???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 3,1 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 1 358,6 EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,1 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 464,4 EUR ir buvo 6,8 proc. didesnis, privačiajame – 1 311,1 EUR ir buvo 1,3 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį išaugo daugumoje ekonominės veiklos rūšių įmonių, išskyrus apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos bei žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos rūšių įmones, kuriose sumažėjo atitinkamai 0,6 ir 5,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 857,9 EUR ir, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 2,8 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 918,7 EUR ir buvo 6,2 proc. didesnis, privačiajame – 830,5 EUR ir buvo 1,2 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,1 proc.: viešajame sektoriuje 5,5 proc., privačiajame sektoriuje – 0,5 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.

 

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir realiojo darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai102,2106,7100,3102,3102,1970,31 262,71 289,01 317,61 358,6751,7802,7817,8834,3857,9Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2018 K42019 K12019 K22019 K32019 K404008001 2001 600100102104106108

______________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 8,6 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 8,6 proc.: viešajame sektoriuje išaugo 11,3 proc., privačiajame – 7,4 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 5 proc. (didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto) iki 14,6 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo).

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 14,1 proc.: viešajame sektoriuje – 16,9 proc., privačiajame – 12,9 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 11,9 proc.: viešajame sektoriuje – 14,6 proc., privačiajame – 10,7 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K32019 K40481216

–––––––––––––––––––––
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4EURBruto darbo užmokestisšalies ūkyje: 1 359 EUR2 4272 3071 7461 6721 6451 6001 5391 3691 2861 2631 2381 2131 1981 1411 1351 1211 1161 112933JKMOBDQCPEGLFAHSNRI04008001 2001 6002 0002 4002 800

______________________
3 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 3,1 proc.-5,3-0,60,50,81,01,21,41,41,71,82,53,03,94,05,66,16,59,611,4AIHGKCEFDNSJLMROPQB-8-6-4-20246810121416

Palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu5, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 8,6 proc.5,05,75,75,76,36,77,67,88,08,89,09,09,19,29,79,811,612,714,6GBHNAFSECPKMRILDJOQ02468101214161820

________________________
4 Be individualiųjų įmonių.
5 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje beveik nepakito

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 4,2 tūkst. (0,3 proc.): viešajame sektoriuje padidėjo 3,3 tūkst. (0,9 proc.), o privačiajame sektoriuje sumažėjo 7,5 tūkst. (0,8 proc.).

 • Per metus, vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 21,5 tūkst. (1,7 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 3,9 tūkst. (1 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 25,4 tūkst. (2,9 proc.).

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1 358,6

1 424,8

1 291,7

857,9

895,9

819,4

Viešasis sektorius

1 464,4

1 590,4

1 401,1

918,7

991,1

882,3

Privatusis sektorius

1 311,1

1 381,8

1 214,0

830,5

871,2

774,7

________________________
6 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2018 m. ketvirtasis ketvirtis8 – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

103,1

102,0

104,4

108,6

107,9

109,4

Viešasis sektorius

106,8

104,6

108,1

111,3

110,3

112,0

Privatusis sektorius

101,3

101,2

101,5

107,4

107,3

107,4

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,8

101,8

104,0

114,1

113,6

114,7

Viešasis sektorius

106,2

104,3

107,3

116,9

116,2

117,4

Privatusis sektorius

101,2

101,1

101,3

112,9

113,0

112,7

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,1

101,1

103,3

111,9

111,4

112,5

Viešasis sektorius

105,5

103,6

106,6

114,6

113,9

115,1

Privatusis sektorius

100,5

100,4

100,6

110,7

110,8

110,5

_____________________
7 Be individualiųjų įmonių.
8 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

2020 m. pirmojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime gegužės 28 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: