???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

 

2019 m. liepos mėn. ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu

Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. liepą buvo 7 ir, palyginti su birželiu, sumažėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 7, vartotojų* – 2, pramonės ir prekybos – 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

Palyginti su 2018 m. liepa, ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Pramonės ir statybos pasitikėjimo rodikliai sumažėjo 7, paslaugų sektoriaus – 6 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys
Procentai

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.


Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo šiek tiek pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 32 iki 31 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 16 iki 18 proc. Suprastėjo ir gaminių eksporto prognozė: 23 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą, 13 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 27 ir 9 proc.). Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 18 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (76 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Liepą, palyginti su birželiu, sulėtėjo pramonės produkcijos gamybos bei paklausos augimas: 24 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 21 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 31 ir 11 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 24 proc. apklaustų įmonių vadovų, 23 proc. – sumažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 26 ir 19 proc.).


Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu bei praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Liepą dauguma (73 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 20 proc. – numatė priimti naujų, (prieš mėnesį – atitinkamai 60 ir 33 proc., prieš metus – atitinkamai 62 ir 31 proc.). Statybos darbų užsakymų prognozė panaši kaip prieš metus, bet blogesnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 27 proc. apklaustų įmonių vadovų, 8 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 35 ir 5 proc.). Dauguma (70 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 25 proc. – kad didės.

Satybos darbų paklausos vertinimas panašus kaip prieš mėnesį: 67 proc. įmonių vadovų statybos darbų paklausą vertino kaip pakankamą, 32 proc. – kaip per mažą.

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su birželiu, ir su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mažai keitėsi: 34 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 9 proc. – nurodė, kad sumažėjo.


Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Mažmeninės prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo šiek tiek pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir pesimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 21 iki 20 proc., o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, padaugėjo nuo 3 iki 4 proc.

Dauguma (76 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 2 iki 3 proc. padaugėjo manančių, kad ji pablogės. Kad įsigys daugiau prekių nei prieš mėnesį teigė 22 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 8 proc.

Dauguma (81 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. – numatė priimti naujų. 92 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 6 proc. – kad didės.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa: nors daugiau nei pusė (51 proc.) įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius nesikeitė, tačiau nuo 30 iki 38 proc. padaugėjo teigiančių, kad ji padidėjo.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 25 iki 24 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 5 iki 7 proc.

Kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (60 proc.) apklaustų įmonių vadovų manė, kad teikiamų paslaugų paklausa nepasikeis, 35 proc. prognozavo jos didėjimą, 5 proc. – mažėjimą. Beveik du trečdaliai (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 25 proc. – planavo priimti naujų. 90 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 6 proc. – kad didės.


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. rugpjūčio mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime rugpjūčio 30 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: