???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2019 m. birželio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu

Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. birželį buvo 8 ir, palyginti su geguže, sumažėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3, vartotojų* ir statybos – 2 procentiniais punktais.

Palyginti su 2018 m. birželiu, ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 8, pramonės – 7 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 8, statybos – 2, prekybos – 1 procentiniu punktu.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentais

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.


Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad birželį, palyginti su geguže, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 37 iki 32 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 10 iki 16 proc. Šiek tiek suprastėjo ir gaminių eksporto prognozė: 27 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą, 9 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 32 ir 13 proc.). Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 21 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (74 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Birželio mėn. 31 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėn. padidėjo, 11 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 28 ir 19 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos vertinimas išliko panašus kaip prieš mėnesį: dauguma (72 proc.) apklaustų įmonių vadovų atsakė, kad paklausa pakankama, 1 proc. – kad per didelė, 27 proc. – kad per maža.


Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu bei praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo geresnis statybos darbų paklausos vertinimas: statybos darbų paklausą 67 proc. įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, 32 proc. – kaip per mažą (prieš mėnesį – atitinkamai 65 ir 35 proc., prieš metus – atitinkamai 62 ir 37 proc.).

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su geguže, pagerėjo, bet, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šiek tiek suprastėjo: 33 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 10 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 26 ir 10 proc., prieš metus – atitinkamai 36 ir 10 proc.).

Birželį 33 proc. įmonių vadovų numatė priimti naujų darbuotojų, 7 proc. – mažinti. Statybos darbų užsakymų prognozė geresnė nei prieš mėnesį ir prieš metus. Daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 35 proc. apklaustų įmonių vadovų, 5 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės.  Dauguma (70 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 27 proc. – kad didės.


Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Mažmeninės prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad birželį, palyginti su geguže, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 14 iki 21 proc., o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis nepasikeitė (3 proc.).

Dauguma (77 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 18 iki 21 proc. padaugėjo manančių, kad ji pagerės. Kad įsigys daugiau prekių nei prieš mėnesį teigė 20 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 8 proc.

Kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (72 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 25 proc. – numatė priimti naujų. 93 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 6 proc. – kad didės.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad birželį, palyginti su geguže, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek suprastėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo pablogėjusi įmonių verslo padėtis: respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 31 iki 25 proc., 70 proc. teigė, kad ji nepasikeitė.

Kaip ir praėjusį mėnesį, 30 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 9 proc. – kad sumažėjo.

Dauguma (60 proc.) apklaustų įmonių vadovų manė, kad teikiamų paslaugų paklausa nepasikeis, 35 proc. prognozavo jos didėjimą, 5 proc. – mažėjimą. Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 24 proc. – planavo priimti naujų. 89 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 8 proc. – kad didės.

 

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. liepos mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime liepos 31 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Rima Pieviškienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4644
El. p. rima.pieviskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: