???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2018 metus padidėjo 10 proc.

 • 2018 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 924,1 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 946,2 EUR ir buvo 10,7 proc. didesnis, privačiajame – 914,1 EUR ir buvo 9,6 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. padidėjo visų veiklų įmonėse: labiausiai  15,4 proc. žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų  14,5 proc., bei informacijos ir ryšių 14,2 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 720 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 9,1 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 735,1 EUR ir buvo 9,7 proc. didesnis, privačiajame – 713,1 EUR ir buvo 8,8 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2018 m., palyginti su 2017 m., šalies ūkyje padidėjo 6,2 proc.: viešajame sektoriuje 6,8 proc., privačiajame – 5,9 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. įtakos turėjo padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas), nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis šalies ūkyje 2014–2018 m.
Palyginti su ankstesniais metais

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiBrutoNetoRealusis20142015201620172018051015


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis pagal sektorius 2014–2018 m.
Palyginti su ankstesniais metais

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiŠalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius20142015201620172018051015


3 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
 

Created with Highcharts 6.1.4EUR1652,01648,81186,91133,61100,81100,3953,7947,2890,3869,1854,3829,0820,2817,9807,2793,6763,3744,5645,21255,51253,1902,1863,5841,0840,7740,3735,9696,8682,4672,2654,9648,9647,3639,9630,6609,9597,0529,0BrutoNetoBruto darbo užmokestis šalies ūkyjeNeto darbo užmokestis šalies ūkyjeJKMDOBQCEGFLHPANSRI0500100015002000


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
Palyginti su ankstesniais metais

Procentai

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo 10,0 proc.15,414,514,212,911,211,010,19,79,48,88,88,78,68,36,96,86,45,95,5QIJPMNGSFARLCDOKEHB05101520

 

2018 m. privačiajame sektoriuje darbuotojų skaičius padidėjo 11,3 tūkst., viešajame – sumažėjo 4,8 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, 2018 m. sudarė 1 mln. 267,1 tūkst., iš jų viešajame sektoriuje – 371,5 tūkst. (29,3 proc. šalies ūkio darbuotojų), privačiajame – 895,5 tūkst. (70,7 proc.). Darbuotojų skaičius šalies ūkyje, palyginti su 2017 m., padidėjo 0,5 proc. (6,5 tūkst.): privačiajame sektoriuje – 1,3 proc. (11,3 tūkst.), viešajame – sumažėjo 1,3 proc. (4,8 tūkst.).

 • Vidutinis darbuotojų skaičius skirtingose ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose kito nevienodai. Labiausiai vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo transporto (9,2 tūkst.) ir statybos (2 tūkst.) veiklos įmonėse, o labiausiai sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei švietimo įmonėse ir įstaigose (atitinkamai 4,3 tūkst. ir 1,4 tūkst.).

 • 2018 m. ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius sudarė 220,7  tūkst., arba 17,4 proc. šalies ūkio darbuotojų, ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 3,1 proc. (7,1 tūkst.).

5 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis pagal sektorius 2014–2018 m.
Palyginti su ankstesniais metais

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,52,52,02,00,90,90,80,80,50,5-0,9-0,9-0,5-0,5-1,3-1,3-1,6-1,6-1,3-1,34,24,23,23,21,91,91,81,81,31,3Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius20142015201620172018-20246


6 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
Palyginti su ankstesniais metais
Procentai

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo 0,5 proc.7,94,74,02,62,21,21,20,80,70,5-0,2-0,7-1,0-1,0-1,9-2,0-4,5-5,2-5,9HKBJFINQCOSEPRMGADL-10-5051015

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2018 m. bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionų padidėjo

 • Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. buvo Sostinės regione (1 034,6 EUR) ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,1 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis padidėjo 9,7 proc. ir sudarė 844,1 EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų per metus padidėjo 20,5 EUR ir sudarė 190,5 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m., palyginti su ankstesniais metais, padidėjo visose apskrityse, labiausiai – Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse (atitinkamai 10,1 ir 10 proc.). Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis didėjo nuo 9,8 proc. Kauno iki 8,1 proc. Utenos apskrityje.

 • 2018 m., palyginti su 2017 m., vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo beveik visose savivaldybėse – nuo 4,2 iki 14,1 proc., išskyrus Pagėgių savivaldybę, kurioje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo 1,4 proc., o Ignalinos rajono savivaldybėje liko nepakitęs.

 • Didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. buvo Vilniaus mieste ir siekė 1 069,5 EUR, o mažiausias – Kalvarijos savivaldybėje – 641,7 EUR. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Vilniaus miesto ir Kalvarijos savivaldybės per metus padidėjo 69,5 EUR ir sudarė 427,8 EUR.

 • 11 savivaldybių vidutinis bruto darbo užmokestis nesiekė 700 EUR, per metus jų skaičius sumažėjo 22. Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis viršijo šalies vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, atitinkamai 145,4, 46,3 ir 17,4 EUR.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir jų pokytis pagal regionus ir apskritis 2018 m.

 

Darbuotojų
skaičius, tūkst.

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

realiojo

Šalies ūkis

1 267,1

1 086,4

0,5

1,0

924,1

720,0

10,0

9,1

6,2

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

530,8

456,4

1,3

2,2

1034,6

795,7

10,1

9,3

6,4

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

736,2

630,0

0,0

0,2

844,1

665,2

9,7

8,7

5,8

Alytaus apskritis

39,7

34,1

–4,2

–5,1

771,9

615,8

9,1

8,2

5,4

Kauno apskritis

260,6

223,6

2,1

3,1

909,2

709,8

9,8

8,9

6,0

Klaipėdos apskritis

127,6

108,5

–1,5

–1,1

887,2

694,7

10,0

9,1

6,2

Marijampolės apskritis

38,4

32,9

–0,9

–1,7

754,1

603,6

9,8

8,8

5,9

Panevėžio apskritis

70,6

60,9

–1,0

–0,9

801,0

635,7

8,9

8,1

5,3

Šiaulių apskritis

93,9

79,6

1,1

0,3

772,8

616,4

9,1

8,2

5,4

Tauragės apskritis

24,7

21,1

–1,1

–0,5

731,0

587,7

9,0

8,1

5,3

Telšių apskritis

44,3

37,8

0,1

0,4

818,3

647,5

9,4

8,5

5,6

Utenos apskritis

36,5

31,5

–4,4

–4,8

775,8

618,4

8,1

7,4

4,6


2 lentelė. Darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir jų pokytis pagal savivaldybes 2018 m.

 

Darbuotojų
skaičius

Darbuotojų skaičiaus pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis, palyginti su ankstesniais metais, %

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį 1

vidutinis

vidutinis sąlyginis

vidutinio

vidutinio sąlyginio

bruto

neto

bruto

neto

Šalies ūkis

1 267 055

1 086 448

0,5

1,0

924,1

720,0

10,0

9,1

-

Akmenės r. sav.

4 587

4 107

–0,6

0,4

799,4

634,6

8,5

7,7

19

Alytaus m. sav.

20 160

17 620

–2,9

–2,8

818,4

647,6

7,9

7,2

14

Alytaus r. sav.

4 488

3 780

3,9

3,0

758,9

606,8

12,8

11,3

28

Anykščių r. sav.

5 245

4 351

–1,7

–2,7

723,5

582,6

10,5

9,3

39

Birštono sav.

1 496

1 298

2,3

3,6

770,1

614,5

7,7

7,0

25

Biržų r. sav.

5 433

4 746

–3,5

–2,0

690,7

560,1

5,5

5,1

52

Druskininkų sav.

7 363

6 389

–2,2

–3,9

747,2

598,8

11,7

10,3

30

Elektrėnų sav.

9 196

8 015

2,1

3,0

838,3

661,2

5,2

4,9

13

Ignalinos r. sav.

2 763

2 248

–24,7

–28,9

700,6

566,9

0,0

0,4

49

Jonavos r. sav.

11 909

10 415

0,7

–0,1

873,3

685,2

6,1

5,7

8

Joniškio r. sav.

4 993

4 273

–4,9

–6,3

740,0

593,9

10,1

9,0

35

Jurbarko r. sav.

6 358

5 497

8,0

10,1

705,1

570,0

13,5

11,8

46

Kaišiadorių r. sav.

9 016

7 790

–3,9

–3,9

799,4

634,6

8,6

7,8

18

Kalvarijos sav.

1 757

1 508

5,4

9,6

641,7

526,6

5,1

4,8

60

Kauno m. sav.

180 352

154 435

2,7

3,9

941,5

731,9

10,2

9,3

3

Kauno r. sav.

30 727

25 857

4,9

6,2

861,2

676,9

9,6

8,7

11

Kazlų Rūdos sav.

2 965

2 455

–4,6

–7,5

885,3

693,4

9,9

9,0

6

Kėdainių r. sav.

14 028

12 620

–1,7

–0,4

894,8

700,0

9,1

8,4

5

Kelmės r. sav.

5 216

4 359

–1,8

–3,0

700,8

567,0

12,0

10,5

48

Klaipėdos m. sav.

78 358

66 803

–2,9

–2,1

970,4

751,7

10,5

9,6

2

Klaipėdos r. sav.

19 234

16 323

4,9

5,1

801,0

635,7

7,7

7,0

17

Kretingos r. sav.

9 374

7 801

–4,7

–5,6

714,0

576,1

9,5

8,5

42

Kupiškio r. sav.

3 727

3 217

–4,6

–4,2

707,7

571,8

9,7

8,6

43

Lazdijų r. sav.

3 159

2 562

–0,6

–2,2

673,4

548,3

10,2

9,0

56

Marijampolės sav.

20 852

17 858

0,1

–1,4

773,4

616,8

10,2

9,2

24

Mažeikių r. sav.

18 995

16 347

1,3

2,1

863,2

678,3

6,6

6,2

9

Molėtų r. sav.

3 657

3 052

–2,9

–2,6

688,1

558,4

9,4

8,3

54

Neringos sav.

1 541

1 276

–1,0

–1,2

806,2

639,3

11,5

10,3

15

Pagėgių sav.

1 828

1 569

–27,0

–30,5

723,0

582,2

–1,4

–0,8

40

Pakruojo r. sav.

5 183

4 620

–1,5

–1,8

769,3

613,9

11,1

9,8

26

Palangos m. sav.

6 106

5 048

2,2

1,5

702,2

568,0

9,4

8,4

47

Panevėžio m. sav.

39 355

33 855

–0,2

–0,2

861,3

677,0

8,7

7,9

10

Panevėžio r. sav.

8 659

7 417

–0,4

–1,0

728,5

586,0

11,1

9,8

37

Pasvalio r. sav.

5 545

4 805

–0,2

0,5

743,6

596,4

10,9

9,7

32

Plungės r. sav.

10 533

8 888

1,6

1,7

785,2

624,8

14,1

12,4

21

Prienų r. sav.

5 200

4 380

–1,3

–0,2

698,7

565,6

7,2

6,6

50

Radviliškio r. sav.

7 981

6 752

–3,9

–2,7

690,6

560,0

8,5

7,6

53

Raseinių r. sav.

7 888

6 756

–2,8

–2,2

725,3

583,8

8,4

7,6

38

Rietavo sav.

1 770

1 487

–1,4

1,2

769,3

614,0

8,4

7,6

27

Rokiškio r. sav.

7 924

6 860

–2,9

–3,1

742,0

595,3

8,0

7,3

33

Skuodo r. sav.

2 587

2 291

–2,8

–1,2

667,0

543,9

9,4

8,3

57

Šakių r. sav.

6 158

5 378

–4,0

–3,5

721,5

581,2

8,7

7,8

41

Šalčininkų r. sav.

6 046

4 822

0,4

–2,0

663,6

541,6

8,8

7,9

58

Šiaulių m. sav.

56 533

47 574

3,9

2,3

803,2

637,2

8,7

7,9

16

Šiaulių r. sav.

9 390

7 936

–2,9

–1,6

706,3

570,8

7,0

6,4

44

Šilalės r. sav.

4 979

4 309

0,1

2,6

705,2

570,0

8,8

7,9

45

Šilutės r. sav.

10 351

8 917

0,0

–1,4

746,7

598,5

11,7

10,4

31

Širvintų r. sav.

3 122

2 625

4,6

7,6

740,9

594,5

8,1

7,3

34

Švenčionių r. sav.

6 528

5 725

1,9

–0,3

729,4

586,6

10,7

9,5

36

Tauragės r. sav.

11 572

9 764

–0,7

–0,2

758,3

606,4

9,7

8,7

29

Telšių r. sav.

12 955

11 110

–2,5

–2,9

785,2

624,9

10,1

9,1

22

Trakų r. sav.

8 308

6 822

–2,8

0,3

910,1

710,4

10,6

9,6

4

Ukmergės r. sav.

9 742

8 361

–2,2

–2,6

781,0

622,0

10,8

9,7

23

Utenos r. sav.

14 158

12 559

–2,4

–1,3

797,7

633,5

8,7

7,9

20

Varėnos r. sav.

4 499

3 788

–19,8

–23,2

677,6

551,2

4,2

4,0

55

Vilkaviškio r. sav.

6 634

5 708

–1,0

–0,8

697,6

564,9

11,5

10,1

51

Vilniaus m. sav.

457 613

394 157

1,0

1,9

1 069,5

819,6

10,4

9,6

1

Vilniaus r. sav.

30 291

25 884

7,7

9,1

844,5

665,5

6,0

5,6

12

Visagino sav.

7 622

6 651

–1,8

–2,5

881,6

690,9

6,6

6,2

7

Zarasų r. sav.

3 044

2 626

–3,2

–5,0

655,4

536,0

10,2

8,9

59

______________________________
Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.


Daugiau informacijos šia tema rasite leidinyje: „Darbo rinka Lietuvoje“ (2019 m. rugsėjo 6 d.) ir Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: