???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės pokyčiai

  • 2019 m. rugpjūčio mėn. visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su liepos mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 2,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,2 proc.).

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 28,7 proc. (nepašalinus – 52 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrangos gamybos produkcija – 10,3 proc. (nepašalinus – 16,7 proc.), chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – 9,6 proc. (nepašalinus – 17,5 proc.), popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos produkcija – 5,2 proc. (nepašalinus – 6,6 proc.).


Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su

2019 m. liepos mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. liepos mėn.

2018 m. rugpjūčio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Pramonė (BE)

–2,5

–3,2

–0,4

2,6

4,3

4,0

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

–2,3

–3,3

–0,9

–3,1

4,6

4,3

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

–7,3

–12,5

–12,6

–16,4

0,9

–0,4

Apdirbamoji gamyba (C)

–2,3

–3,2

–0,8

–3,0

4,6

4,3

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

–2,7

–4,4

1,3

–0,9

5,8

5,1

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

–3,3

0,3

9,0

9,0

0,9

0,9

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

–12,0

–16,9

0,1

–0,7

4,0

3,9

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

 

 

Energetikos produktai

–0,5

1,1

–5,3

–7,1

0,3

1,1

Tarpinio vartojimo prekės

–3,0

–6,7

–1,5

–4,1

6,0

5,3

Gamybos priemonės

–9,9

–9,3

19,3

15,9

14,8

14,4

Ilgalaikio vartojimo prekės

–5,5

–1,1

–5,8

–8,0

2,0

1,0

Trumpalaikio vartojimo prekės

2,4

1,0

1,2

–0,9

2,4

1,6


Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

____________________________
Patikslinti 2019 m. liepos mėn. duomenys.
 

  • 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 15,4 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,3 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 4 proc.).


2019 m. rugsėjo mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2019 m. spalio 23 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.


Skaičiuojant pramonės produkcijos pokyčius naudojamas 2015 m. pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.Kontaktinė informacija :

Lina Kiškienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji pecialistė
Tel. (8 5) 236 4797
El. p.lina.kiskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: