???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2020 m. sausio mėn. ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. gruodžiu, padidėjo 2 procentiniais punktais ir sudarė 5 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 9, pramonės – 6, vartotojų* – 2 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, prekybos – 2 procentiniais punktais.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. sausiu, sumažėjo 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 7, vartotojų – 2, statybos – 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4, prekybos – 2 procentiniais punktais.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentais

 

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. gruodžiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 21 iki 30 proc., o prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 19 iki 12 proc. Geresnė ir gaminių eksporto prognozė: 23 proc. įmonių prognozavo eksporto augimą, 14 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 14 ir 18 proc.). Dauguma (83 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, o prognozuojančių didinti dalis padidėjo nuo 9 iki 12 proc.

Tačiau sausį, palyginti su gruodžiu, sumažėjo pramonės produkcijos gamyba bei paklausa: 30 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius sumažėjo, 19 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 25 ir 22 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos sumažėjimą nurodė 32 proc. apklaustų įmonių vadovų, 17 proc. – padidėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 26 ir 19 proc.).


Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad 2020 m. sausį, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, verslo tendencijos statyboje mažai keitėsi, tačiau, palyginti su 2019 m. gruodžiu, statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 9 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė ir geresnis statybos darbų paklausos vertinimas.

Sausį dauguma (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 13 proc. – numatė priimti naujų, (prieš mėnesį – atitinkamai 59 ir 9 proc.). Statybos darbų užsakymų prognozė geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 15 proc. apklaustų įmonių vadovų, 21 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 11 ir 33 proc.). Šiems pokyčiams įtakos turėjo sezoniškumas. Dauguma (75 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 21 proc. – kad didės.

Sausį statybos darbų paklausą dauguma (68 proc.) įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 38 iki 32 proc. sumažėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama.

Statybos darbų apimties tendencijos pablogėjo: 17 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 28 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai po 18 proc.).


Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad 2020 m. sausį, palyginti su gruodžiu, verslo tendencijos prekyboje pablogėjo. Tam įtakos turėjo blogesnis prekių atsargų lygio vertinimas: nors dauguma (90 proc.) respondentų prekių atsargas vertino kaip pakankamas, tačiau nuo 3 iki 8 proc. padaugėjo teigiančiųjų, kad jos – per didelės.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 19 iki 15 proc., o teigiančių, kad padėtis pablogėjo – nuo 6 iki 3 proc.

Sausį, panašiai kaip ir gruodį, 14 proc. įmonių vadovų tikėjosi, kad per artimiausius mėnesius jų verslo padėtis gerės, 5 proc. prognozavo, kad blogės. Kad įsigys daugiau prekių nei prieš mėnesį teigė 11 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 17 proc.

Dauguma (84 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 12 proc. – numatė priimti naujų. 89 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 10 proc. – kad didės.


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad pasitikėjimo rodiklis 2020 m. sausį, palyginti su gruodžiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi įmonių verslo padėtis bei blogesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėn.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 32 iki 28 proc., 69 proc. teigė, kad ji nepasikeitė.

Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, 39 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 9 proc. – kad sumažėjo.

Dauguma (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų manė, kad teikiamų paslaugų paklausa nepasikeis, tačiau nuo 11 iki 15 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji sumažės. Daugiau nei du trečdaliai (71 proc.) respondentų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 25 proc. – planavo priimti naujų. 84 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 15 proc. – kad didės.


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.


2020 m. vasario mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime vasario 28 d.


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: