???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

2019 m. pirmąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 14 proc. daugiau

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 535,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 14 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus – 40,6 proc. mažiau).

  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 18,3 proc., inžinerinių statinių statybos darbų – 8,8 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 23,7 proc. ir 59,8 proc. mažiau).

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, padaugėjo 18,6 proc.

  • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 31,2 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 166,7 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 15,9 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 14,5 proc.).

  • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 48,3 proc. – jų atlikta už 258,4 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 22,5 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 22,6 proc.).

  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 20,5 proc. – jų atlikta už 110 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 14,6 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 16,4 proc.).


Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2019 m. I ketvirtį, palyginti su

2018 m. IV ketvirčiu
pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. IV ketvirčiu

2018 m. I ketvirčiu
pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. I ketvirčiu

Šalyje

14,0

–40,6

18,6

18,6

Pastatai

18,3

–23,7

19,9

20,6

gyvenamieji

19,6

–19,3

14,6

16,4

negyvenamieji

17,7

–25,4

22,5

22,6

Inžineriniai statiniai

8,8

–59,8

15,9

14,5

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Interaktyvios diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus duomenims, jose atvaizduojamas laikotarpis gali nesutapti su tekste minimu laikotarpiu

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 71,8 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 10,6 proc. mažiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus – 26 proc.) ir, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 11,7 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 11,4 proc.).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.


2019 m. antrojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2019 m. rugpjūčio 14 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: