???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis 2018 m.

 

  • 2018 m. BVP padidėjo visose apskrityse. Sukurto BVP dalis, palyginti su 2017 m., padidėjo tik Vilniaus ir Kauno apskrityse – atitinkamai 1,1 ir 0,3 proc. punkto.

  • 2018 m. daugiausia – 23,4 tūkst. EUR – bendrojo vidaus produkto (BVP) vienam gyventojui teko Vilniaus apskrityje, Kauno apskrityje – 16,7 tūkst. EUR. Likusiose apskrityse BVP vienam gyventojui nesiekė šalies vidurkio (16,2 tūkst. EUR), o mažiausias buvo Tauragės apskrityje – 9,1 tūkst. EUR.

  • 2018 m. BVP, tenkančio vienam gyventojui, atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų apskričių nesumažėjo – Vilniaus apskrityje šis rodiklis daugiau nei du kartus viršijo Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių rodiklius.

  • Išankstiniais duomenimis, 2018 m. Sostinės regione buvo sukurta 18,9 mlrd. EUR, arba 41,8 proc., viso šalies BVP. Sostinės regione sukurtas BVP vienam gyventojui 1,8 karto viršijo Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono lygį.

  • BVP Sostinės regione, palyginti su 2017 m., padidėjo 5,9 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2,1 proc., vertinant regionų BVP praėjusių metų kainomis.


BVP* ir gyventojai pagal du regionus ir apskritis 2018 m.

 

BVP,
mln. EUR

BVP dalis, palyginti su šalies BVP, %

BVP, tenkantis vienam gyventojui,
tūkst. EUR

BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, %

Vidutinis metinis gyventojų skaičius, tūkst.

Lietuvos Respublika

45264,4

100,0

16,2

100,0

2801,5

Sostinės regionas

18907,7

41,8

23,4

144,8

808,0

Vilniaus apskritis

18907,7

41,8

23,4

144,8

808,0

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

26356,6

58,2

13,2

81,8

1993,6

Alytaus apskritis

1337,7

3,0

9,8

60,4

137,0

Kauno apskritis

9367,2

20,7

16,7

103,1

562,3

Klaipėdos apskritis

4941,0

10,9

15,6

96,3

317,5

Marijampolės apskritis

1322,1

2,9

9,4

58,5

140,0

Panevėžio apskritis

2559,5

5,7

11,8

73,1

216,7

Šiaulių apskritis

3231,3

7,1

12,2

75,8

264,0

Tauragės apskritis

859,9

1,9

9,1

56,2

94,8

Telšių apskritis

1549,1

3,4

11,6

72,0

133,1

Utenos apskritis

1188,8

2,6

9,3

57,3

128,3

____________________________
* Išankstiniai duomenys.


BVP vienam gyventojui pagal 2 regionus ir apskritis

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR21,421,421,421,412,412,49,49,415,215,215,015,09,19,111,211,211,611,68,48,410,910,99,09,023,423,423,423,413,213,29,89,816,716,715,615,69,49,411,811,812,212,29,19,111,611,69,39,320172018*2017 m. šalies vidurkis – 14,9 tūkst. EUR2018 m. šalies vidurkis – 16,2 tūkst. EUR* Sostinės regionasVilniaus apskritis Vidurio ir vakarųLietuvos regionasAlytaus apskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisMarijampolės apskritisPanevėžio apskritisŠiaulių apskritisTauragės apskritisTelšių apskritisUtenos apskritis051015202530

____________________________
* Išankstiniai duomenys.


Statistinė informacija revizuota nuo 2010 metų.


Daugiau informacijos šia tema pagal du regionus – Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos – nuo 2000 iki 2018 m. rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Jolita Meržvinskienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4733
El. p. jolita.merzvinskiene@stat.gov.lt;

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: