???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. gruodžio mėn.

  • 2019 m. gruodį prekių eksportuota už 2,33 mlrd. EUR, importuota – už 2,51 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,29 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 181,4 mln. EUR.

  • Per mėnesį (gruodį, palyginti su lapkričiu) eksportas sumažėjo 9,5 proc., importas – 5,5 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (26 proc.), baldų (23,7 proc.), plastikų ir jų gaminių (19,9 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (16,8 proc.), farmacijos produktų (13,3 proc.), plastikų ir jų gaminių (11,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 6,7 proc., importas –6,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 16,1 proc., be mineralinių produktų – 13,8 proc.

  • Per metus (2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu) eksportas padidėjo 2,6 proc., importas – 1,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs javų (93,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,8 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (15,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,6 proc., importas – 4,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 3,1 proc.

  • 2019 m., palyginti su 2018 m., eksportas padidėjo 4,7 proc., importas – 2,8 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs javų (79,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,9 proc.), baldų (7,4 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs farmacijos produktų (22,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (4,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (2,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,5 proc., importas – 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,9 proc., be mineralinių produktų – 6,1 proc.

  • 2019 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14 proc.), Latviją (9,5 proc.), Lenkiją (7,9 proc.) ir Vokietiją (7,5 proc.), o importavo iš Rusijos (14,7 proc.), Lenkijos (11,9 proc.), Vokietijos (11,6 proc.), Latvijos (7,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,4 proc.), Lenkiją (8,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Švediją (6,5 proc.) ir Jungtines Valstijas (5,8 proc.).

  • 2019 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,3 ir 19,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,8 ir 17,4 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,1 ir 12,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,8 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

gruodis

2 272,2

1 326,8

2 471,5

–199,3

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

20191 m.

29 598,9

17 791,7

31 817,1

–2 218,3

sausis2

2 271,1

1 458,6

2 394,0

–122,9

vasaris2

2 259,9

1 366,8

2 518,4

–258,4

kovas2

2 555,0

1 499,4

2 689,5

–134,4

I ketvirtis2

7 086,1

4 324,7

7 601,8

–515,7

balandis2

2 435,5

1 485,7

2 667,8

–232,2

gegužė2

2 494,1

1 538,7

2 942,2

–448,2

birželis2

2 378,2

1 437,3

2 487,6

–109,3

II ketvirtis2

7 307,8

4 461,7

8 097,6

–789,7

liepa2

2 474,8

1 456,0

2 856,6

–381,8

rugpjūtis2

2 492,0

1 510,7

2 621,9

–129,9

rugsėjis2

2 562,8

1 581,5

2 613,8

–51,0

III ketvirtis2

7 529,6

4 548,2

8 092,4

–562,8

spalis2

2 769,7

1 635,2

2 854,7

–85,0

lapkritis2

2 575,3

1 534,5

2 658,8

–83,6

gruodis

2 330,4

1 287,4

2 511,8

–181,4

IV ketvirtis

7 675,4

4 457,1

8 025,4

–350,0

______________________________
1 Negalutiniai duomenys.
2 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

Iš viso

29 598,9

100,0

4,7

31 817,1

100,0

2,8

Investicinės prekės

3 636,1

12,3

1,3

5 004,7

15,7

–1,5

Tarpinio vartojimo prekės

15 569,2

52,6

6,2

17 783,0

55,9

1,1

Vartojimo prekės

8 454,3

28,6

2,8

7 430,8

23,4

5,9

Benzinas

1 176,0

4,0

–9,9

65,8

0,2

3,4

Lengvieji automobiliai

605,4

2,0

78,2

1 441,2

4,5

27,8

Kita

157,9

0,5

–1,7

91,6

0,3

57,6

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres3 2019 m

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

Iš viso

29 598,9

100,0

60,1

4,7

Iš viso

31 817,1

100,0

2,8

ES 28

17 409,3

58,8

69,2

4,7

ES 28

21 877,3

68,8

2,6

Euro zona

11 076,6

37,4

65,9

6,7

Euro zona

14 609,5

45,9

2,6

Rusija

4 143,0

14,0

8,0

4,6

Rusija

4 679,1

14,7

6,5

Latvija

2 808,5

9,5

48,7

1,4

Lenkija

3 778,0

11,9

6,1

Lenkija

2 339,0

7,9

66,8

0,3

Vokietija

3 702,3

11,6

0,1

Vokietija

2 231,7

7,5

75,0

7,1

Latvija

2 263,4

7,1

2,2

Estija

1 489,7

5,0

52,2

7,1

Nyderlandai

1 710,5

5,4

12,1

Švedija

1 327,6

4,5

87,7

–3,0

Italija

1 536,2

4,8

1,8

Baltarusija

1 146,7

3,9

13,9

6,4

Švedija

1 190,1

3,7

2,5

Jungtinė Karalystė

1 136,9

3,8

81,7

5,5

Estija

1 092,7

3,4

14,9

Jungtinės Valstijos

1 100,2

3,7

93,6

–22,4

Prancūzija

1 030,8

3,2

–1,4

Nyderlandai

1 074,9

3,6

76,4

12,8

Kinija

928,7

2,9

8,6

Ukraina

1 073,1

3,6

72,1

23,6

Suomija

816,4

2,6

6,1

Norvegija

816,8

2,8

89,0

3,6

Belgija

815,7

2,6

–17,6

Prancūzija

747,9

2,5

76,0

5,8

Jungtinė Karalystė

793,7

2,5

–7,3

Danija

719,8

2,4

79,9

1,5

Baltarusija

782,9

2,5

2,4

Italija

663,6

2,2

80,4

7,7

Kazachstanas

690,5

2,2

–15,7

Kitos šalys

6 779,5

23,1

70,7

Kitos šalys

6 006,1

18,9

______________________________
3 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

 

Iš viso

29 598,9

100,0

60,1

4,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

4 378,4

14,8

28,6

1,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 449,1

8,3

19,1

3,3

V

Mineraliniai produktai

3 943,0

13,3

87,5

–5,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 892,7

13,2

87,7

–6,1

2710

Naftos produktai

3 378,7

11,4

93,8

–8,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 276,2

11,1

45,2

8,5

31

Trąšos

837,1

2,8

82,6

12,2

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 467,8

8,3

85,4

6,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

2 286,2

7,7

89,7

7,4

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

2 254,6

7,6

72,0

1,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

659,6

2,2

99,3

–10,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 959,2

6,6

72,2

3,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 819,4

6,1

76,6

3,0

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

1 742,8

5,9

18,6

22,6

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 631,7

5,5

17,6

23,9

 

Kita

9 576,9

32,4

64,1

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

 

Iš viso

17 791,7

100,0

2,9

V

Mineraliniai produktai

3 452,0

19,4

–8,5

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 415,4

19,2

–8,6

2710

Naftos produktai

3 170,2

17,8

–9,7

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

2 107,6

11,8

9,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

2 051,2

11,5

9,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 622,4

9,1

1,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

654,7

3,7

–9,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 482,3

8,3

7,7

31

Trąšos

691,3

3,9

9,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 413,8

7,9

2,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 393,8

7,8

2,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 254,4

7,1

4,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

786,9

4,4

0,9

 

Kita

6 459,2

36,4

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m., %

 

Iš viso

31 817,1

100,0

2,8

V

Mineraliniai produktai

6 103,5

19,2

–3,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

5 836,7

18,3

–3,9

2709

Žalia nafta

3 991,9

12,5

–4,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

5 544,4

17,4

2,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3 193,7

10,0

2,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

3 872,5

12,2

7,8

30

Farmacijos produktai

1 242,4

3,9

22,9

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

3 342,1

10,5

8,1

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

3 141,6

9,9

4,9

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

2 100,3

6,6

–0,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

695,4

2,2

–7,4

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 729,9

5,4

7,3

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

486,2

1,5

6,2

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 686,2

5,3

1,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 390,3

4,4

0,7

 

Kita

7 438,2

23,4

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

−16,5

58,4

2 471,5

−11,1

−199,3

2019-01

2 271,1

0,0

1 458,6

9,9

64,2

2 394,0

–3,1

−122,9

2019-02

2 259,9

−0,5

1 366,8

−6,3

60,5

2 518,4

5,2

−258,4

2019-03

2 555,0

13,1

1 499,4

9,7

58,7

2 689,5

6,8

−134,4

2019-04

2 435,5

−4,7

1 485,7

−0,9

61,0

2 667,8

−0,8

−232,2

2019-05

2 494,1

2,4

1 538,7

3,6

61,7

2 942,2

10,3

−448,2

2019-06

2 378,2

−4,6

1 437,3

−6,6

60,4

2 487,6

−15,5

−109,3

2019-07

2 474,8

4,1

1 456,0

1,3

58,8

2 856,6

14,8

−381,8

2019-08

2 492,0

0,7

1 510,7

3,8

60,6

2 621,9

−8,2

−129,9

2019-09

2 562,8

2,8

1 581,5

4,7

61,7

2 613,8

−0,3

−51,0

2019-10

2 769,7

8,1

1 635,2

3,4

59,0

2 854,7

9,2

−85,0

2019-11

2 575,3

−7,0

1 534,5

−6,2

59,6

2 658,8

−6,9

−83,6

2019-12

2 330,4

−9,5

1 287,4

−16,1

55,2

2 511,8

−5,5

−181,4

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2020 m. sausio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. kovo 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.