???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. balandžio mėn.

  • 2019 m. balandį prekių eksportuota už 2,42 mlrd. EUR, importuota – už 2,65 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 231,7 mln. EUR.

  • Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) eksportas sumažėjo 5,2 proc., importas – 1,2 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (18,5 proc.), trąšų (30,6 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (17,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (7,3 proc.), gamtinių kalcio fosfatų (74,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 3,3 proc., importas – 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1,3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 0,4 proc.

  • Per metus (2019 m. balandį, palyginti su 2018 m. balandžiu) eksportas padidėjo 17 proc., importas – 13,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (81,7 proc.), javų (3,6 karto), plastikų ir jų gaminių (25,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (2,4 karto), organinių chemijos produktų (43 proc.), plastikų ir jų gaminių (15,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 12,1 proc., importas – 7,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 23,6 proc., be mineralinių produktų – 15,1 proc.

  • 2019 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 10,5 proc., importas – 7,1 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (9,4 proc.), javų (2 kartus), plastikų ir jų gaminių (16,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (16,1 proc.), organinių chemijos produktų (29,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (4,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 10,2 proc., importas – 6,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 11,2 proc., be mineralinių produktų – taip pat 11,2 proc.

  • 2019 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (12,9 proc.), Latviją (8,9 proc.), Lenkiją (8,7 proc.) ir Vokietiją (7,9 proc.), o importavo iš Rusijos (15,1 proc.), Vokietijos (11,5 proc.), Lenkijos (11,4 proc.), Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9,5 proc.), Švediją (6,9 proc.), Latviją (6,8 proc.), Jungtinę Karalystę (5,7 proc.).

  • 2019 m sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 12,8 ir 19,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,4 ir 16,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,7 ir 12,8 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,1 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,9 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–balandis

8 614,7

5 201,0

9 551,0

–936,3

sausis

2 106,0

1 350,9

2 358,5

–252,5

vasaris

2 056,8

1 240,5

2 275,7

–218,8

kovas

2 384,7

1 420,2

2 585,0

–200,3

I ketvirtis

6 547,5

4 011,6

7 219,2

–671,7

balandis

2 067,2

1 189,4

2 331,9

–264,7

II ketvirtis

6 882,2

4 156,6

7 607,9

–725,7

III ketvirtis

7 236,1

4 464,2

7 823,2

–587,1

IV ketvirtis

7 665,6

4 604,2

8 305,2

–639,6

2018 m.1

28 331,5

17 236,6

30 955,4

–2 623,9

2019 m. sausis– balandis

9 516,4

5 781,6

10 233,1

–716,7

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris2

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas2

2 550,1

1 489,8

2 681,1

–131,0

I ketvirtis2

7 098,4

4 311,5

7 583,4

–485,0

balandis

2 418,0

1 470,1

2 649,7

–231,7

________________________
1 Negalutiniai duomenys.
2 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–balandžio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

9 516,4

100,0

10,5

10 233,1

100,0

7,1

Investicinės prekės

1 105,0

11,6

–0,5

1 542,4

15,1

–6,5

Tarpinio vartojimo prekės

5 154,5

54,2

17,2

5 884,0

57,5

11,1

Vartojimo prekės

2 712,8

28,5

4,5

2 360,9

23,1

5,9

Benzinas

328,2

3,4

–9,7

13,3

0,1

–58,2

Lengvieji automobiliai

172,1

1,8

71,7

415,4

4,1

22,0

Kita

43,9

0,5

–5,9

17,1

0,2

2,8 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres3 2019 m. sausio–balandžio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

9 516,4

100,0

60,8

10,5

Iš viso

10 233,1

100,0

7,1

ES 28

5 690,0

59,8

68,9

10,3

ES 28

6 922,4

67,6

2,2

Euro zona

3 496,4

36,7

65,3

10,3

Euro zona

4 619,6

45,1

1,4

Rusija

1 229,7

12,9

8,3

5,9

Rusija

1547,8

15,1

27,3

Latvija

842,9

8,9

46,8

4,1

Vokietija

1172,4

11,5

–4,2

Lenkija

825,0

8,7

66,9

16,1

Lenkija

1168,8

11,4

5,5

Vokietija

748,3

7,9

75,2

13,2

Latvija

703,2

6,9

1,0

Švedija

467,4

4,9

85,2

6,9

Nyderlandai

551,6

5,4

11,5

Estija

430,7

4,5

47,6

7,8

Italija

459,5

4,5

–7,1

Jungtinė Karalystė

401,4

4,2

82,6

7,7

Švedija

382,1

3,7

5,3

Baltarusija

370,7

3,9

14,0

11,9

Estija

327,9

3,2

10,9

Nyderlandai

368,4

3,9

77,9

40,5

Kinija

312,4

3,1

13,7

Jungtinės Valstijos

344,7

3,6

92,4

–29,9

Prancūzija

312,3

3,1

–6,3

Ukraina

312,8

3,3

68,6

42,0

Belgija

280,2

2,7

–11,7

Norvegija

271,3

2,9

86,3

2,8

Jungtinė Karalystė

266,9

2,6

5,5

Prancūzija

248,9

2,6

76,0

–2,0

Suomija

260,0

2,5

1,4

Danija

248,6

2,6

77,8

3,9

Baltarusija

259,5

2,5

15,4

Italija

208,0

2,2

79,0

4,6

Kazachstanas

225,1

2,2

–30,9

Kitos šalys

2 197,6

23,0

72,1

Kitos šalys

2 003,4

19,6

________________________
3 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

9 516,4

100,0

60,8

10,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 367,7

14,4

31,1

2,6

     84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

759,8

8,0

19,4

6,5

V

Mineraliniai produktai

1 214,5

12,8

88,6

12,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 201,9

12,6

88,8

12,2

2710

Naftos produktai

1 045,5

11,0

94,8

9,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 109,2

11,7

47,1

13,7

31

Trąšos

335,2

3,5

79,9

31,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

801,0

8,4

86,2

6,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

747,9

7,9

89,9

7,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

713,5

7,5

73,5

8,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

215,6

2,3

99,7

4,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

662,7

7,0

74,1

16,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

620,6

6,5

78,1

16,6

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

562,8

5,9

46,6

5,0

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

242,8

2,6

64,6

11,5

 

Kita

3 085,0

32,3

58,0

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

5 781,6

100,0

11,2

V

Mineraliniai produktai

1 076,2

18,6

11,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 067,2

18,5

10,7

2710

Naftos produktai

991,0

17,1

8,7

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

690,6

11,9

7,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

672,6

11,6

7,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

524,4

9,1

10,5

     24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

215,0

3,7

6,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

522,3

9,0

16,6

31

Trąšos

267,7

4,6

23,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

490,8

8,5

18,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

484,6

8,4

18,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

425,4

7,4

8,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

277,8

4,8

8,0

 

Kita

2 051,9

35,5

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

10 233,1

100,0

7,1

V

Mineraliniai produktai

1 983,5

19,4

10,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 890,9

18,5

11,0

2709

Žalia nafta

1 248,9

12,2

16,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 644,0

16,1

–3,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

930,6

9,1

–5,0

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 313,6

12,8

14,6

30

Farmacijos produktai

380,3

3,7

10,2

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 082,9

10,6

8,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 014,3

9,9

4,3

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

698,3

6,8

7,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

245,3

2,4

2,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

561,8

5,5

9,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

469,0

4,6

8,5

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

529,8

5,2

10,4

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

136,4

1,3

12,2

 

Kita

2 419,2

23,6

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-04

2 067,2

−13,3

1 189,4

16,3

57,5

2 331,9

9,8

264,7

2018-05

2 343,4

13,4

1 436,2

20,8

61,3

2 680,8

15,0

337,3

2018-06

2 471,6

5,5

1 531,1

6,6

61,9

2 595,3

3,2

123,6

2018-07

2 397,3

−3,0

1 460,1

4,6

60,9

2 557,0

1,5

159,7

2018-08

2 547,9

6,3

1 573,2

7,8

61,7

2 703,8

5,7

155,9

2018-09

2 290,9

−10,1

1 430,9

9,0

62,5

2 562,3

5,2

271,4

2018-10

2 714,2

18,5

1 657,5

15,8

61,1

3 049,7

19,0

335,5

2018-11

2 653,7

−2,2

1 604,4

3,2

60,5

2 796,5

8,3

142,8

2018-12

2 297,7

−13,4

1 342,3

16,3

58,4

2 458,9

12,1

161,2

2019-01

2 287,7

−0,4

1 463,8

9,1

64,0

2 382,2

3,1

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,1

12,8

1 489,8

9,7

58,4

2 681,1

6,4

−131,0

2019-04

2 418,0

−5,2

1 470,1

−1,3

60,8

2 649,7

−1,2

−231,7

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. gegužės mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. liepos 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.