???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 2,1 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 1 289 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 339,9 EUR ir buvo 2,8 proc. didesnis, privačiajame – 1 266,1 EUR ir buvo 1,8 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. antrąjį ketvirtį išaugo visose veiklose, išskyrus finansinę ir draudimo veiklą, kurioje sumažėjo 0,6 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 817,8 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,9 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 847,1 EUR ir buvo 2,5 proc. didesnis, privačiajame – 804,7 EUR ir buvo 1,6 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 0,3 proc.: viešajame sektoriuje 0,9 proc., privačiajame sektoriuje liko nepakitęs.

 • Darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. antrąjį ketvirtį lėmė didesnė darbų apimtis, sezoniškumas ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 šalies ūkyje ir realiojo darbo užmokesčio indeksai ketvirčiais
 

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiEUR102,0101,1102,2106,7100,3926,7935,7970,31262,71289,0721,8728,0751,7802,7817,8Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2018 K22018 K32018 K42019 K12019 K2040080012001600100102104106108

 

______________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 7,9 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 7,9 proc.: viešajame sektoriuje – 11,4 proc., privačiajame – 6,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, nuo 2,8 (transporto ir saugojimo) iki 14,3 proc. (švietimo).

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 13,3 proc.: viešajame sektoriuje – 16,7 proc., privačiajame – 11,8 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 10,3 proc.: viešajame sektoriuje – 13,6 proc., privačiajame – 8,9 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K205101520

 

––––––––––––––––––––––––––
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. antrąjį ketvirtį
 

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokestisšalies ūkyje: 1 289 EUR2 3652 3652 3632 3631 7041 7041 6651 6651 5561 5561 4501 4501 3561 3561 3161 3161 2481 2481 2041 2041 1601 1601 1531 1531 1341 1341 1141 1141 1081 1081 0821 0821 0711 0711 0271 027910910JKDMOBQCEGPLFHANSRI050010001500200025003000

 

________________________
3 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. antrąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 2,1 proc.-0,6-0,60,90,91,41,41,61,61,61,61,71,72,02,02,12,12,12,12,32,32,42,42,92,93,23,23,53,53,73,74,04,04,24,26,26,214,714,7KHGNRSCFLOPIMJQEABD-505101520

 

Palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu5, procentais
 

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 7,9 proc.2,83,33,44,65,56,36,67,07,57,68,58,58,99,19,310,510,711,814,3HBFNGLACKSEIMRDJOQP05101520

 

________________________
4 Be individualiųjų įmonių.
5 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2019 m. antrąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 9,6 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 9,6 tūkst. (0,8 proc.): viešajame sektoriuje – 0,2 tūkst. (0,1 proc.), privačiajame sektoriuje – 9,4 tūkst. (1,1 proc.).

 • Per metus, vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 24,3 tūkst. (2 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 4,9 tūkst. (1,3 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 29,2 tūkst. (3,4 proc.).


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2019 m. antrąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1289,0

1369,2

1207,8

817,8

863,9

771,2

Viešasis sektorius

1339,9

1498,7

1259,7

847,1

938,4

801,0

Privatusis sektorius

1266,1

1335,5

1171,2

804,7

844,6

750,1

________________________
6 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2019 m. antrąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2018 m. antrasis ketvirtis8 – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,1

102,1

102,0

107,9

106,6

109,3

Viešasis sektorius

102,8

103,0

102,7

111,4

109,7

112,6

Privatusis sektorius

101,8

101,9

101,5

106,3

105,8

107,1

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,9

101,9

101,8

113,3

112,2

114,4

Viešasis sektorius

102,5

102,7

102,4

116,7

115,4

117,5

Privatusis sektorius

101,6

101,7

101,3

111,8

111,5

112,2

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

100,3

100,3

100,2

110,3

109,3

111,4

Viešasis sektorius

100,9

101,1

100,8

113,6

112,4

114,4

Privatusis sektorius

100,0

100,1

99,7

108,9

108,6

109,3

_____________________
7 Be individualiųjų įmonių.
8 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2019 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2019 m. lapkričio 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: