???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

2019 m. trečiąjį ketvirtį realus bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, palyginti su antruoju ketvirčiu, sudarė 0,2 proc. Trečiąjį ketvirtį to meto kainomis įvertintas BVP siekė 12,9 mlrd. EUR.

Vertinant gamybos metodu, 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, teigiamam BVP pokyčiui didžiausią įtaką darė išaugusi žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė profesinės, mokslinės ir techninės, administracinės ir aptarnavimo veiklų įmonių pridėtinės vertės pokyčiai.

Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, augo visi pagrindiniai BVP komponentai. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 1,1 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas – 2,6 proc. Prekių ir paslaugų eksportas padidėjo 2,6 proc., importas – 4,3 proc.


1 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų


2019 m. trečiojo ketvirčio realus BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, sudarė 3,7 proc.

2019 m. trijų ketvirčių BVP sudarė 35,6 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2018 m. trimis ketvirčiais, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4,0 proc. (nepašalinus – 3,9 proc.).

Anksčiau skelbtas 2019 m. trečiojo ketvirčio realus BVP pokytis, palyginti su antruoju, sudarė 0,1 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu – 3,6 proc.


Paaiškinimai

Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką


2019 m. ketvirtojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2020 m. sausio 30 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. buvo atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė paskelbta 2019 m. spalio 1 d. Oficialiosios statistikos portale.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: