???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 12,7 mlrd. EUR, įvertinęs pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 0,1 proc.

  • Vertinant gamybos metodu, 2019 m. trečiąjį ketvirtį BVP pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką darė didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo veiklų įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką turėjo profesinių, mokslinių, techninių, administracinių bei aptarnavimo veiklos įmonių sukurta pridėtinė vertė.


1 pav. Bendrojo vidaus produkto realūs pokyčiai1
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

_________________________
1 Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
2019 m. III ketv. – pirmasis įvertis.

 

2 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų

 

  • 2019 m. trijų ketvirčių BVP sudarė 35,5 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2018 m. trimis ketvirčiais, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4,0 proc. (nepašalinus – 3,9 proc.).


Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.


2019 m. detalesnį trečiojo ketvirčio BVP įvertį skelbsime 2019 m. lapkričio 29 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Inga Daunaravičienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4614
El. p. inga.daunaraviciene@stat.gov.lt

Jurijus Sluka
Nacionalinių sąskaitų skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 236 1403
El. p. jurijus.sluka@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: