???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2019 m. rugpjūčio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. rugpjūtį buvo 10 ir, palyginti su liepa, padidėjo 3 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6, paslaugų sektoriaus – 3, vartotojų* – 1 procentiniu punktu. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Palyginti su 2018 m. rugpjūčiu, ekonominių vertinimų rodiklis nepasikeitė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, statybos – 2 procentiniais punktais. Pramonės ir prekybos pasitikėjimo rodikliai nepasikeitė.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 31 iki 35 proc., o prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 18 iki 12 proc. Pagerėjo ir gaminių eksporto prognozė: 26 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą, 10 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 23 ir 13 proc.). Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 17 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (74 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Rugpjūtį, palyginti su liepa, padidėjo ir pramonės produkcijos gamyba bei paklausa: 27 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 21 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 24 ir 21 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 30 proc. apklaustų įmonių vadovų, 20 proc. – sumažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 24 ir 23 proc.).


Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais, o, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, – 2 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Nors dauguma (71 proc.) apklaustų įmonių vadovų rugpjūtį darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau 11 proc. – ketino mažinti (prieš mėnesį – atitinkamai 73 ir 7 proc., prieš metus – atitinkamai 76 ir 8 proc.). Statybos darbų užsakymų prognozė panaši kaip prieš mėnesį, bet geresnė nei prieš metus: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 25 proc. apklaustų įmonių vadovų, 6 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės. Dauguma (76 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 21 proc. – kad didės).

Satybos darbų paklausos vertinimas panašus kaip prieš mėnesį: 68 proc. įmonių vadovų statybos darbų paklausą vertino kaip pakankamą, 31 proc. – kaip per mažą.

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su liepa, ir su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagerėjo: 39 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 7 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 34 ir 9 proc., prieš metus – atitinkamai 35 ir 8 proc.).


Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Mažmeninės prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos mažai keitėsi. Prekybos pasitikėjimo rodiklis buvo 11, t. y. liko toks pat kaip ir praėjusį mėnesį.

Rūgpjūtį, kaip ir liepą, daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) įmonių vadovų teigė, kad įmonės verslo padėtis nesikeitė, 20 proc. – kad gerėjo, 4 proc. – kad blogėjo.

Dauguma (77 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 3 iki 2 proc. sumažėjo manančių, kad ji pablogės. Kad įsigys daugiau prekių nei prieš mėnesį teigė 23 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 5 proc.

Dauguma (68 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 22 proc. – numatė priimti naujų. 93 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 6 proc. – kad didės.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pagerėjusi įmonių verslo padėtis bei padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis padidėjo nuo 24 iki 31 proc., o kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 7 iki 4 proc. Didėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: rugpjūčio mėn. 40 proc. įmonių vadovų nurodė, kad paklausa padidėjo, 8 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 38 ir 11 proc.).

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė blogesnė nei prieš mėnesį: 32 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 5 proc. – mažėjimą (liepą – atitinkamai 35 ir 5 proc.). Dauguma 63 proc. apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 26 proc. – planavo priimti naujų. 89 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 9 proc. – kad didės.


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2019 m. rugsėjo mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime rugsėjo 30 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: