???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

 

  • Statybos sąnaudų elementų kainos 2019 m. liepą, palyginti su birželiu, sumažėjo 0,5 proc.
  • Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 2,4 proc. ir statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 0,4 proc.

  • Iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia – 1,8 proc. – pabrango vamzdžiai.

  • Iš statinių per mėnesį daugiausia – 0,7 proc. – atpigo negyvenamųjų pastatų statyba.


1 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
Procentai

  • Per metus (2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 4,3 proc. Tai lėmė vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio (8,8 proc.), statybinių medžiagų ir gaminių kainų (2,9 proc.) bei mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (2,2 proc.) padidėjimas.

  • Iš statinių per metus daugiausia – 4,9 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba. Pastatų remontas pabrango 4,7 proc.


2 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu
Procentai

1 lentelė. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai pagal statinių tipus
Procentais

Statinių tipai pagal CC1

Atliktų statybos darbų pagal statinių tipus lyginamoji dalis bendroje atliktų naujos statybos darbų vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. liepos mėn., palyginti su

2019 m.
birželio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

liepos mėn.

Visi statiniai

100,0

–0,5

1,6

4,3

Gyvenamieji pastatai

16,9

–0,6

1,9

4,9

Negyvenamieji pastatai

38,0

–0,7

1,5

4,0

Administraciniai

7,7

–0,8

1,5

4,0

Pramoniniai

20,2

–0,7

1,4

3,8

Prekybos

10,1

–0,6

2,0

4,3

Inžineriniai statiniai

45,1

–0,2

1,5

4,5

Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)

27,1

0,0

0,9

4,8

Nuotekų šalinimo tinklai

4,6

–0,2

3,6

6,8

Keliai ir gatvės

13,4

–0,6

1,9

3,1

Pastatų remontas

x

–0,8

1,7

4,7


x – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas.


2 lentelė. Pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupių kainų pokyčiai
Procentais

Statybos sąnaudų elementų grupės

Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamoji dalis bendroje statinių statybos vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. liepos mėn., palyginti su

2019 m.
birželio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

liepos mėn.

Visos statybos sąnaudos

100,0

–0,5

1,6

4,3

Medžiagos ir gaminiai

59,6

0,4

1,5

2,9

Mašinų ir mechanizmų darbas

6,3

0,2

1,6

2,2

Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos

34,1

–2,1

1,8

7,4

Darbo užmokestis

29,7

–2,4

2,2

8,8

Pridėtinės išlaidos

4,4

–0,2

–1,2

–1,6

______________________________________
Statinių pagal tipą klasifikatorius (angl. Classification of types of Construction – CC).


Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius 2019 m. rugpjūčio mėn. skelbsime rugsėjo 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Nijolė Grigaravičienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4792
El. p. nijole.grigaraviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: