???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 10,5 mlrd. EUR, įvertinęs pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 1,0 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2019 m. pirmąjį ketvirtį BVP pokyčiui didžiausios įtakos turėjo apdirbamosios gamybos ir statybos įmonių sukurta pridėtinė vertė.


1 pav. Bendrojo vidaus produkto realūs pokyčiai¹
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu
Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu

Procentai

_____________________________
¹ Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2019 m. I ketv. – pirmasis įvertis.


2 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas
Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu

Mln. eurų

  • Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išsamesniais duomenimis ir įvertinęs pridėtinę vertę pagal detalesnį ekonominės veiklos rūšių sąrašą, patikslino 2018 m. ketvirtojo ketvirčio BVP įvertį. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 12,0 mlrd. EUR. Patikslintais duomenimis, palyginti su trečiuoju 2018 m. ketvirčiu, ketvirtojo ketvirčio realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 1,4 proc. (anksčiau skelbtas – 1,3 proc.). Palyginti su atitinkamu 2017 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,7 proc. (anksčiau skelbtas – 3,6 proc.).


Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

2019 m. detalesnį pirmojo ketvirčio BVP įvertį skelbsime 2019 m. gegužės 31 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2019 m. rugsėjo 30 d. Oficialiosios statistikos portale.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Jūratė Petrauskienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. jurate.petrauskiene@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: