???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  • 2019 m. pirmąjį ketvirtį realus bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, palyginti su ketvirtuoju 2018 m. ketvirčiu, sudarė 1,0 proc. Pirmąjį ketvirtį to meto kainomis įvertintas BVP sudarė 10,6 mlrd. EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

  • Vertinant gamybos metodu, 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, teigiamam BVP pokyčiui didžiausios įtakos turėjo išaugusi apdirbamosios gamybos ir statybos įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė finansinės ir draudimo veiklos ir nekilnojamojo turto operacijų pridėtinės vertės neigiami pokyčiai.

  • Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 1,1 proc., valdžios sektoriaus išlaidos reikšmingai nesikeitė. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas padidėjo 2,9 proc., prekių ir paslaugų eksportas – 1,4 proc., importo teigiamas pokytis buvo nedidelis.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų

  • 2019 m. pirmojo ketvirčio realus BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, sudarė 4,0 proc.

  • Anksčiau skelbtas 2019 m. pirmojo ketvirčio realus BVP pokytis, palyginti su ketvirtuoju 2018 m. ketvirčiu, sudarė 1,0 proc.

 

Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

 

2019 m. antrojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2019 m. liepos 30 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2019 m. rugsėjo 30 d. Oficialiosios statistikos portale.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 Kontaktinė informacija :

Inga Daunaravičienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4614
El. p. inga.daunaraviciene@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: