???warnOperationFailedBecauseWarning???

Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

 

  • Apgyvendinimo įstaigose 2019 m. antrąjį ketvirtį apgyvendinta 1,1 mln. turistų, tai 11,6 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį. Turistų iš užsienio apgyvendinta 543,5 tūkst., arba 11,4 proc. daugiau, šalies gyventojų – 544 tūkst., arba 11,8 proc. daugiau.

  • Nakvynių skaičius 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,4 mln., arba 11,8 proc. daugiau nei prieš metus. Vienas turistas apgyvendinimo įstaigoje vidutiniškai praleido 2,2 nakvynės.

  • 2019 m. sausio–birželio mėn. šalies apgyvendinimo įstaigos sulaukė 1,8 mln. turistų, arba 11,3 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį, iš jų užsieniečių – 831,4 tūkst., arba 9,2 proc. daugiau.


Apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičius

 

2019 m. II ketv.

2019 m. sausio–birželio mėn.

Padidėjimas, %

2019 m. II ketv., palyginti su 2018 m. II ketv.

2019 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2018 m. sausio–birželio mėn.

Turistų skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

1 087,5

1 750,6

11,6

11,3

Lietuvos gyventojų

544,0

919,1

11,8

13,2

užsieniečių

543,5

831,4

11,4

9,2

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

730,6

1 217,3

10,6

10,0

Lietuvos gyventojų

287,8

538,2

10,8

12,9

užsieniečių

442,8

679,0

10,6

7,9

Nakvynių skaičius, tūkst.

 

 

 

 

Visose apgyvendinimo įstaigose, iš viso

2 386,8

3 821,2

11,8

10,8

Lietuvos gyventojų

1 242,4

2 037,1

13,4

13,6

užsieniečių

1 144,5

1 784,1

10,1

7,8

Viešbučiuose ir moteliuose, iš viso

1 291,4

2 134,3

6,8

6,6

Lietuvos gyventojų

481,4

883,2

9,7

11,9

užsieniečių

810,0

1 251,0

5,2

3,1

 

  • Viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose 2019 m. antrąjį ketvirtį apsistojo 730,6 tūkst. turistų, arba 10,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Turistų iš užsienio skaičius taip pat išaugo 10,6 proc. ir sudarė 442,8 tūkst.

  • Viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 14,8 tūkst. numerių (2018 m. II ketv. – 14,2 tūkst.), o vietų juose – 30,6 tūkst. (2018 m. II ketv. – 29,4 tūkst.).

  • Numerių užimtumas, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,4 procentinio punkto, o vietų užimtumas – 2,1 procentinio punkto.

 

1 pav. Viešbučių, svečių namų ir motelių numerių ir vietų užimtumas
Procentai

 

  • Daugiausia turistų viešbučiai, svečių namai ir moteliai sulaukė iš Vokietijos – 62,5 tūkst., arba 14,1 proc. visų apgyvendintų užsieniečių. Turistų iš kaimyninių šalių (Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos) apgyvendinta 158,6 tūkst., arba 35,8 proc. visų apgyvendintų užsieniečių. Turistų skaičius iš ES šalių, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 11,6 procento ir sudarė 285,3 tūkst.


2 pav. 10 šalių, iš kurių viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose apgyvendinta daugiausia turistų

Created with Highcharts 6.1.456 84156 84148 58448 58433 31833 31833 38433 38427 88827 88818 90118 90117 63217 63214 62814 62810 63110 63114 60814 60862 48662 48654 53554 53537 47537 47537 20937 20929 36329 36319 36219 36219 30819 30815 15215 15214 52214 52213 85713 8572018K22019K2VokietijaLenkijaLatvijaRusijaBaltarusijaJungtinė KaralystėUkrainaEstijaPrancūzijaJAV0250050007500100001250015000175002000022500250002750030000325003500037500400004250045000475005000052500550005750060000625006500067…

 

  • 2019 m. sausio–birželio mėn. viešbučiuose, svečių namuose ir moteliuose apsistojo 1,2 mln. turistų, arba 10 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, iš jų užsieniečių – 679 tūkst., arba 7,9 proc. daugiau.


2019 m. trečiojo ketvirčio statistinius apgyvendinimo paslaugų rodiklius skelbsime lapkričio 22 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Janina Čeponienė
Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4645
El. p. janina.ceponiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: