???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pensijų gavėjai ir išlaidos pensijoms 2018 m.


Trečdalis Lietuvos gyventojų – pensijų gavėjai

  • 2018 m. pabaigoje Lietuvoje 904,7 tūkst. asmenų gavo bent vienos rūšies pensiją, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Pensijų gavėjų skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 0,7 tūkst. (0,1 proc.), bet pensijų gavėjų dalies, palyginti su šalies gyventojais, augimo tendencija išlieka.


1 pav. Pensijų gavėjų skaičius ir jų dalis, palyginti su šalies gyventojais
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Procentai923,6923,6934,2934,2937,8937,8941,2941,2932,6932,6926,6926,6923,2923,2914,1914,1908,7908,7905,4905,4904,7904,729,029,029,729,730,730,731,331,331,431,431,531,531,631,631,631,631,931,932,232,232,432,4Pensijų gavėjų skaičiusPensijų gavėjų dalis palyginti su šalies gyventojais20082009201020112012201320142015201620172018600750900105012001520253035

 

Su senatve susijusias pensijas (įskaitant netekto darbingumo (invalidumo) bei šalpos pensiją senatvės pensijos amžiaus gavėjams) 2018 m. pabaigoje gavo 671,9 tūkst. asmenų, arba ketvirtadalis šalies gyventojų. 1 tūkst. gyventojų teko 240 šių pensijų gavėjų, 2017 m. pabaigoje – 239. Su senatve susijusių pensijų gavėjų kategorijoje didžiausią dalį (89,2 proc.) sudarė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai. Per metus šios pensijos gavėjų padaugėjo 6,9 tūkst. (1,2 proc.) ir 2018 m. pabaigoje jų buvo 599,2 tūkst.

  • Valstybinio socialinio draudimo išankstinę senatvės (iki senatvės pensijos amžiaus likus ne daugiau kaip 5 metams) pensiją 2018 m. pabaigoje gavo 6,1 tūkst. asmenų, tai 0,7 tūkst. (10,1 proc.) mažiau nei 2017 m.

  • 2018 m. pabaigoje netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gavo 162,2 tūkst., arba beveik 9 proc. darbingo amžiaus asmenų. Per metus šių pensijų gavėjų sumažėjo 1,9 tūkst. (1,2 proc.).

  • Palyginti su 2017 m., 1,2 tūkst. (0,5 proc.) sumažėjo suaugusių asmenų, kurie gavo našlių pensijas. Jų skaičius 2018 m. pabaigoje buvo 218 tūkst. Dažniausiai šie asmenys taip pat gavo ir senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijas.

  • 2018 m. pabaigoje 37,9 tūkst. vaikų gavo našlaičių pensijas, palyginti su 2017 m., jų skaičius sumažėjo 1,7 tūkst. (4,3 proc.).

  • Išankstiniais duomenimis, 2018 m. išlaidos pensijoms, palyginti su 2017 m., padidėjo 357 mln. EUR (12,6 proc.) ir sudarė 3,2 mlrd. EUR. Šių išlaidų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP), 2018 m. sudarė 7,1 proc., arba 0,4 procentinio punkto daugiau nei 2017 m.


2 pav. Išlaidos pensijoms ir jų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP)

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Procentai2 3972 3972 5512 5512 3682 3682 3732 3732 5262 5262 5252 5252 5432 5432 5582 5582 6462 6462 6462 6463 1823 1827,39,58,47,67,67,27,06,86,86,77,1Išlaidos pensijomsIšlaidų pensijoms dalis palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP)20082009201020112012201320142015201620172018010002000300040000481216

 

Statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms parengta pagal Europos integruotą socialinės apsaugos statistikos sistemą (ESSPROS) (vadovas anglų k.: European system of integrated social protection statistics (ESSPROS), Manual and user guidelines, European Commission, Eurostat, 2016) ir yra palyginama su kitomis Europos valstybėmis. Skaičiavimams atlikti panaudoti statistinių tyrimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų duomenys.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Loreta Rakutienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius
Tel. (8 5) 236 4754
El. p. loreta.rakutiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: