???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis


 

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 12,0 mlrd. EUR, įvertinęs pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 0,9 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2019 m. antrąjį ketvirtį teigiamam BVP pokyčiui didžiausios įtakos turėjo išaugusi didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, finansinės ir draudimo veiklos įmonių pridėtinės vertės pokyčiai.


1 pav. Bendrojo vidaus produkto realūs pokyčiai1
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

__________________________
1 Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2019 m. II ketv. – pirmasis įvertis.


2 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų
  • Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išsamesniais duomenimis ir įvertinęs pridėtinę vertę pagal detalesnį ekonominės veiklos rūšių sąrašą, patikslino 2019 m. pirmojo ketvirčio BVP įvertį. 2019 m. pirmąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 10,7 mlrd. EUR. Patikslintais duomenimis, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, 2019 m. pirmojo ketvirčio realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 1,2 proc. (anksčiau skelbtas – 1,0 proc.). Palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 4,0 proc. (anksčiau skelbtas – 3,8 proc.).

  • 2019 m. pirmąjį pusmetį BVP sudarė 22,7 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4,0 proc. (nepašalinus – 4,2 proc.).


Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2019 m. detalesnį antrojo ketvirčio BVP įvertį skelbsime 2019 m. rugpjūčio 30 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2019 m. rugsėjo 30 d. Oficialiosios statistikos portale.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 Kontaktinė informacija :

Jūratė Petrauskienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4755
El. p. jurate.petrauskiene@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: