???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės pokyčiai

  • 2020 m. sausį visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,8 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2019 gruodžiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 1,7 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 0,7 proc.).

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 30,9 proc. (nepašalinus – 40,5 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 27,8 proc. (nepašalinus – 33 proc.), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos produkcija – 8,6 proc. (nepašalinus – 18,2 proc.), mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 7 proc. (nepašalinus – 32,8 proc.).
     

Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2020 m. sausio mėn., palyginti su

2019 m. gruodžio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. sausio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. sausio mėn.

Pramonė (BE)

–1,7

–0,7

–4,0

–3,2

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

–1,3

–0,1

–2,8

–1,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

14,2

3,1

22,4

21,2

Apdirbamoji gamyba (C)

–1,4

–0,1

–2,9

–2,0

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

3,8

7,4

6,5

6,8

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

–7,5

–5,1

–13,4

–13,5

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

1,2

0,2

5,1

4,5

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

Energetikos produktai

–15,0

–21,4

–27,5

–27,7

Tarpinio vartojimo prekės

6,5

16,6

4,9

5,0

Gamybos priemonės

–0,9

–14,4

18,6

16,4

Ilgalaikio vartojimo prekės

2,7

21,5

–3,0

3,1

Trumpalaikio vartojimo prekės

6,3

1,8

5,6

7,4

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

  • Per metus (2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. sausiu), pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 4 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 3,2 proc.).


2020 m. vasario mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2020 m. kovo 23 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Lina Kiškienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4797
El. p. lina.kiskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: