???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2019 m. I ketv.


2019 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,5 proc.

 

  • Nedarbo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 6,5 proc. ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto.

  • Vyrų nedarbo lygis buvo 7 proc., moterų – 6 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 12,5 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,4 procentinio punkto, per metus – sumažėjo 1,4 procentinio punkto.

  • Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko beveik nepakitęs ir 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 1,8 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto.


1 pav. Nedarbo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais
Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu
Procentai

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 95,1 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 13,3 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 7,7 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 1,5 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 27 tūkst., arba 28,3 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 1,4 tūkst., per metus – sumažėjo 8,8 tūkst.


1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2019 m.
I ketv.

2018 m.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2019 m. I ketv., palyginti su 2018 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

103,9

87,4

–8,8

–8,5

7,7

8,8

vyrai

50,9

62,5

46,7

–11,6

–18,6

4,2

8,9

moterys

44,2

41,4

40,7

2,8

6,7

3,6

8,7

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

13,3

15,0

11,8

–1,7

–11,1

1,5

12,8


2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2019 m.
I ketv.

2018 m.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2019 m. I ketv., palyginti su 2018 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

103,9

87,4

–8,8

–8,5

7,7

8,8

iki 1 mėnesio

11,5

10,5

8,9

1,0

9,7

2,6

29,3

1–5 mėnesiai

42,2

36,9

36,1

5,4

14,6

6,1

17,0

6–11 mėnesių

14,4

20,8

16,8

–6,4

–30,7

–2,4

–14,4

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

27,0

35,8

25,6

–8,8

–24,7

1,4

5,5


15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 72,5 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 72,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,4 procentinio punkto, per metus – padidėjo 1,9 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 1,1 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,1 ir 72 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį nepasikeitė ir sudarė 32 proc., per metus – padidėjo 2 procentiniais punktais. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,1 procentinio punkto ir 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 68,2 proc.


2 pav. Užimtumo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais
Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu
Procentai

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 1 mln. 469 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 5,8 tūkst.

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 374 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 2 tūkst., per metus – padidėjo 27 tūkst. Dirbo 93,3 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius sumažėjo 1,8 tūkst., per metus – padidėjo 0,6 tūkst.

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 900,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,3 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 185 tūkst., arba 63,4 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,5 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2019 m.
I ketv.

2018 m.

Padidėjimas, sumažėjimas (–)
2019 m. I ketv., palyginti su 2018 m.

I ketv.

IV ketv.

I ketv.

IV ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Darbo jėga

1 469,1

1 451,0

1 463,4

18,1

1,2

5,8

0,4

Užimti gyventojai

1 374,0

1 347,1

1 376,0

27,0

2,0

–2,0

–0,1

vyrai

677,4

661,5

678,0

15,9

2,4

–0,6

–0,1

moterys

696,6

685,6

698,0

11,1

1,6

–1,3

–0,2

Bedarbiai

95,1

103,9

87,4

–8,8

–8,5

7,7

8,8

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

900,5

936,1

911,7

–35,6

–3,8

–11,2

–1,2

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių


Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2019 m. pirmąjį ketvirtį apklausta 12,9 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams


2019 m. antrojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2019 m. rugpjūčio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. p. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.