???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gegužės mėn. išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)

 

  • Metinės (2019 m. gegužę, palyginti su 2018 m. geguže) infliacijos išankstinis įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 2,5 proc., remdamasis negalutiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.


1 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, ir jos gegužės mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,92,92,62,62,32,31,81,82,42,42,82,82,42,41,81,81,61,62,02,02,62,62,72,72,52,52018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M05*01234

__________________
* Išankstinis įvertis.

 

  • Išankstinis mėnesinis (2019 m. gegužę, palyginti su balandžiu) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI sudaro 0,3 proc.


2 pav. Mėnesinis kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, ir jo gegužės mėn. išankstinis įvertis

Created with Highcharts 6.1.4Procentai0,50,5-0,1-0,1-0,5-0,5-0,4-0,41,41,40,50,5-0,2-0,2-0,5-0,5-0,1-0,10,20,20,90,90,90,90,30,32018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M05*-1012

________________
* Išankstinis įvertis.

 

Statistinę informaciją apie 2019 m. birželio mėn. išankstinį infliacijos įvertį, apskaičiuotą pagal SVKI, skelbsime birželio 27 d.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: