią (33,3 proc.) šių darbų dalį sudarė kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbai.
  • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis 2018 m. sudarė 37,8 proc. – jų atlikta už 1,1 mlrd. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 10,2 proc. daugiau nei 2017 m. (nepašalinus – 10,1 proc.). Daugiausia atlikta gamybos, pramonės pastatų ir sandėlių statybos darbų.
  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis 2018 m. sudarė 17,7 proc. – jų atlikta už 531 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus 12,1 proc. daugiau nei 2017 m. (nepašalinus – 12,6 proc.).
  • 2018 m. daugiau nei pusę (52,3 proc.) atliktų statybos darbų sudarė naujos statybos darbai, 20,1 proc. – rekonstravimo, 19,9 proc. – remonto ir 7,7 proc. – kiti statybos darbai.

Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2018 m. IV ketvirtį, palyginti su

2018 m., palyginti su

2018 m. III ketvirčiu

2017 m. IV ketvirčiu

2017 m.

pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos

pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos

pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos

Šalyje

–2,1

–2,8

6,0

5,9

13,7

13,7

Pastatai

–2,8

1,5

5,7

5,7

10,9

10,9

gyvenamieji

–12,1

–12,2

–2,3

–2,2

12,1

12,6

negyvenamieji

1,6

8,0

9,0

9,0

10,2

10,1

Inžineriniai statiniai

–1,2

–7,3

6,3

6,3

17,5

17,4

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 96,2 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 14,2 proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 16 proc.) ir 19,2 proc. daugiau nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį (pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos).  
  • 2018 m. statybos darbų užsienyje atlikta už 315,3 mln. EUR, arba 11,3 proc. daugiau nei 2017 m. (pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.


Sąvokos

Atlikti statybos darbai – visų užsakovui (parduoti) arba savo reikmėms skirtų darbų, atliktų statant naują statinį, rekonstruojant, remontuojant (restauruojant) ar griaunant esamą statinį, vertė be pridėtinės vertės mokesčio. Neįtraukiama žemės ir projektavimo darbų vertė.


2019 m. pirmojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2019 m. gegužės 15 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: