???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tarptautinė prekyba paslaugomis 2019 m. pirmąjį ketvirtį


Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad paslaugų eksportas 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,5 mlrd. EUR ir per metus (palyginti su 2018 m. I ketv.) padidėjo 19,2 proc., paslaugų importas – atitinkamai 1,4 mlrd. EUR ir 14,6 proc. Paslaugų balanso perviršis (1,0 mlrd. EUR, arba 9,6 proc. BVP) per metus padidėjo 26,6 proc.

Sparčiausiai 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo techninės priežiūros ir remonto paslaugų eksportas (38,6 proc.) ir statybos paslaugų importas (3,2 karto) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 63,0 ir 54,5 proc.) sudarė transporto paslaugos. 2019 m. pirmąjį ketvirtį didžiausias perviršis (610,6 mln. EUR) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (51,8 mln. EUR) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 69,7 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 26,8 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,0 proc. paslaugų importo ir per metus išaugo 18,0 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 33,0 proc. (2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (78,1 proc.) ir kitos verslo (7,5 proc.) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 24,2 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 66,6 ir 18,5 proc.).


1 pav. Paslaugų balansas

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentasMln. eurųEksportasImportasBalansasBalansas, palyginti su BVP (dešinė skalė)2013K12013K22013K32013K42014K12014K22014K32014K42015K12015K22015K32015K42016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K42019K10800160024003200036912

 

2019 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. EUR

struktūra,%

pokytis, palyginti su 2018 m. I ketv., %

mln. EUR

struktūra, %

pokytis, palyginti su 2018 m. I ketv., %

Visos paslaugos

2 468,0

100,0

19,2

1 449,7

100,0

14,6

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

77,0

3,1

38,6

42,6

2,9

24,9

Transporto paslaugos

1 554,8

63,0

24,4

790,2

54,5

18,8

Keleivių vežimas

16,9

0,7

–58,1

32,8

2,3

–7,8

Krovinių vežimas

932,9

37,8

31,5

402,8

27,8

28,2

Kitos transporto paslaugos

605,0

24,5

20,9

354,6

24,4

12,4

Kelionės

207,5

8,4

1,8

196,6

13,6

1,0

Statyba

70,7

2,9

16,6

22,9

1,6

3,2 karto

Finansinės paslaugos

33,8

1,4

3,1

38,8

2,7

–5,1

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

147,1

6,0

14,3

82,7

5,7

10,8

Telekomunikacijų paslaugos

18,6

0,8

–16,5

22,9

1,6

6,1

Kompiuterinės paslaugos

123,4

5,0

21,6

54,8

3,8

14,0

Informacinės paslaugos

5,1

0,2

3,1

5,0

0,3

0,4

Kitos verslo paslaugos

256,1

10,4

32,4

217,8

15,0

9,3

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

10,3

0,4

27,7

2,0

0,1

–1,0

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

73,3

3,0

8,3

56,8

3,9

5,1

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

172,5

7,0

46,5

159,0

11,0

11,1

Kitos nepaskirstytos paslaugos

121,0

4,8

–16,6

58,1

4,0

16,9


Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas.
 

Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2018K12019K1NorvegijaJungtinė KaralystėLatvijaŠvedijaNyderlandaiDanijaBaltarusijaPrancūzijaRusijaVokietija0100200300400
Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurų3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalysŠaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas2018K12019K1DanijaJungtinė KaralystėAirijaŠvedijaEstijaLatvijaVokietijaBaltarusijaRusijaLenkija050100150200


Išsamią 2019 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje (atnaujinama 10 val.).


2019 m. antrojo ketvirčio statistinę informaciją apie paslaugų eksportą ir importą skelbsime 2019 m. rugsėjo 30 d.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Violeta Kazlauskienė
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus vyresnioji statistikė
Tel. (8 5) 268 0408
El. p. vkazlauskiene@lb.lt

Eigirdas Griškevičius
Lietuvos statistikos departamento
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4730
El. p. eigirdas.griskevicius@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.