???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tarptautinė prekyba paslaugomis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį


Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad paslaugų eksportas 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 2,6 mlrd. EUR ir per metus padidėjo 17,8 proc., importas – atitinkamai 1,6 mlrd. EUR ir 9,7 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo techninės priežiūros ir remonto paslaugų eksportas (52,4 %) ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros paslaugų importas (30,9 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 58,6 ir 53,1 %) sudarė transporto paslaugos. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias perviršis (589,8 mln. Eur) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (64,6 mln. Eur) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 66,4 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 19,5 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 61,7 proc. paslaugų importo ir per metus išaugo 3,9 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 21,4 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (77,4 %) ir kitos verslo (6,2 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 7,3 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 64,8 ir 22,6 %).


1 pav. Paslaugų balansas

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentasMln. eurųEksportasImportasBalansasBalansas, palyginti su BVP, proc.2013K12013K22013K32013K42014K12014K22014K32014K42015K12015K22015K32015K42016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K4080016002400320002,557,510

 

2018 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei pokyčiai

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

dalis, %

pokytis, palyginti su 2017 m. IV ketv., %

mln. Eur

dalis, %

pokytis, palyginti su 2017 m. IV ketv., %

Visos paslaugos

2 634,6

100,0

17,8

1 577,0

100,0

9,7

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

102,0

3,9

52,4

23,4

1,5

–26,8

Transporto paslaugos

1 544,8

58,6

13,7

838,2

53,1

11,0

Keleivių vežimas

43,1

1,6

–9,4

45,0

2,8

–3,1

Krovinių vežimas

880,2

33,4

17,2

387,3

24,6

13,8

Kitos transporto paslaugos

621,5

23,6

11,0

405,9

25,7

10,3

Kelionės

265,4

10,1

10,5

254,9

16,2

9,4

Statyba

92,2

3,5

18,4

21,7

1,4

11,8

Finansinės paslaugos

46,8

1,8

44,0

38,8

2,5

21,6

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

160,0

6,1

12,0

84,4

5,3

2,8

Telekomunikacijų paslaugos

17,4

0,7

–31,6

19,7

1,2

–21,9

Kompiuterinės paslaugos

135,5

5,1

20,3

60,8

3,9

13,6

Informacinės paslaugos

7,1

0,3

48,8

3,9

0,2

15,7

Kitos verslo paslaugos

265,2

10,1

20,3

254,8

16,2

16,6

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

16,3

0,6

37,4

2,4

0,2

30,9

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

89,3

3,4

5,7

73,2

4,6

14,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

159,6

6,1

28,6

179,2

11,4

17,1

Kitos nepaskirstytos paslaugos

158,2

5,9

63,6

60,8

3,8

–7,7


Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas

 

Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2017K42018K4ŠvedijaJungtinė KaralystėNorvegijaLatvijaNyderlandaiDanijaBaltarusijaPrancūzijaRusijaVokietija0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350
Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2017K42018K4ŠvedijaNorvegijaJungtinė KaralystėAirijaEstijaVokietijaLatvijaRusijaBaltarusijaLenkija05101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160

 

Išsamią 2018 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje (atnaujinama 10 val.).


2019 m. pirmojo ketvirčio statistinę informaciją apie paslaugų eksportą ir importą skelbsime 2019 m. birželio 28 d.


Sąvokos

Paslaugų eksportas – Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams.

Paslaugų importas – nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams.

Rezidentas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra tam tikros šalies ekonominėje erdvėje ir kurio vykdoma ekonominė veikla toje šalyje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus).Kontaktinė informacija :

Violeta Kazlauskienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0408
El. p. vkazlauskiene@lb.lt
www.lb.lt

Eigirdas Griškevičius
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4730
El. p. eigirdas.griskevicius@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.