???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės pokyčiai

  • 2019 m. gruodžio mėn. visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su lapkričio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 1,9 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 7,1 proc.).

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 29,1 proc. (nepašalinus – 29,6 proc.), odos ir odos dirbinių gamybos produkcija – 20 proc. (nepašalinus – 43,1 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 9,6 proc. (nepašalinus – 8,5 proc.), kitos gamybos produkcija – 7,9 proc. (nepašalinus – 19,8 proc.), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos produkcija – 6,7 proc. (nepašalinus – 21,4 proc.).
     

Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2019 m. gruodžio mėn., palyginti su

2019 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su

2019 m. lapkričio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. lapkričio mėn.

2018 m. gruodžio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. gruodžio mėn.

2018 m. sausio–gruodžio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. sausio–gruodžio mėn.

Pramonė (BE)

1,9

7,1

–0,4

0,6

3,5

3,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

–2,0

–9,5

0,7

2,0

3,8

3,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

8,1

–27,8

5,5

7,1

1,3

0,9

Apdirbamoji gamyba (C)

–2,1

–9,3

0,7

2,0

3,8

3,8

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

–0,5

–9,5

4,8

6,5

5,7

5,3

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

–0,8

17,6

–9,3

–9,3

–0,7

–0,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

1,0

1,4

1,3

1,4

3,3

3,1

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

 

 

Energetikos produktai

–6,2

0,3

–12,2

–12,3

–2,7

–2,0

Tarpinio vartojimo prekės

–0,1

–12,7

1,6

3,5

4,0

3,8

Gamybos priemonės

1,0

0,8

22,9

24,5

19,1

20,0

Ilgalaikio vartojimo prekės

0,0

19,2

–1,3

1,0

0,3

1,7

Trumpalaikio vartojimo prekės

3,5

6,9

2,1

3,7

3,9

3,2

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

________________________
Patikslinti 2019 m. lapkričio mėn. duomenys.

 

  • 2019 m. sausio–gruodžio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 23,3 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 3,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,4 proc.).


2020 m. sausio mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2020 m. vasario 24 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Lina Kiškienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4797
El. p. lina.kiskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: