???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2019 m. balandžio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. balandį buvo 11 ir, palyginti su kovu, padidėjo 3 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 9, statybos ir prekybos – 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Palyginti su 2018 m. balandžiu, ekonominių vertinimų rodiklis nepasikeitė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, pramonės ir prekybos – 2, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

 

2018

2019

Didžiausias nuo 2015 m.

Mažiausias nuo 2015 m.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Ekonominių vertinimų rodiklis*

7

11

10

11

11

10

9

7

6

5

6

5

8

11

11
(2018-06)

–11
(2015-01)

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

1

3

0

3

2

1

–1

–2

–6

–6

–7

–3

1

1

3
(2018-04)

–16
(2015-12)

Statybos pasitikėjimo rodiklis

–3

–2

–4

–4

–2

–10

–13

–18

–24

-26

–20

–12

–8

–5

–2
(2018-04)

–43
(2015-12)

Prekybos pasitikėjimo rodiklis

6

9

11

11

11

11

11

10

10

6

3

3

4

7

15
(2016-05)

–7
(2015-01)

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

22

31

30

32

31

32

31

29

30

29

28

18

21

30

32
(2018-06)

–10
(2015-01)

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis**

–1

0

1

0

2

2

2

–1

2

–1

5

5

6

5

6
(2019-03)

–7
(2016-05)

 

* Nuo 2019 m., pasikeitus vartotojų pasitikėjimo rodiklio skaičiavimo metodikai, ekonominių vertinimų rodiklis buvo perskaičiuotas.
** Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.


Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad, balandį palyginti su kovu, pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė ir buvo 1.

Ir produkcijos gamyba, ir paklausa balandį, palyginti su kovu, didėjo: 30 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėn. padidėjo, 10 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 17 ir 19 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 27 proc. apklaustų įmonių vadovų, sumažėjimą – 12 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 16 ir 15 proc.).

Per artimiausius mėnesius prognozuojamas produkcijos gamybos augimas: produkcijos gamybą ketino didinti 38 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 9 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 35 ir 6 proc.). Gamybos augimas prognozuojamas beveik visose veiklos įmonėse, išskyrus pagrindinių metalų, tekstilės bei odos gaminių gamybą. Geresnė ir gaminių eksporto prognozė: 35 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą ir 8 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 30 ir 5 proc.). Dauguma (80 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. – planavo didinti.


1 pav. Pramonės pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu.

Balansas, %

Statybos pasitikėjimo rodiklis balandį, palyginti su kovu, padidėjo 3 procentiniais punktais, o palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Pasitikėjimo rodiklio pablogėjimą, palyginti su praėjusiais metais, lėmė blogesnė darbuotojų skaičiaus prognozė: 35 proc. įmonių vadovų numatė priimti naujų darbuotojų, 7 proc. – mažinti (prieš metus – atitinkamai 42 ir 6 proc.). Statybos darbų užsakymų prognozė šiek tiek blogesnė nei prieš metus, bet geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 38 proc. apklaustų įmonių vadovų, 5 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 30 ir 6 proc., prieš metus – atitinkamai 41 ir 4 proc.). Dauguma (70 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 27 proc. – kad didės.

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su kovu bei su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagerėjo: 17 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 18 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 13 ir 29 proc., prieš metus – atitinkamai 15 ir 26 proc.). Statybos darbų paklausą 62 proc. įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, 38 proc. – kaip per mažą.


2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu.

Balansas, %

Mažmeninės prekybos*** įmonių vadovų apklausa parodė, kad balandį, palyginti su kovu, verslo tendencijos pagerėjo. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Balandžio mėn. 10 proc. įmonių teigė, kad jų verslo padėtis gerėjo, 9 proc. – kad blogėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 8 ir 9 proc.). Prekybos verslo padėties gerėjimo artimiausiais mėnesiais tikėjosi 23 proc. prekybos vadovų, pablogėjimą prognozavo – 2 proc. (kovo mėn. – atitinkamai 17 ir 3 proc.).

Kad įsigys daugiau prekių teigė 22 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 9 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 6 proc.).

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (77 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 21 proc. – numatė priimti naujų. 91 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 9 proc. – kad didės.


3 pav. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu.

Balansas, %

*** Įskaitomas variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas.


Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Palsaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 9 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa, optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams bei pagerėjusi įmonių verslo padėtis.

Balandžio mėn. 32 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, 5 proc. – kad pablogėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 27 ir 13 proc.). Per pastaruosius mėnesius padidėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: 36 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 11 proc. – kad sumažėjo (kovo mėn. – atitinkamai 33 ir 18 proc.).  

Balandį, palyginti su kovu, geresnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 42 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 4 proc. – mažėjimą (kovą – atitinkamai 38 ir 5 proc.). Labiausiai paklausos augimo tikėjosi transporto, sandėliavimo, apgyvendinimo bei maitinimo ir gėrimų teikimo įmonės. Dauguma (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28 proc. – planavo priimti naujų. Teikiamų paslaugų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 8 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 3 proc.


4 pav. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu.

Balansas, %

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. gegužės mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime gegužės 31 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: