???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

Per 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 0,3 proc. mažiau, bet 6,2 proc. daugiau nei prieš metus

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 985,2 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 0,3 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 3,2 proc. mažiau).

 • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 2 proc. mažiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 1,8 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 0,6 proc. daugiau ir 7,3 proc. mažiau).

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 6,2 proc. (nepašalinus – 6,3 proc.).

 • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 45 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 442,8 mln. EUR, arba, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, 3,2 proc. daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 34,8 proc. – jų atlikta už 343,2 mln. EUR, arba 3,5 proc. mažiau nei prieš metus (nepašalinus – 3,4 proc. mažiau).

 • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 20,2 proc. – jų atlikta už 199,2 mln. EUR, arba, pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, 40,8 proc. daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 • 2019 m. statybos darbų šalyje atlikta už 3,4 mlrd. EUR. Palyginti su 2018 m., pašalinus bei nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos jų atlikta 8,3 proc. daugiau.

 • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 43,9 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 1,5 mlrd. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 7,1 proc. daugiau nei 2018 m. (nepašalinus – 7 proc.).

 • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 37,6 proc. – jų atlikta už 1,3 mlrd. EUR, arba 8 proc. daugiau nei prieš metus (nepašalinus – 7,9 proc. daugiau).

 • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 18,5 proc. – jų atlikta už 626,7 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 12 proc. daugiau nei 2018 m. (nepašalinus – 12,5 proc. daugiau).


Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2019 m. IV ketvirtį, palyginti su

2019 m., palyginti su

2019 m. III ketvirčiu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. III ketvirčiu

2018 m. IV ketvirčiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. IV ketvirčiu

2018 m. pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m.

Šalyje

–0,3

–3,2

6,2

6,3

8,3

8,3

Pastatai

–2,0

0,6

8,8

8,9

9,3

9,3

gyvenamieji

15,8

22,1

40,8

40,8

12,0

12,5

negyvenamieji

–10,1

–8,5

–3,5

–3,4

8,0

7,9

Inžineriniai statiniai

1,8

–7,3

3,2

3,2

7,1

7,0

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.


 

 • 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 119,3 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 7 proc. daugiau nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį ir 19,2 proc. – nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus – atitinkamai 11,4 ir 19,2 proc.).

 • 2019 m. užsienyje atlikta statybos darbų už 386,9 mln. EUR. Palyginti su 2018 m., jų atlikta 18,4 proc. daugiau (nepašalinus – 17,6 proc.).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.


2020 m. pirmojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2020 m. gegužės 15 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: