???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2019 m. gegužę, palyginti su balandžiu, padidėjo 0,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,4 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų sumažėjimas.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc. Labiausiai – 7,1 proc. – pabrango žalios naftos gavyba. Daugiausia – 3,7 proc. – atpigo vandens surinkimo, valymo ir tiekimo produkcija. Maisto produktai pabrango 0,7 proc., iš maisto produktų ypač pabrango valgomieji ledai – 27,6 proc., užgardai ir pagardai – 13,7, perdirbta ir konservuota paukštiena – 8,4 proc., perdirbti ir konservuoti vaisiai ir daržovės – 6,4 proc., tačiau atpigo paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas – 4,4 proc., grūdų malimo produktai – 3,6 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,6 proc.

  • Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,6 proc., ne euro zonos rinkoje – 1 proc.


1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai__________________
2019 m. gegužės mėn. – išankstiniai duomenys.
2019 m. balandžio mėn. – patikslinti duomenys.

 

  • Per metus (2019 m. gegužę, palyginti su 2018 m. geguže) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 2,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,7 proc.

  • Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2 proc.

  • Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,5 proc.

  • Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 8,4 proc., ne euro zonos rinkoje – sumažėjo 0,4 proc.


2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai__________________
2019 m. gegužės mėn. – išankstiniai duomenys.
2019 m. balandžio mėn. – patikslinti duomenys.


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2019 m. gegužės mėn.
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys

Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2019 m. gegužės mėn., palyginti su

2019 m. balandžio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

gegužės mėn.

Visa parduota pramonės produkcija

100,0

0,9

5,1

2,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,0

1,9

7,0

2,2

Apdirbamoji gamyba

90,5

1,2

6,1

2,9

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19,4

2,5

28,6

6,0

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

7,8

–2,2

–6,7

–0,3

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,7

–0,9

–4,2

–5,7

Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

80,6

0,4

–0,6

1,7

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

71,1

0,7

0,0

1,9

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

0,4

1,5

2,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1,5

2,0

8,5

4,9

Apdirbamoji gamyba

78,3

1,0

3,5

3,1

Rafinuotų naftos produktų gamyba

13,3

1,2

13,1

4,7

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

18,9

–2,2

–6,7

–0,3

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

1,3

–2,2

–7,4

–7,7

Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

86,7

0,3

–0,3

2,0

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

65,0

0,9

1,5

2,6

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,3

7,6

2,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

1,8

3,9

–2,9

Apdirbamoji gamyba

99,1

1,3

7,6

2,8

Rafinuotų naftos produktų gamyba

23,7

2,9

34,7

6,9

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

-

-

-

-

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,4

2,3

3,9

–1,6

Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

76,3

0,6

–0,8

1,5

Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų

75,4

0,6

–0,9

1,5

Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,6

8,7

8,4

Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija

100,0

1,0

6,9

–0,4

__________________
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

 

Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui turėjusias ekonominės veiklos rūšis pateikiama lentelėje Įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).


Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius 2019 m. birželio mėn. skelbsime liepos 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: