???warnOperationFailedBecauseWarning???

Socialinės paslaugos 2018 m.


2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 17,8 tūkst. žmonių, arba 3,8 proc. mažiau nei 2017 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

  • Dauguma (81,9 proc.) asmenų, gavusių socialines paslaugas namuose, buvo senatvės pensijos amžiaus, 17,2 proc. – darbin­go amžiaus asmenys su negalia, 0,9 proc. – vaikai su negalia. Socialines paslaugas namuose gavusių senatvės pensijos amžiaus asmenų skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 3 proc., darbingo amžiaus asmenų su negalia – 5,3 proc., o vaikų su negalia – maždaug trečdaliu. 2018 m. 118 senatvės pensijos amžiaus ir (ar) su negalia asmenų gavo pagalbos pinigus ir patys pasirūpino socia­linių paslaugų teikimu namuose. Palyginti su 2017 m., šios išmokos gavėjų padaugėjo 10,3 proc.

 

Socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičius1 ir jų dalis, palyginti su 65 metų ir vyresniais gyventojais

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiTūkst. asmenų13,313,612,915,015,916,218,117,818,618,718,02,42,52,42,82,93,03,33,33,43,43,3Socialinių paslaugų asmens namuosegavėjai tūkst. asmenųSocialinių paslaugų asmens namuose gavėjų dalispalyginti su 65 m. ir vyresniais gyventojais %200820092010201120122013201420152016201720180816243201234

_____________________
1 Įskaityti pagalbos pinigų gavėjai.
* Patikslinti 2017 metų duomenys.

 

  • 2018 m. kūdikių ir vaikų globos namuose buvo apgyvendinta 0,8 tūkst. tėvų globos netekusių vaikų. 2018 m. pabaigoje šiose įstaigose gyveno 2,1 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus, arba 17,9 proc. mažiau nei 2017 m. Dar 282 vaikai gyveno naujo tipo įstaigose – bendruomeniniuose vaikų globos namuose, arba 37 proc. daugiau nei 2017 m. pabaigoje.

  • Šeimynų skaičius 2018 m., palyginti su 2017 m., pasikeitė nedaug, globotinių jose sumažėjo 8,6 proc. Iš viso 2018 m. pabaigoje 53 šeimynose gyveno 405 vaikai.

  • 2018 m. 4 socialinės globos namuose vaikams su negalia gyveno 156 vaikai, arba 5,5 proc. mažiau nei 2017 m. pabaigoje.

  • 2018 m. pabaigoje šalyje veikė 38 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia ir 126 globos įstaigos pagyvenusiems žmonėms, jose gyveno atitinkamai 6,3 ir 6,1 tūkst. žmonių. Per metus globos namuose suaugusiems asmenims apsigyveno 2,3 tūkst. asmenų.

  • Savarankiško gyvenimo namuose pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia (2018 m. pabaigoje šalyje buvo 24 tokios įstaigos) gyveno 525 gyventojai, arba 11,9 proc. daugiau nei 2017 m.

  • 2018 m. pabaigoje veikė 25 nakvynės namai su 1,1 tūkst. vietų. Nakvynės namuose per metus gyveno 3 tūkst. žmonių (2017 m. – 2,5 tūkst.), iš jų 32,8 proc. – ilgiau nei 6 mėn.

  • Krizių centruose ir laikinojo apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams pernai buvo apgyvendinta 1,8 tūkst. žmonių, tai 17,6 proc. daugiau nei 2017 m. Dar 11,1 tūkst. (2017 m. – 12,4 tūkst.) asmenų šiose įstaigose buvo suteiktos socialinės paslaugos (psichologo pagalba, konsul­tacijos ir pan.) neapgyvendinant.

  • Psichologinės ir socialinės reabilitacijos centruose 2018 m. buvo apgyvendinta 1,2 tūkst. asmenų, ser­gančių priklauso­­mybės ligomis, tai 11,1 proc. mažiau nei 2017 m.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Žymos: socialinės paslaugos.

_______________________

 

Priedas

1 lentelė. Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai 2017–2018 m.

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017 m., padidėji­mas, sumažėjimas (–), %

Pagalbą į namus ir socialinę globą asmens namuose gavę asmenys

18 543

17 845

–3,8

senatvės pensijos amžiaus

15 074

14 616

–3,0

darbingo amžiaus su negalia

3 244

3 072

–5,3

vaikai su negalia

225

157

–30,2

Pagalbos pinigų gavėjai

107

118

10,3

senatvės pensijos amžiaus

95

106

11,6

darbingo amžiaus su negalia

12

12

0,0

 

2 lentelė. Įstaigos (padaliniai) vaikams ir šeimynos 2017–2018 m.
Metų pabaigoje

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Kūdikių namai

5

3

–40,0

juose kūdikių

140

76

–45,7

Socialinės globos namai vaikams su negalia

4

4

0,0

juose vaikų

165

156

–5,5

Vaikų globos namai

73

68

–6,8

juose vaikų1

2 517

2 142

–14,9

valstybės globos namai

6

6

0,0

juose vaikų

233

224

–3,9

savivaldybių globos namai

54

48

–11,1

juose vaikų

1 819

1 695

–6,8

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privatūs globos namai

13

14

7,7

juose vaikų

465

421

–9,5

Bendruomeniniai vaikų globos namai2

6

14

133,3

juose vaikų

119

282

137,0

Šeimynos

54

53

–1,9

jose globotinių

443

405

–8,6

__________________
1 Įskaityti įstaigų padaliniuose – bendruomeniniuose vaikų globos namuose – gyvenantys vaikai.
2 Neįskaityti įstaigų padaliniai – bendruomeniniai vaikų globos namai.

 

3 lentelė. Vietų skaičius įstaigose (padaliniuose) vaikams 2017–2018 m.
Metų pabaigoje

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Kūdikių namuose

284

106

–62,7

Socialinės globos namuose vaikams su negalia

168

170

1,2

Vaikų globos namuose

2 762

2 408

–12,8

valstybės globos namuose

274

248

–9,5

savivaldybių globos namuose

2 028

1 695

–16,4

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačiuose globos namuose

475

465

–2,1

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

122

321

163,1

 

4 lentelė. Globos įstaigos (padaliniai) ir savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia 2017–2018 m.
Metų pabaigoje

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Globos įstaigos pagyvenusiems žmonėms

125

126

0,8

jose gyventojų

5 809

6 071

4,5

valstybės globos įstaigos

4

4

0,0

jose gyventojų

594

618

4,0

savivaldybių globos įstaigos

56

55

–1,8

jose gyventojų

2 764

2 776

0,4

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačios globos įstaigos

65

67

3,1

jose gyventojų

2 451

2 677

9,2

Globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia

39

38

–2,6

jose gyventojų1

6 378

6 285

–1,5

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia2

5

12

140,0

juose gyventojų

108

185

71,3

Savarankiško gyvenimo namai

23

24

4,3

juose gyventojų

469

525

11,9

______________________
1 Įskaityti įstaigų padalinių – grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia – gyventojai.
2 Neįskaityti įstaigų padaliniai – grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia.

 

5 lentelė. Vietų skaičius globos įstaigose (padaliniuose) ir savarankiško gyvenimo namuose pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia 2017–2018 m.
Metų pabaigoje

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Globos įstaigose pagyvenusiems žmonėms

5 999

6 324

5,4

valstybės globos įstaigose

596

618

3,7

savivaldybių globos įstaigose

2 872

2 876

0,1

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačiose globos įstaigose

2 531

2 830

11,8

Globos įstaigose suaugusiems asmenims su negalia1

6 447

6 350

–1,5

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

121

212

75,2

Savarankiško gyvenimo namuose

533

570

6,9

__________________
1 Įskaityti įstaigų padaliniai – grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia.


6 lentelė. Nakvynės namai 2017–2018 m.
Metų pabaigoje

 

2017

2018

2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Nakvynės namai1

25

25

0,0

Vietos

1 166

1 141

–2,1

Per metus gyveno žmonių, iš viso

2 494

3 007

20,6

vyrų

2 032

2 359

16,1

moterų

462

648

40,3

Laikinojo prieglobsčio vietos

410

392

–4,4

__________________
Įskaityti socialinių paslaugų įstaigų padaliniai, kurie teikė laikinojo apnakvindinimo paslaugas.

 

7 lentelė. Gyventojai pagal apgyvendinimo nakvynės namuose trukmę ir priežastis 2018 m.

 

Iš viso

iš visų gyventojų

iš visų gyventojų pagal apgyvendinimo trukmę, mėn.

moterys

iki 18 metų

iki 1 / iš jų iki 3 parų

1–3

4–6

ilgiau nei 6

Gyveno žmonių

3 007

648

40

260 / 217

1 352

409

986

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

asmenys, neturintys būsto

2 669

566

14

209 / 92

1 268

320

872

asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje

84

55

18

21 / 11

23

27

13

asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų

75

5

-

8 / 1

23

29

15

našlaičiai, neturintys būsto

57

5

2

– / –

4

2

51

atvykusieji iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų

43

4

-

1 / –

14

8

20

grįžusieji ar deportuoti iš užsienio šalių

27

2

-

1 / –

12

7

7

nukentėjusieji nuo stichinių nelaimių

13

5

5

1 / –

1

10

1

nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos

6

2

-

2 / 1

1

-

3

prieglobstį gavę užsieniečiai

2

-

-

1 / –

1

-

-

apgyvendinti dėl kitų priežasčių

31

4

1

16 / 12

5

6

4

 

8 lentelė. Asmenys, gavę socialines paslaugas laikinojo apgyvendinimo įstaigose 2017–2018 m.

 

Iš viso

iš jų su apgyvendinimu

2017

2018

2017

2018

Krizių centruose ir laikinojo apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams

13 937

12 924

1 530

1 799

vyrai

3584

3 719

709

873

moterys

10 276

9 205

821

926

iš visų asmenų – iki 18 metų

2 413

2 648

526

485

Psichologinės ir socialinės reabilitacijos centruose (asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis)

1 912

1 479

1 392

1 238

vyrai

1 443

1 123

1 134

960

moterys

469

356

258

278

iš visų asmenų – iki 18 metų

177

192

87

16

 Kontaktinė informacija :

Loreta Rakutienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius
Tel. (8 5) 236 4754
El. p. loreta.rakutiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: