???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. kovo mėn.

 

  • 2019 m. kovą prekių eksportuota už 2,51 mlrd. EUR, importuota – už 2,66 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 154,8 mln. EUR.

  • Per mėnesį (kovą, palyginti su vasariu) eksportas padidėjo 11,1 proc., importas padidėjo 5,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (40,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (20,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (18,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs antžeminio transporto priemonių (18,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (16 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 8 proc., importas – 6,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,8 proc., be mineralinių produktų – 3,7 proc.

  • Per metus (2019 m. kovą, palyginti su 2018 m. kovu) eksportas padidėjo 5,2 proc., importas – 3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs trąšų (41,3 proc.), naftos produktų (7,6 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 0,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (11,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs plastikų ir jų gaminių (14,5 proc.), farmacijos produktų (17,6 proc.), trąšų (47,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,5 proc., importas – 2,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,7 proc., be mineralinių produktų – 1,9 proc.

  • 2019 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 7,7 proc., importas – 4,8 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs trąšų (35,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (18,9 proc.), plastikų ir jų gaminių (13,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs organinių chemijos produktų (25 proc.), orlaivių ir jų dalių (5,3 karto), antžeminio transporto priemonių (4,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 9,1 proc., importas – 5,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 9,2 proc.

  • 2019 m. sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (12,8 proc.), Lenkiją (8,9 proc.), Latviją (8,7 proc.) ir Vokietiją (7,9 proc.), o importavo iš Rusijos (15,8 proc.), Lenkijos (11,3 proc.), Vokietijos (11,3 proc.) ir Latvijos (6,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10 proc.), Vokietiją (9,8 proc.), Švediją (6,9 proc.), Latviją (6,5 proc.), Jungtinę Karalystę (5,9 proc.).

  • 2019 m sausio–kovo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 12,9 ir 19,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,5 ir 16 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12 ir 12,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,5 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,9 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–kovas

6 547,5

4 011,6

7 219,2

–671,7

sausis

2 106,0

1 350,9

2 358,5

–252,5

vasaris

2 056,8

1 240,5

2 275,7

–218,8

kovas

2 384,7

1 420,2

2 585,0

–200,3

I ketvirtis

6 547,5

4 011,6

7 219,2

–671,7

II ketvirtis

6 882,2

4 156,6

7 607,9

–725,7

III ketvirtis

7 236,1

4 464,2

7 823,2

–587,1

IV ketvirtis

7 665,6

4 604,2

8 305,2

–639,6

2018 m.¹

28 331,5

17 236,6

30 955,4

–2 623,9

2019 m. sausis–kovas

7 053,2

4 289,7

7 565,9

–512,8

sausis²

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris²

2 258,0

1 353,3

2 521,5

–263,5

kovas

2 507,5

1 472,6

2 662,3

–154,8

I ketvirtis

7 053,2

4 289,7

7 565,9

–512,8

____________________________
¹ Negalutiniai duomenys.
² Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–kovo mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

7 053,2

100,0

7,7

7 565,9

100,0

4,8

Investicinės prekės

815,4

11,6

–1,9

1 127,4

14,9

–5,6

Tarpinio vartojimo prekės

3 830,8

54,3

13,8

4 371,3

57,8

7,2

Vartojimo prekės

2 030,1

28,8

4,7

1 741,1

23,0

4,4

Benzinas

224,1

3,2

–25,4

10,0

0,1

–51,5

Lengvieji automobiliai

123,9

1,8

66,2

300,4

4,0

17,6

Kita

28,8

0,4

–17,2

15,7

0,2

4,8 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres³ 2019 m. sausio–kovo mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

7 053,2

100,0

60,8

7,7

Iš viso

7 565,9

100,0

4,8

ES 28

4 252,6

60,3

69,2

7,5

ES 28

5 083,0

67,2

1,5

Euro zona

2 589,6

36,7

65,6

7,8

Euro zona

3 394,9

44,9

0,4

Rusija

906,3

12,8

8,2

6,2

Rusija

1 197,1

15,8

15,6

Lenkija

628,7

8,9

67,9

11,8

Lenkija

857,8

11,3

5,5

Latvija

610,3

8,7

46,0

–0,2

Vokietija

855,8

11,3

–5,7

Vokietija

559,2

7,9

75,3

12,3

Latvija

514,2

6,8

–0,5

Švedija

350,9

5,0

84,4

4,8

Nyderlandai

401,3

5,3

7,7

Estija

309,9

4,4

45,9

4,8

Italija

335,9

4,4

–9,7

Jungtinė Karalystė

305,8

4,3

82,5

5,2

Švedija

277,2

3,7

2,7

Baltarusija

272,6

3,9

14,5

13,0

Kinija

244,7

3,2

13,6

Nyderlandai

267,9

3,8

81,8

35,0

Estija

234,8

3,1

7,1

Jungtinės Valstijos

264,0

3,7

91,7

–33,9

Prancūzija

226,5

3,0

–6,1

Ukraina

222,5

3,2

66,0

33,3

Belgija

209,9

2,8

–5,8

Norvegija

207,3

2,9

86,5

4,4

Jungtinė Karalystė

201,1

2,7

8,5

Prancūzija

194,2

2,8

77,5

–5,0

Baltarusija

195,4

2,6

14,8

Danija

192,4

2,7

77,9

2,5

Suomija

195,0

2,6

1,7

Italija

156,7

2,2

78,0

4,2

Jungtinės Valstijos

145,9

1,9

65,2

Kitos šalys

1 604,5

22,8

71,4

18,5

Kitos šalys

1 473,3

19,5

5,4

____________________________
³ Šalis partnerė
eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

7 053,2

100,0

60,8

7,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 022,5

14,5

30,7

2,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

556,9

7,9

18,9

5,5

V

Mineraliniai produktai

906,6

12,9

89,5

–1,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

897,5

12,7

89,7

–1,2

2710

Naftos produktai

782,5

11,1

96,1

–4,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

846,3

12,0

48,3

14,2

31

Trąšos

264,4

3,7

80,4

35,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

600,3

8,5

85,8

7,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

559,2

7,9

89,6

7,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

523,2

7,4

73,1

6,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

154,2

2,2

99,8

2,2

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

487,9

6,9

74,7

13,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

457,1

6,5

78,8

13,7

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

419,9

6,0

48,0

6,4

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

179,7

2,5

65,1

9,9

 

Kita

2 246,5

31,8

57,5

11,3

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

4 289,7

100,0

6,9

V

Mineraliniai produktai

811,6

18,9

–1,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

805,4

18,8

–2,1

2710

Naftos produktai

752,3

17,5

–3,8

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

515,3

12,0

7,1

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

500,8

11,7

7,0

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

409,0

9,5

18,1

31

Trąšos

212,6

5,0

26,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

382,5

8,9

8,2

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

153,9

3,6

4,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

364,6

8,5

17,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

360,0

8,4

17,2

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

313,8

7,3

6,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

208,5

4,9

8,0

 

Kita

1 492,9

34,9

6,7

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–kovo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

7 565,9

100,0

4,8

V

Mineraliniai produktai

1 508,7

19,9

2,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 433,6

18,9

1,2

2709

Žalia nafta

957,8

12,7

0,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 213,1

16,0

–4,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

682,5

9,0

–4,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

956,3

12,6

13,3

30

Farmacijos produktai

284,9

3,8

10,7

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

788,8

10,4

11,2

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

728,4

9,6

4,9

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

511,4

6,8

6,1

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

182,9

2,4

3,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

413,5

5,5

7,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

346,2

4,6

7,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

391,4

5,2

9,1

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

102,9

1,4

14,4

 

Kita

1 782,7

23,6

5,6

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.
Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu

Tūkst. eurų

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-03

2 384,7

15,9

1 420,2

14,5

59,6

2 585,0

13,6

200,3

2018-04

2 067,2

−13,3

1 189,4

16,3

57,5

2 331,9

9,8

264,7

2018-05

2 343,4

13,4

1 436,2

20,8

61,3

2 680,8

15,0

337,3

2018-06

2 471,6

5,5

1 531,1

6,6

61,9

2 595,3

3,2

123,6

2018-07

2 397,3

−3,0

1 460,1

4,6

60,9

2 557,0

1,5

159,7

2018-08

2 547,9

6,3

1 573,2

7,8

61,7

2 703,8

5,7

155,9

2018-09

2 290,9

−10,1

1 430,9

9,0

62,5

2 562,3

5,2

271,4

2018-10

2 714,2

18,5

1 657,5

15,8

61,1

3 049,7

19,0

335,5

2018-11

2 653,7

−2,2

1 604,4

3,2

60,5

2 796,5

8,3

142,8

2018-12

2 297,7

−13,4

1 342,3

16,3

58,4

2 458,9

12,1

161,2

2019-01

2 287,7

−0,4

1 463,8

9,1

64,0

2 382,2

3,1

−94,5

2019-02

2 258,0

−1,3

1 353,3

−7,5

59,9

2 521,5

5,8

−263,5

2019-03

2 507,5

11,1

1 472,6

8,8

58,7

2 662,3

5,6

−154,8

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. balandžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. birželio 7 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 


Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.