???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. gegužės mėn.

  • 2019 m. gegužę prekių eksportuota už 2,48 mlrd. EUR, importuota – už 2,95 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,53 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 470,4 mln. EUR.

  • Per mėnesį (gegužę, palyginti su balandžiu) eksportas padidėjo 2,4 proc., importas – 10,8 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo ūgtelėjęs naftos produktų (23,2 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (17,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (2 kartus), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (8,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 0,2 proc., o importas padidėjo 1,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,1 proc., be mineralinių produktų – sumažėjo 1,2 proc. 

  • Per metus (2019 m. gegužę, palyginti su 2018 m. geguže) eksportas padidėjo 5,8 proc., importas – 9,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs antžeminio transporto priemonių (21,3 proc.), javų (2,1 karto), baldų (13,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (24,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (15,6 proc.), trąšų (2,4 karto) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,8 proc., importas – 6,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,2 proc., be mineralinių produktų – 7,3 proc.

  • 2019 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 9,8 proc., importas – 7,7 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs javų (2 kartus), naftos produktų (8,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (21 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (18,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,4 proc.), organinių chemijos produktų (26,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 9,6 proc., importas – 6,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10,4 proc., be mineralinių produktų – 10,5 proc.

  • 2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13 proc.), Latviją (9,1 proc.), Lenkiją (8,5 proc.), ir Vokietiją (7,8 proc.), o importavo iš Rusijos (16,1 proc.), Lenkijos (11,5 proc.), Vokietijos (11,4 proc.), Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,6 proc.), Lenkiją (9,5 proc.), Latviją (7,1 proc.), Švediją (7 proc.), Jungtinę Karalystę (5,6 proc.).

  • 2019 m sausio–gegužės mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13 ir 20,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,6 ir 16 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,4 ir 12,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,9 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,7 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–gegužė

10 937,6

6 644,3

12 270,9

–1 333,4

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

balandis

2 065,0

1 197,8

2 340,9

–275,9

gegužė

2 344,7

1 440,6

2 701,4

–356,8

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

2019 m. sausis–gegužė

12 004,3

7 334,0

13 212,8

–1 208,5

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas1

2 550,6

1 500,3

2 695,1

–144,4

I ketvirtis1

7 098,9

4 322,0

7 597,4

–498,5

balandis1

2 424,1

1 482,7

2 663,7

–239,6

gegužė

2 481,4

1 529,3

2 951,8

–470,4

________________
1 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–gegužės mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

12 004,3

100,0

9,8

13 212,8

100,0

7,7

Investicinės prekės

1 414,2

11,8

0,4

1 987,1

15,0

–4,8

Tarpinio vartojimo prekės

6 487,1

54,0

15,5

7 691,1

58,2

11,7

Vartojimo prekės

3 405,8

28,4

3,9

2 957,4

22,4

5,3

Benzinas

424,8

3,5

–3,5

15,0

0,1

–62,9

Lengvieji automobiliai

218,2

1,8

61,8

540,0

4,1

23,1

Kita

54,2

0,5

–9,1

22,3

0,2

2,5 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres3 2019 m. sausio–gegužės mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

12 004,3

100,0

61,1

9,8

Iš viso

13 212,8

100,0

7,7

ES 28

7 202,2

60,0

69,6

9,7

ES 28

8 846,8

67,0

2,8

Euro zona

4 454,5

37,1

66,1

9,9

Euro zona

5 877,4

44,5

1,9

Rusija

1 557,3

13,0

8,3

5,2

Rusija

2 130,5

16,1

39,4

Latvija

1 088,7

9,1

47,6

1,9

Lenkija 

1 523,0

11,5

6,5

Lenkija

1 025,8

8,5

68,0

12,9

Vokietija

1 505,5

11,4

–1,5

Vokietija

930,9

7,8

75,6

11,6

Latvija

911,2

6,9

1,2

Švedija

589,8

4,9

87,1

8,4

Nyderlandai 

680,8

5,2

9,0

Estija

570,5

4,8

49,4

9,5

Italija

580,7

4,4

–4,7

Jungtinė Karalystė

494,3

4,1

82,9

8,7

Švedija

489,4

3,7

5,3

Baltarusija

468,1

3,9

13,7

9,9

Estija

423,8

3,2

12,4

Nyderlandai

463,8

3,9

79,9

41,3

Prancūzija 

402,5

3,0

–4,1

Ukraina

392,5

3,3

69,8

33,9

Kinija

389,7

2,9

14,6

Jungtinės Valstijos

389,7

3,2

92,4

–32,9

Belgija 

343,2

2,6

–15,1

Norvegija

343,8

2,9

86,7

7,7

Jungtinė Karalystė 

337,5

2,6

4,6

Danija

315,1

2,6

78,3

4,8

Suomija

337,3

2,6

6,1

Prancūzija

312,6

2,6

75,9

3,5

Baltarusija

325,0

2,5

14,2

Italija

263,8

2,2

79,1

2,3

Kazachstanas

323,3

2,4

–35,9

Kitos šalys

2 797,6

23,2

72,2

Kitos šalys

2 509,4

19,0

________________
3 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–gegužės mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

12 004,3

100,0

61,1

9,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 750,2

14,6

31,3

3,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

974,7

8,1

19,8

5,8

V

Mineraliniai produktai

1 558,0

13,0

89,9

10,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 541,1

12,8

90,0

10,6

2710

Naftos produktai

1 345,2

11,2

95,5

8,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 369,6

11,4

46,7

12,5

31

Trąšos

389,8

3,2

81,4

27,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 011,2

8,4

86,3

8,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

942,6

7,9

90,1

8,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

909,9

7,6

73,4

6,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

275,4

2,3

99,7

–1,3

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

838,0

7,0

73,9

15,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

783,5

6,5

77,9

15,1

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

704,5

5,9

48,6

2,6

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

306,6

2,6

64,5

12,0

 

Kita

3 862,9

32,1

58,1

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–gegužės mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

7 334,0

100,0

10,4

V

Mineraliniai produktai

1 400,3

19,1

10,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 387,7

18,9

10,0

2710

Naftos produktai

1 284,2

17,5

8,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

872,2

11,9

9,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

849,2

11,6

9,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

667,8

9,1

7,3

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

274,5

3,7

0,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

639,4

8,7

17,2

31

Trąšos

317,4

4,3

21,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

619,5

8,4

16,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

610,7

8,3

16,8

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

548,4

7,5

10,1

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

355,5

4,8

8,7

 

Kita

2 586,4

35,3

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–gegužės mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

13 212,8

100,0

7,7

V

Mineraliniai produktai

2 731,6

20,7

12,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 615,8

19,8

12,7

2709

Žalia nafta

1 838,7

13,9

18,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 120,2

16,0

–1,9

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 210,7

9,2

–3,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 659,0

12,6

14,7

30

Farmacijos produktai

467,4

3,5

8,6

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 394,2

10,6

9,1

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1318,2

10,0

6,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

894,5

6,8

6,6

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

302,7

2,3

–0,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

707,1

5,4

8,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

593,2

4,5

7,2

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

668,8

5,1

9,2

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

177,1

1,3

11,2

 

Kita

3 037,4

22,8

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-05

2 344,7

13,5

1 440,6

20,3

61,4

2 701,4

15,4

−356,8

2018-06

2 473,7

5,5

1 536,1

6,6

62,1

2 609,6

−3,4

−135,9

2018-07

2 408,2

−2,6

1 463,0

−4,8

60,8

2 550,2

−2,3

−142,0

2018-08

2 541,9

5,6

1 580,7

8,0

62,2

2 697,2

5,8

−155,3

2018-09

2 293,8

−9,8

1 456,2

−7,9

63,5

2 557,5

−5,2

−263,7

2018-10

2 716,0

18,4

1 688,9

16,0

62,2

3 005,5

17,5

−289,4

2018-11

2 627,6

−3,3

1 589,2

−5,9

60,5

2 780,1

−7,5

−152,5

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

−16,5

58,4

2 471,5

−11,1

−199,3

2019-01

2 287,7

0,7

1 463,8

10,3

64,0

2 382,2

−3,6

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,6

12,8

1 500,3

10,5

58,8

2 695,1

6,9

−144,4

2019-04

2 424,1

−5,0

1 482,7

−1,2

61,2

2 663,7

−1,2

−239,6

2019-05

2 481,4

2,4

1 529,3

3,1

61,6

2 951,8

10,8

−470,4

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. birželio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. rugpjūčio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.