???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 3,7 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 970,3 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,7 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1020,4 EUR ir buvo 7,6 proc. didesnis, privačiajame – 946,9 EUR ir buvo 1,8 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išaugo visose veiklose, išskyrus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, kuriose jis sumažėjo atitinkamai 0,6 ir 0,9 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 751,7 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,3 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 785,9 EUR ir buvo 6,7 proc. didesnis, privačiajame – 735,6 EUR ir buvo 1,6 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,2 proc.: viešajame sektoriuje 5,5 proc., privačiajame – 0,5 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiEUR102,5102,5101,0101,0102,0102,0101,1101,1102,2102,2884,8884,8895,2895,2926,7926,7935,7935,7970,3970,3690,5690,5700,2700,2721,8721,8728,0728,0751,7751,7Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2017 K42018 K12018 K22018 K32018 K403006009001200100102104106108

 

______________________
1 Be individualiųjų įmonių.

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 9,7 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 9,7 proc.: viešajame sektoriuje – 12,5 proc., privačiajame – 8,3 proc. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, išskyrus kasybą ir karjerų eksploatavimą, kurioje sumažėjo 2,8 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,9 proc.: viešajame sektoriuje – 11,4 proc., privačiajame – 7,7 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 6,2 proc.: viešajame sektoriuje – 8,7 proc., privačiajame – 5,1 proc.

 • Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas), nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2015 K12015 K22015 K32015 K42016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K402468101214

 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį

EUR

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje: 970 EUR6636637917918088088198198338338338338588588718719099099149149179179839831 0421 0421 1311 1311 1501 1501 2081 2081 2421 2421 6421 6421 6881 688IRSNAHLFEGPCQDOBMKJ0500100015002000

________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 3,7 proc.-0,9-0,9-0,6-0,60,20,20,30,31,11,11,41,41,71,71,71,72,42,42,72,72,72,73,53,53,83,84,34,34,54,55,15,17,57,511,111,113,413,4IADHFNKCEJGSMLOQRBP-5051015

Palyginti su atitinkamu 2017 m. ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 9,7 proc.-2,8-2,83,73,75,75,76,46,46,66,67,17,17,57,57,87,88,18,18,38,38,68,69,19,19,69,610,010,010,310,311,111,111,511,516,616,618,118,1BHLEOCFKDARSNMGIJPQ-505101520

________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 2,5 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 2,5 tūkst. (0,2 proc.): viešajame sektoriuje padidėjo 3,3 tūkst. (0,9 proc.), o privačiajame sektoriuje sumažėjo 5,8 tūkst. (0,7 proc.).

 • Per metus, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 12,1 tūkst. (1 proc.). Vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje padidėjo 17,4 tūkst. (2,1 proc.), o viešajame – sumažėjo 5,3 tūkst. (1,4 proc.).


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

970,3

1024,4

916,2

751,7

788,7

714,6

Viešasis sektorius

1020,4

1118,4

970,1

785,9

853,1

751,5

Privatusis sektorius

946,9

998,6

876,9

735,6

771,0

687,7

________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2017 m. ketvirtasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,7

102,3

105,3

109,7

107,9

111,6

Viešasis sektorius

107,6

105,4

108,9

112,5

110,3

114,0

Privatusis sektorius

101,8

101,4

102,5

108,3

107,3

109,9

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,3

102,1

104,6

108,9

107,3

110,5

Viešasis sektorius

106,7

104,8

107,8

111,4

109,4

112,6

Privatusis sektorius

101,6

101,2

102,2

107,7

106,8

109,0

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,2

101,0

103,5

106,2

104,7

107,8

Viešasis sektorius

105,5

103,7

106,6

108,7

106,7

109,9

Privatusis sektorius

100,5

100,1

101,1

105,1

104,2

106,3

_____________________
1
Be individualiųjų įmonių.


Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmokesčio pokytis, pašalinus vartotojų kainų pasikeitimo įtaką. Apskaičiuojamas neto darbo užmokesčio indeksą dalijant iš vartotojų kainų indekso. 

Viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

2019 m. pirmojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2019 m. gegužės 28 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: