???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

Per 2019 m. antrąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 2,4 proc. mažiau, bet 8,9 proc. daugiau nei prieš metus

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 874,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 61,2 proc. daugiau).

  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 5,9 proc. mažiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 2,4 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 25,7 proc. ir 2,4 kart. daugiau).

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 8,9 proc. (nepašalinus – 8,5 proc.).

  • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 46,2 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 403,5 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 13,9 proc. daugiau nei 2018 m. antrąjį ketvirtį (nepašalinus – 12,6 proc.).

  • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 36,5 proc. – jų atlikta už 318,9 mln. EUR, arba 11,4 proc. daugiau nei prieš metus (darbo dienų skaičius įtakos neturėjo).

  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 17,3 proc. – jų atlikta už 151,7 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 7,4 proc. mažiau nei 2018 m. antrąjį ketvirtį (nepašalinus – 6 proc.).

  • 2019 m. pirmąjį pusmetį statybos darbų šalyje atlikta už 1,4 mlrd. EUR. Palyginti su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, jų atlikta 12,4 proc. daugiau (nepašalinus – 12,3 proc.).


Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2019 m. II ketvirtį, palyginti su

2019 m. I pusmetis, palyginti su

2019 m. I ketvirčiu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. I ketvirčiu

2018 m. II ketvirčiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. II ketvirčiu

2018 m. I pusmečiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. I pusmečiu

Šalyje

–2,4

61,2

8,9

8,5

12,4

12,3

Pastatai

–5,9

25,7

4,7

5,3

10,9

11,6

gyvenamieji

–7,2

35,4

–7,4

–6,0

0,9

2,4

negyvenamieji

–5,4

21,5

11,4

11,4

16,1

16,2

Inžineriniai statiniai

2,4

2,4 k.

13,9

12,6

14,4

13,3Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.


 

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 86,7 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 3,6 proc. daugiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį ir 10,6 proc. – nei 2018 m. antrąjį ketvirtį (nepašalinus – atitinkamai 18,8 ir 10,4 proc.).

  • 2019 m. pirmąjį pusmetį užsienyje atlikta statybos darbų už 158,5 mln. EUR. Palyginti su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, jų atlikta 11,1 proc. daugiau (nepašalinus – 10,9 proc.).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.

2019 m. trečiojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2019 m. lapkričio 14 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: